FANDOM


Bakınız

Şablon:Kızılbakınız - d {{Kızılbakınız}}


Kızıl -Al -Kırmızı
Kızıldeli - Kızıl deli
Kızıldeli tekkesi Kızıl deli tekkesi

Kızıl dereli - Kızıldereli
Kızılderililer
Kızıldereliler
Kızıl Kızıdereliler ve Türkçedeki ortak kelimeler
Kızıl deli
Kızıldeniz
Kızılay
Kızılbaş
Kız
Kızılcahamam, Ankara
Kızılırmak Seni Seni
Kızıl kominist
Barbarossa
Barbaros
Kızıl Sakallı

Kızılbağ Mersin - Kızılca GHKöy- Kızılcahamam Ankara-
Kızıl Hafız - Kırmızı Hafızlar
Kırmızı Mustafalar -

Pir Sultan Abdal şiirinde kizil deliEdit

 Akdeniz'i seyreyledik yalıdan
Böyle aldık nasihati uludan
Tanrıdağı kurbu Kızıl Deli'den.
Görünür İmam evleri görünür

Senin âşıkların geçti râhından
Korkmaz mısın âşıkların anından
Akyazılı Sultan'ın dergâhından
Görünür imam evleri görünür

Senin dervişlerin geçer kabâdan
Geydikleri hırkaları abadan
Her nereye baksam OTMAN BABA'dan
Görünür îmam evleri görünür

Hünkârı Hacı Bektaş Veli'nin tahtı
Konmazdı Yezit'ten alırdı ahdi
Her gece seyrimde seherin vakti
Görünür İmam evleri görünür

Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına
Bahçende açılan güller aşkına
Kerbela'da yatan imam aşkına
Görünür İmam evleri görünür
17

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.