FANDOM


Müddessir Suresi Kıyame Suresi İnsan Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevmi kıyameye)
Nie! Przysięgam na Dzień Zmartwychwstania!
Nay, I swear by the Day of Resurrection;
Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefsi levvameye)
Nie! Przysięgam na duszę ciągle ganiącą!
Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
İnsan sanırmı ki derleyemeyiz kemiklerini?
Czy człowiek sądzi, że My nie zbierzemy jego kości?
Thinketh man that We shall not assemble his bones?
Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını
Ależ tak! My mamy moc ponownie ułożyć nawet jego palce.
Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!
Fakat insan ister önünde fücur etmesini
Lecz człowiek pragnie prowadzić nadal życie grzeszne.
But man would fain deny what is before him.
Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü
Zapytuje on: "Kiedy to będzie Dzień Zmartwychwstania?"
He asketh: When will be this Day of Resurrection?
Ne vakıt ki o göz şimşek çakar
Otóż kiedy wzrok będzie oślepiony,
But when sight is confounded
Ve Ay tutulur
Kiedy księżyc będzie zaćmiony,
And the moon is eclipsed
Ve Güneş ve Ay toplanır
Kiedy słońce i księżyc będą złączone,
And sun and moon are united,
Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer)
Tego Dnia człowiek powie: "Gdzie jest miejsce ucieczki?"
On that day man will cry: Whither to flee!
Hayır hayır, yok bir siper
Niestety! Nie ma żadnego schronienia!
Alas! No refuge!
Rabbınadır ancak o gün karar
Do twego Pana, tego Dnia, nastąpi pewny powrót.
Unto thy Lord is the recourse that day.
Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar
Będzie obwieszczone człowiekowi tego Dnia to, co przygotował pierwej, i to, co odłożył.
On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir
Tak! Człowiek przeciw sobie będzie dowodem jasnym,
Oh, but man is a telling witness against himself,
Dökse de ortaya ma'ziretlerini
Nawet gdyby przedstawił swoje usprawiedliwienie.
Although he tender his excuses.
Depretme ona dilini iyvedinden onu
Nie poruszaj twego języka przy czytaniu, jak gdybyś chciał je przyśpieszyć!
Stir not thy tongue herewith to hasten it.
Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
Zaprawdę, do Nas należy zebranie go i recytowanie!
17. Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
Biz okudukmu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı
Przeto kiedy My go recytujemy, to ty postępuj za recytacją jego!
And when We read it, follow thou the reading;
Sonra bize aiddir yine onun beyanı
Potem, zaprawdę, do Nas należy jego jasne przedstawienie!
Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz
Tymczasem nie! Przeciwnie! Wy kochacie przemijające,
Nay, but ye do love the fleeting Now
Ve Âhıreti bırakıyorsunuz
A zaniedbujecie ostateczne.
21. And neglect the Hereafter.
Nice yüzler o gün ışılar parlar
Twarze, tego Dnia, jaśniejące
That day will faces be resplendent,
Rabbına nâzır
Ku swemu Panu spoglądać będą.
Looking toward their Lord;
Nice yüzler de o gün ekşir pusarır
Twarze, tego Dnia, zasępione
24. And that day will other faces be despondent,
Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır
Sądzić będą, że przygotowuje się dla nich nieszczęście grzbiet kruszące.
Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır
Ależ nie! Kiedy dusza dojdzie do gardła
Nay, but when the life cometh up to the throat
Ve denilir: kim var bir okuyacak?
I powiedzą: "Kto jest czarownikiem?",
And men say: Where is the wizard (who can save him now)?
Ve sezer o dem temamelfirak
Człowiek pomyśli, że to jest rozłąka,
And he knoweth that it is the parting;
Ve dolaşır el ayak: bacağa bacak
A noga będzie się oplatać koło nogi
And agony is heaped on agony;
Rabbınadır o gün yalnız mesak
- do twego Pana, tego Dnia, będzie on przyprowadzony.
Unto thy Lord that day will be the driving.
Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı
"On nie uwierzył w prawdę i nie modlił się,
For he neither trusted, nor prayed
Ve lâkin yalan dedi ve döndü
Lecz wołał, że to kłamstwo, i odwrócił się;
But he denied and flouted.
Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti
Potem poszedł do swojej rodziny, maszerując dumnie."
Then went he to his folk with glee.
Gerektir sana o belâ gerek
Biada tobie i biada!
Nearer unto thee and nearer,
Evet, gerektir sana o belâ gerek
I jeszcze raz biada tobie i biada!
Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
Sanır mı insan muhmel bırakıla
Czy, człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez dozoru?
Thinketh man that he is to be left aimless?
Değilmiydi bir nutfe dökülen menîden?
Czyż nie był on kroplą spermy, która wytrysnęła,
Was he not a drop of fluid which gushed forth?
Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de
Potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował.
Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned
Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi
I uczynił z niego parę - mężczyznę i kobietę.
And made of him a pair, the male and female.
O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?
Czy Ten nie posiada mocy, aby przywrócić do życia zmarłych?
Is not He (who doeth so) able to bring the dead to life?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri