FANDOM


Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer (Arapça: الهلال الاحمر ) Uluslararası Kızılay - Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.

Bakınız

Şablon:Kızılaybakınız - D
{{Kızılaybakınız}}


Kızılay Kızılay/Maaşları
Kızılay Genel MüdürlüğüKızılay Genel Başkanları Kızılay seçimleri Kızılay/Yönetim Kurulu Kızılay/Genel Kurulu
Kızılay/SSS
Kızılay Şubeleri Kızılay/Bursa Mersin'de Kızılay Yenişehir'de Kızılay
Okullarda Kızılay Kızılay kolu Yenişehir'de okullarda Kızılay
Kızılay ve Sürmene Sürmenenin Cemiyetçiliği
Kızılay ve MİA
Kızılay ve Irak savaşı

Kızılay teşkilatı
Kızılay Genel Müdürü Ömer
Kızılay Genel Başkanları: Tekin Küçükali Sürmene'li
Dr. Kemal Demir Sürmene'li -Süleyman Demirel'in adamı ama cenazesine katılmadı Yusuf Topçu Ertan Gönen -Süleyman Demirel'in adamı
Nihat Reşat Belger Hidroklimatoloji Mütehassıslığı,
İhsan Saraçlar Serbest avukatlık , Kızılay Genel Başkan Vekilliği, Emek İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu
Refik Saydam Bakanlıklarına vekaleten bakan Refik Saydam, Atatürk'ün ölümünden sonra içişleri bakanlığı, CHP genel sekreterliği ve 15 yıl Kızılay başkanlığı yaptı. ...

Kızılay linkleri
* Kızılay Afet YonetimiKızılay Kan HizmetleriKızılay Teşhis ve Tedavi HizmetleriKızılay Eğitim HizmetleriKızılay Gençlik HizmetleriKızılay Kardeş KulübüKızılay Hukuk BirimiKızılay Çadır Üretim İşletmesiKızılay Mineralli SuKızılay T.L.T. ProjesiKızılay Kadın KollarıKızılay Gençlik KollarıKızılay Kütüphane ve ArşivKızılay İlk Yardım SitesiKristal Kar Oteli (Sarıkamış)Kızılay Huzurevi (İstanbul)Kızılay Konuşma Kartı

Kuruluş belgesi

İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu Yaralı Kara ve Deniz Askerleri İçin Merkezî Yardım Derneği’nin Örgütlenmesi Hakkında Geçici Komite Oluşturulmasına İlişkin Karar

Kuruluş BelgesiEdit

Altta imzaları bulunan bizler:

İstanbul’daki yaralılar için bir yardım derneğinin örgütlenmesiyle ilgili geçici bir komite kurulmasına ve önerilen kuruluş yönetmeliklerine ilişkin olarak Ekselansları Ömer Paşa’ya sunulan teklifi,

Paris’teki yaralılara yardım dernekleri uluslararası konferanslarının sonuçlarına ilişkin rapor ile 19 Ağustos 1867 tarihli kongrenin önerileri,

Majesteleri Sultan Abdülaziz’in, 22 Ağustos 1864 Cenevre Uluslararası Anlaşması’nı onayladığını ilan eden ilk Avrupa hükümdarlarından biri olması,

Adı geçen Cenevre Anlaşması’nın genel pratik yararı ve uluslararası yardım derneklerinin özel olarak yaralılar adına karşılıklı işbirliğinin, hükümetler ve yaralı askerlerin acılarının dindirilmesi için yadsınamayacak faydalar sağlaması,

Osmanlı Hükümeti’nin, savaş durumunda yaralı tutsaklara verilecek sağlık hizmetinin, hastanelerin ve ambülânsların tarafsızlığına ve diğer tüm ülkelerin uluslararası derneklerinin etkin, karşılıklı işbirliğine daha fazla güvenmesini sağlayacak bu denli yararlı bir işbirliğine hukuken katılabilmesi için, 22 Ağustos 1864 diplomatik anlaşmasının yalnızca onaylanmasının yeterli olmadığı, aynı zamanda yürürlüğe konması gerektiği,

Son olarak, Türkiye’de benzeri bir derneğin varlığının, insanlığın gelişimi ile sağlık hizmetinin iyileştirilmesine hükümetin ve halkın duyduğu ilgiyi bütün Avrupa’ya kanıtlayacak olması ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu için karşılıklılık ilkesini belgeleyecek olması itibariyle,

İstanbul’daki yaralılara yardım eden merkezî ve uluslararası bir derneğin örgütlenmesi için geçici bir komitenin oluşturulmasını desteklediğimizi ilan ediyoruz.

Sözü edilen geçici komiteyi, Cenevre’deki Merkezî Uluslararası Komitesi geçici genel sekreteri ve temsilcisi Dr. Abdullah Bey’in önerileri üzerine, Ekselansları Ömer Paşa’nın himayesinde ve Ekselansları Marko Paşa’nın onursal başkanlığında oluşturmaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.

Avrupa’nın diğer tüm ülkelerinde olduğu gibi, benzer biçimde İstanbul’da, üst yönetimle birlikte Ekselansları Ömer Paşa’nın, Osmanlı İmparatorluğu yaralılara merkezî yardım derneğinin nihaî örgütlenmesinde bulunması dileğindeyiz.

Ekselansları İmparatorluk Ordusu Başkumandanı (Serdar-ı Ekrem) Ömer Paşa’nın himayesinde,

Tümen Komutanı ve Osmanlı Orduları Askerî Sağlık Hizmeti Genel Müfettişi Marko Paşa’nın geçici başkanlığında,

Kayıt sırasına göre geçici komite üyeleri:Edit


 • 20 Haziran 1868 konferansının orijinal kopyasıYönetimEdit

Genel MüdürlükEdit

 • Dr. Mehmet Güllüoğlu Genel Müdür

ŞubelerEdit

Organları Edit

Başkan Edit

Ahmet Lütfi Akar

Yönetim Kurulu Edit

 • Ahmet Lütfi Akar Genel Başkan
 • Nihat Adıgüzel I. Genel Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Sefa Saygılı II.Genel Başkan Yardımcısı
 • Av. Ulviye TurgutGenel Sekreter
 • Kemal AkarGenel Sekreter Yardımcısı
 • İsmail Hakkı Turunç Yönetim Kurulu Üyesi
 • Tuncay Kopuz Yönetim Kurulu Üyesi
 • Dr. Ahmet Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi
 • Gülay Aslan Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Gülsüm Özet Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kamil Kolabaş Yönetim Kurulu Üyesi

YK Yedek üyelerEdit

 • Okyay Biçer Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Cengiz Koç Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Ahmet Sait Mermer Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Yener Tanık Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Ali Yalçın Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Uğur Sayın Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Ahmet İşgüzar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Av. Cahit Polat Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Av. Fazilet Yetiş Atak Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Teyfik Belgen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Denetim KuruluEdit

 • Prof. Dr. Turan Aslan Denetim Kurulu Başkanı
 • Hasan Karahan Başkan Yardımcısı
 • Ömer Faruk İmamoğlu Sürmeneli Köprübaşılı Raportör
 • Burhan Külünk Üye
 • Murat Koçak Üye

Denetim Kurulu Yedek Üyeler Edit

 • Ali Yılmaz Denetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Hakkı Urcu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Saadettin Çay Denetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Av. Enver Polat Yılmaz Denetim Kurulu Yedek Üyesi
 • Av. Muhammed Hardalaç Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Genel Kurul ÜyeleriEdit

Tarihçe Edit

HPIM6048

Sn Vali Hüseyin Aksoy'un babası Aslan Aksoy ile Deprem dede Ahmet Mete Işıkara

 • 29 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 Temmuz 1865 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Cenevre Sözleşmesi gereği olarak "Mecrûhîn ve Marzâ-yi Askeriyyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti - Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım ve Destek Cemiyeti" adıyla Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa öncülüğünde kurulmuş ancak hiçbir zaman çalışır hale geçmemiştir.
 • 14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adı ile Marko Paşa önderliğinde yapılan toplantılardan sonra yeniden kurulmuş ve Sırbistan-Karadağ Savaşları ile Teselya Savaşlarında yardım çalışmaları yaptıysa da ancak 1960 yılında kurumsal olarak çalışmaya başlayabilmiştir, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, amblem olarak hilâli alması gerekçe gösterilerek Uluslararası Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) tarafından uzun süre kabul edilmedi. Nihayet 1897 Haziranında Londra’da toplanan Milletlerarası VIII. Kızılhaç Konferansı’nda Dr. Besim Ömer Paşa’nın gayretleriyle hilâlin amblem olarak alınması resmen kabul edilmiştir.
 • 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygun görülen "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını almıştır.Kızılay sağlık için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.


İlkeleri Edit

 • Kızılay Uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketi temel ilkeleri olan;

1. İnsaniyetçilik: Kızılay savaşlarda yaralılara ayırım gözetmeksizin yardım etmek ister. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda insanların acılarını koşullara bakmaksızın önlemek veya hafifletmek, insanların yaşamını ve sağlığını korumak, insan kişiliğine saygı göstermek Kızılay'ın amaçlarıdır. Uluslar arasında anlayış ve dostluğun geliştirilmesini, ulusların işbirliği yaparak barışın sürekli olmasını hedef alır.

2. Ayırım gözetmemek: Kızılay ırk, din, cinsiyet, milliyet, sosyal sınıf ve siyasal görüş farklarını gözetmeden, insanların izdıraplarını göz önüne alarak yardım eder ve öncelikli gereksinimleri gidermek için çalışır.

3. Tarafsızlık: Kızılay düşmanlıklarda taraf tutmaz, taraf olmaz, dini,felsefi, siyasi ve ırksal tartışmalara katılmaz.

4. Bağımsızlık: Kızılay Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve ilgili uluslararası kurallara uyarak bağımsız olarak insancıl faaliyetler yapar ve kamuya yardımcı olur.

5. Hayır kurumu niteliği: Kızılay çalışmalarından ve yardımlarından çıkar amacı gözetmez gönüllü olarak yardım etmeye çalışır.

6. Birlik: Türkiye'de aynı amaçla ve herhangi bir isim ile başka bir kuruluş kurulamaz, herkese açıktır, bütün yurtta çalışmalar yapar.

7. Evrensellik: Kızılay aynı amaçla çalışan yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve karşılıklı yardımlaşma ile görevli evrensel bir kuruluştur.

ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir kurumdur. Kızılay, insan kişiliğine saygıyı,karşılıklı anlayış,dostluğu,yardımlaşmayı, iş birliği ve sürekli barışı destekler. Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.


Amaçları Edit

1. Kızılay savaşta felâkete uğrayanları koruyan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri görür veya yerine getirilmesine yardımcı olur,

2. Kızılay barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen her türlü afet ve felâketlere karşı Tüzüğü dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirir,

3. Kızılay insaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalır, sağlık ve sosyal dayanışmayı destekler, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olur,

4. Kızılay Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve işbirliği yapar.

Genel BaşkanlarEdit

KurumsalEdit

VİZYONUMUZ

“TÜM TOPLUMU KUCAKLAYAN VE TÜM TOPLUMUN KUCAKLADIĞI, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE SAYGINLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN BİR İNSANİ YARDIM KURULUŞU OLMAK”OĞRULTUSUNDA HER KOŞULDA, YERDE VE ZAMANDA MUHTAÇ VE KORUNMASIZ İNSANLARA YARDIM ETMEK VE TOPLUMUN AFETLERLE MÜCADELE KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLEMEK”

VİZYONUMUZ

“TÜM TOPLUMU KUCAKLAYAN VE TÜM TOPLUMUN KUCAKLADIĞI, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE SAYGINLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN BİR İNSANİ YARDIM KURULUŞU OLMAK”

Temel İlkelerimiz Edit

İNSANLIK

Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler.

AYRIM GÖZETMEMEK

Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

TARAFSIZLIK

Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

BAĞIMSIZLIK

Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

BİRLİK

Türkiye’de “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.

EVRENSELLİK

Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.

Tarihçesi =Edit

KIZILAY, SAVAŞ ALANINDA YARALANAN YA DA HASTALANAN ASKERLERE HİÇBİR AYRIM GÖZETMEKSİZİN YARDIM ETMEK ARZUSUNDAN DOĞMUŞTUR. 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir.

 • Dr. Marko Paşa 1869-
 • Hüseyin Hilmi Paşa 4.5.1328 - 28.3.1336
 • Tevfik Paşa 28.3.1336 - 19.2.1340
 • Abdurrahman Şeref Bey 19.2.1340 - 18.2.1341
 • Dr. Refik Saydam 22.8.1341 - 25.4.1939

Kızılay'ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

Kızılay alameti, Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

Organizasyon Şemamız Edit

TÜRK KIZILAYI PROTOKOL LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİEdit

 • Ahmet Lütfi AKAR Genel Başkan Vekili
 • Nihat ADIGÜZEL (I. Genel Başkan Yardımcısı)
 • Muzaffer KOMİT II. Genel Başkan Yardımcısı
 • Hamza AYDOĞDU Genel Sekreter
 • Ercan SAATÇİ Genel Sekreter Yardımcısı
 • Hasan KARAHAN Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Sefa SAYGILI Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hayati ÇETİN Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • Burhan KÜLÜNK Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • Fecri ALPASLAN Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU ÜYELERİEdit

 • Av.Şenol BİLGİNER Denetim Kurulu Başkanı
 • Doç. Dr. Turan ASLAN Denetim Kurulu Üyesi
 • Murat SULUOĞLU Denetim Kurulu Üyesi
 • Mustafa KESKİN Denetim Kurulu Üyesi
 • Tuncay KOPUZ Denetim Kurulu Üyesi


TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIEdit

 • Özkan KALEMCİ - Teftiş Kurulu Başkanı V.

GENEL MÜDÜRLÜK

 • Ömer TAŞLI - Genel Müdür

GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI KURULU

*Gülay KURİŞ - Oflu
 • Gülendam IŞIK
 • Melek AKAR
 • Nilüfer AKTAŞ
 • Hülya Guruhan KÜÇÜKALİ -Sürmeneli
 • Feriha BİLGE
 • Zeliha İNAN
 • Sevinç OLGAÇ
 • Özlem KULAÇOĞLU Sürmene'li


GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI KURULUEdit

Süleyman ÇAKIR Hızır ASLIYÜKSEK İsmet Kartal VELİ Erol AKIN Muhammed Atilla SEVİM Cavit ÇOLAK Ömer Furkan KILIÇ Mehmet Sercan GİDER Hüsnü TAŞ Emel KIRALİ Osman GÜLAL Hasan Malik AYDINER Fatih Recep ÇAKMAK Kamil AKPINAR .İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Şablon:Mersin'de Kızılay{{}}{{}}{{}}{{}}{{}}{{}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.