FANDOM


Müddessir Suresi Kıyame Suresi
İnsan Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Malay Meal [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevmi kıyameye)
1. Aku bersumpah dengan hari kiamat;
1. Nay, I swear by the Day of Resurrection;
Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefsi levvameye)
2. Dan Aku bersumpah dengan "Nafsul Lawwaamah" (bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati)!
2. Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
İnsan sanırmı ki derleyemeyiz kemiklerini?
3. Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya (dan menghidupkannya semula)?
3. Thinketh man that We shall not assemble his bones?
Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını
4. Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan Kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya segala tulang) jarinya, (tulang yang lebih halus dari yang lain).
4. Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!
Fakat insan ister önünde fücur etmesini
5. (Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya), bahkan manusia (yang ingkar) sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat (di sepanjang hayatnya, sehingga dia tidak mengakui adanya hari kiamat).
5. But man would fain deny what is before him.
Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü
6. Dia bertanya (secara mengejek): Bilakah datangnya hari kiamat itu?
6. He asketh: When will be this Day of Resurrection?
Ne vakıt ki o göz şimşek çakar
7. Maka (jawabnya: Hari kiamat akan datang) apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar (kerana gerun takut),
7. But when sight is confounded
Ve Ay tutulur
8. Dan bulan hilang cahayanya,
8. And the moon is eclipsed
Ve Güneş ve Ay toplanır
9. Dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama,
9. And sun and moon are united,
Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer)
10. (Maka) pada hari itu, berkatalah manusia (yang ingkarkan hari kiamat): Ke manakah hendak melarikan diri?
10. On that day man will cry: Whither to flee!
Hayır hayır, yok bir siper
11. Tak usahlah bertanya demikian! Tidak ada lagi tempat perlindungan!
11. Alas! No refuge!
Rabbınadır ancak o gün karar
12. Pada hari itu, kepada Tuhanmulah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara.
12. Unto thy Lord is the recourse that day.
Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar
13. Pada hari itu, manusia diberitahu akan apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia telah tinggalkan.
13. On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir
14. Bahkan manusia itu, (anggotanya) menjadi saksi terhadap dirinya sendiri,
14. Oh, but man is a telling witness against himself,
Dökse de ortaya ma'ziretlerini
15. Walaupun dia memberikan alasan-alasannya (untuk membela diri).
15. Although he tender his excuses.
Depretme ona dilini iyvedinden onu
16. Janganlah engkau (wahai Muhammad) Kerana hendakkan cepat menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu menggerakkan lidahmu membacanya (sebelum selesai dibacakan kepadamu).
16. Stir not thy tongue herewith to hasten it.
Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
17. Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu) dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu);
17. Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
Biz okudukmu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı
18. Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu;
18. And when We read it, follow thou the reading;
Sonra bize aiddir yine onun beyanı
19. Kemudian, sesungguhnya kepada Kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya (yang memerlukan penjelasan).
19. Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz
20. Sedarlah wahai orang-orang yang lalai. (Sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu) bahkan kamu sentiasa mencintai (Kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya.
20. Nay, but ye do love the fleeting Now
Ve Âhıreti bırakıyorsunuz
21. Dan kamu tidak menghiraukan (bekalan untuk) hari akhirat (yang kekal abadi kehidupannya).
21. And neglect the Hereafter.
Nice yüzler o gün ışılar parlar
22. Pada hari akhirat itu, muka (orang-orang yang beriman) berseri-seri;
22. That day will faces be resplendent,
Rabbına nâzır
23. Melihat kepada Tuhannya.
23. Looking toward their Lord;
Nice yüzler de o gün ekşir pusarır
24. Dan pada hari itu, muka (orang-orang kafir) muram hodoh,
24. And that day will other faces be despondent,
Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır
25. Sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka (azab seksa) yang membinasakan.
25. Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır
26. Sedarlah (janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati) apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong,
26. Nay, but when the life cometh up to the throat
Ve denilir: kim var bir okuyacak?
27. Dan (orang-orang yang hadir di sisinya heboh) berkata: Siapakah yang dapat menawar jampi (dan mengubatnya)?
27. And men say: Where is the wizard (who can save him now)?
Ve sezer o dem temamelfirak
28. Dan dia sendiri yakin, bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan;
28. And he knoweth that it is the parting;
Ve dolaşır el ayak: bacağa bacak
29. Serta kedahsyatan bertindih-tindih;
29. And agony is heaped on agony;
Rabbınadır o gün yalnız mesak
30. (Maka) kepada Tuhanmulah pada waktu itu engkau dibawa (untuk menerima balasan).
30. Unto thy Lord that day will be the driving.
Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı
31. (Oleh sebab orang yang kufur ingkar tidak percayakan hari akhirat) maka dia tidak mengakui kebenaran (yang diwajibkan meyakininya) dan dia tidak mengerjakan sembahyang (yang difardhukan mengerjakannya)!
31. For he neither trusted, nor prayed
Ve lâkin yalan dedi ve döndü
32. Akan tetapi dia mendustakan dan berpaling ingkar!
32. But he denied and flouted.
Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti
33. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah.
33. Then went he to his folk with glee.
Gerektir sana o belâ gerek
34. (Wahai orang yang kufur ingkar!) sudahlah dekat kepadamu kebinasaanmu, sudahlah dekat!
34. Nearer unto thee and nearer,
Evet, gerektir sana o belâ gerek
35. Kemudian api Nerakalah lebih layak bagimu, lebih layak.
35. Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
Sanır mı insan muhmel bırakıla
36. Patutkah manusia menyangka, bahawa dia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)?
36. Thinketh man that he is to be left aimless?
Değilmiydi bir nutfe dökülen menîden?
37. Bukankah dia berasal dari air mani yang dipancarkan (ke dalam rahim)?
37. Was he not a drop of fluid which gushed forth?
Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de
38. Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)?
38. Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned
Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi
39. Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis lelaki dan perempuan.
39. And made of him a pair, the male and female.
O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?
40. Adakah (Tuhan yang menjadikan semuanya) itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? (Tentulah berkuasa)!
40. Is not He (who doeth so) able to bring the dead to life?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri