Müdddesir Suresi Kıyame Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
İnsan Suresi
Kıyame Suresi/NAKİLLER - Kıyame Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevmi kıyameye)
Jag kallar till vittne Uppståndelsens dag!
1. Nay, I swear by the Day of Resurrection;
Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefsi levvameye)
Jag kallar till vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]!
Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
İnsan sanırmı ki derleyemeyiz kemiklerini?
Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben [på nytt]
Thinketh man that We shall not assemble his bones?
Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını
Visst förmår Vi det! Vi förmår [till och med] återställa hennes fingerspetsar [i deras forna skick]!
Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!
Fakat insan ister önünde fücur etmesini
Men människan vill fortsätta att leva sitt syndiga liv
But man would fain deny what is before him.
Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü
och hon frågar [misstroget]: "Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?"
He asketh: When will be this Day of Resurrection?
Ne vakıt ki o göz şimşek çakar
[Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]
But when sight is confounded
Ve Ay tutulur
och månen mister sitt sken
And the moon is eclipsed
Ve Güneş ve Ay toplanır
och solen och månen förenas -
And sun and moon are united,
Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer)
den Dagen skall människan ropa: "Vart skall jag fly?"
On that day man will cry: Whither to flee!
Hayır hayır, yok bir siper
Men då finns ingen trygg plats dit du kan fly!
Alas! No refuge!
Rabbınadır ancak o gün karar
Den Dagen [är du tillbaka hos] din Herre - målet för din färd!
Unto thy Lord is the recourse that day.
Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar
Den Dagen skall människan förstå vad hon gjorde och vad hon underlät;
On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir
ja, hon skall se sig själv [sådan hon var],
Oh, but man is a telling witness against himself,
Dökse de ortaya ma'ziretlerini
även om hon söker ursäkter [för sina fel].
Although he tender his excuses.
Depretme ona dilini iyvedinden onu
SKYNDA inte på din tunga [när du vill återge uppenbarelsens ord] för att snabbt få fram allt!
Stir not thy tongue herewith to hasten it.
Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen.
Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
Biz okudukmu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı
När Vi läser den [för dig Muhammad], följ då uppmärksamt med i läsningen;
And when We read it, follow thou the reading;
Snra bize aiddir yine onun beyanı
sedan är det Vår sak att göra dess mening klar.
Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz
NEJ! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen]
Nay, but ye do love the fleeting Now
Ve Âhıreti bırakıyorsunuz
[till den grad att] ni skjuter tankarna på evigheten åt sidan!
And neglect the Hereafter.
Nice yüzler o gün ışılar parlar
Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -
That day will faces be resplendent,
Rabbına nâzır
de får skåda sin Herre -
Looking toward their Lord;
Nice yüzler de o gün ekşir pusarır
medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten -
And that day will other faces be despondent,
Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır
de grubblar över det lidande som väntar dem.
Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır
NEJ! När [den döende] är nära att utandas sin sista suck
Nay, but when the life cometh up to the throat
Ve denilir: kim var bir okuyacak?
och de [anhöriga] frågar: "Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?"
And men say: Where is the wizard (who can save him now)?
Ve sezer o dem temamelfirak
och han själv tänker att avskedets stund är inne
And he knoweth that it is the parting;
Ve dolaşır el ayak: bacağa bacak
och vånda läggs till vånda.
And agony is heaped on agony;
Rabbınadır o gün yalnız mesak
Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!
Unto thy Lord that day will be the driving.
Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı
Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.
For he neither trusted, nor prayed
Ve lâkin yalan dedi ve döndü
[När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen;
But he denied and flouted.
Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti
och sedan gick han, högfärdig och självbelåten, tillbaka till de sina.
Then went he to his folk with glee.
Gerektir sana o belâ gerek
[Ditt slut] är nära [eländige förnekare]!
Nearer unto thee and nearer,
Evet, gerektir sana o belâ gerek
Ja, [ditt slut] är nära!
Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
Sanır mı insan muhmel bırakıla
TROR människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]
Thinketh man that he is to be left aimless?
Değilmiydi bir nutfe dökülen menîden?
Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],
Was he not a drop of fluid which gushed forth?
Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de
och blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]
Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned
Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi
och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga
And made of him a pair, the male and female.
O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?
Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?
Is not He (who doeth so) able to bring the dead to life?

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri