FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi(KASDEP), SYDGM ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığı (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü-TEDGEM) işbirliğinde, 2003 yılından itibaren sürdürülmekte olan bir projedir. 3294 sayılı Yasa kapsamındaki yoksu vatandaşlarımızın üye olduğu belli sayıda kooperatif her yıl Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından programa alınarak, hayvancılık ve seracılık projeleri hayata geçirilmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.