< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

Kırsal alanda sosyal destek projesi dışındaki hayvancılık projeleri kapsamında, süt sığırcılığı projeleri, koyunculuk projeleri ve saanen keçi yetiştiriciliği projeleri desteklenmektedir. Ayrıcı seracılık projeleri de desteklenebilmektedir.

Süt sığırcılığı projeleri, hayvansal ürün sanayi gelişme potansiyeli olan bölgelerde talep edilmesi halinde 5 başa kadar kültür ırkı en az 3 aylık gebe düve, bir yıllık yem ihtiyacı ve 1 yıllık hayvan hayat sigorta bedeli karşılanarak, Tarım il/İlçe Müdürlüğünden projeye teknik destek sağlanacağına ilişkin taahhüt alınarak Projeden yararlananların sürdürülebilir gelir elde edebilmelerinin sağlanması amacıyla projelerin grup bazlı olarak oluşturulmaları, vatandaşların müteselsil kefalet yoluyla birbirlerine bağlanması ve proje tutarının azami 150.000 TL olarak belirlenmesi şartıyla desteklenmektedir.

Bu projeler de gelir getirici projeler çerçevesinde faizsiz 8 yıl vade ile geri dönüşümlü olarak uygulanmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.