KDK - Dostane çözüm kararı Dosya No:2018/4921ombudsman kararı s.1 karalanmış

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s2

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s.3

Ankara CBS nın 2016/104492 soruşturmasının tefriki kararı: 2017/482 sayılı Ayırma kararı karalamalı sayfa 1 Davacı bu belgeye yani hakkındaki karara 2.5 sene sonra ulabilmiştir.

Ankara CBS nın 2016/104492 soruşturmasının tefriki kararı: 2017/482 sayılı Ayırma kararı sayfa 2 Şüpheli bu hakıda alınan karara 2.5 sene sonra ulaşabilmiştir.

Ankara CBS nın 2017/7972 soruşturma da 2017/845 sayılı Yetkisizlik kararı s.1 karalamalı . Davacı hakkındaki karara 2.5 sene sonra TBMM kanalıyla ulaşabilmiştir.

Ankara CBS nın 2017/7972 soruşturma da 2017/845 sayılı Yetkisizlik kararı sayfa 2

Antalya CBS 2017/4272 sayılı soruşturmada 2017/669 sayılı tefrik (ayırma) kararı 2017/669

Antalya CBS nın 2017/9900 sayılı soruşturmada 2017/4063 sayılı Yetkisizlik kararı

KDK - Dostane çözüm kararı Dosya No:2018/4921ombudsman kararı s.1 karalanmış

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s2

KDK - Dostane çözüm kararı ombudsman kararı s.3gönderen: Eyüp Sabri KARTAL <eskartal@gmail.com>

alıcı: iletisim@ombudsman.gov.tr, kamudenetciligikurumu@hs01.kep.tr

tarih: 6

16014035503291876720883.jpg

Kas 2018 16:29

konu: 2018/4921 Nolu KDK basvurum.

gönderen: gmail.com

Teşekkür maili[düzenle | kaynağı değiştir]

Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi - Kamu Denetçiliği Kurumunuza yapmış oldum, 2018/4921 başvurum için 09 10 2018 tarihinde karar vermiş bulunmaktasınız.

İlgili kararınız için çok teşekkür ederim.

Kararınızı bugün tebellüğ ettim.

İki sene sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkımda verdiği yetkisizlik kararının Bir suretini alabildim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği yetkisizlik kararı, benim hakkımda bir karar olduğu ve bana tebliğ edilmesi gerektiği halde, maalesef kurum tarafından defaatle yazışmama rağmen tebliğ edilmedi.

Bu belgeyi ancak kamu denetçiliği kurumunuz vasıtasıyla alabildim. ilgi ve Emeğinize çok teşekkür ederim.

Kurumunuzdan Talebim: Adalet Bakanlığı'na kişiler hakkında alınan yetkisizlik kararlarının alınan kararın taraflarına tebliğ edilmesi için gereğini yapılması yönünde tavsiye kararı alınmasını kamu denetçiliği kurumundan talep ederim.

Kurumunuzdan Talebim: aynı suç iddiasıyla, aynı fail hakkında, 3 defa yetkisizlik kararı verilmesinin bir hak ihlali olduğu ve kamu kuruluşlarının daha özenli çalışmalarının gerektiğinin ihtaren bildirilmesini talep ederim.

Kurumunuzdan Talebim: müracaatım hakkında almış olduğunuz 94 01 95 29 -101 07 07 -E.16965 kararın tarafıma (eskartal @gmail.com adresime) email olarak gönderilmesini talep ederim.

Şahsınıza ve kurum başkanına ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.

Eyup Sabri Kartal

E.Vali Yardımcısı

Cevabı[düzenle | kaynağı değiştir]

Bariş TEK <baris.tek@ombudsman.gov.tr> 8 Kasım 2018 08:13

Alıcı: "eskartal@gmail.com" <eskartal@gmail.com>

Sayın Eyüp Sabri KARTAL, talep etmiş olduğunuz Karar örneği ekte yer almaktadır. Yaptığınız başvurulardan farklı bir talebiniz var ise yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

İyi günler.

Umut Barış TEK

Kamu Denetçiliği Uzmanı

Kavaklıdere Mah. Zeytin Dalı Cad. No: 4 Çankaya/ANKARA

Tel:(312) 465 22 00 / 1115

Faks : 0 (312) 465 22 69

Antalya CBS 2017/9900 Ombudsman'a yazıları Kavalıdere m.Zeytindalı c. no Çankaya Ankara


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ[düzenle | kaynağı değiştir]

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU[düzenle | kaynağı değiştir]

(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 94019529-101.07.07-E.16965

BAŞVURU NO : 2018/4921 

KARAR TARİHİ : 09/10/2018

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI[düzenle | kaynağı değiştir]

BAŞVURAN : Eyüp Sabri KARTAL, TCKN : ..

  • Adres : Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz

Kurumu Müdürlüğü /İZMİR

BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ :

BAŞVURUYA KONU İDARE : Adalet Bakanlığı

BAŞVURUNUN KONUSU : Başvuranın, [[Ankara CBS'nın Yetkisizlik-Ayırma kararının tebliğ edilmesi ve iddianame düzenlenmesi talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 24.4.2018

I. BAŞVURUNUN KONUSU[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Kurumumuza başvuruda bulunan başvuran, Ankara CBS ’nin 2016/104492 sayılı ve 2017/7992 sayılı yazılarının kendisine tebliğ edilmediğini, 630 gündür neyle suçlandığını bilmeden tutuklu olduğunu, iddianamesi düzenlenmediğini, hakim yüzü görmediğini belirterek, mağdur olduğunu, gereğinin yapılmasını talep etmiştir.

II. ÖN İNCELEME, GEREKÇE VE SONUÇ[düzenle | kaynağı değiştir]

2. 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu nun “Kurumun görevi” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumu nun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasının (c) bendinde ise ‘Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar’ın Kurumun görev alanı dışında kaldığı belirtilmiştir.

3. 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan]] Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin]] “Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27. Maddesinin 1. Fıkrasında inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun

tarafları dostane çözüme davet edebileceği,

2. fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, “Dostane çözüm kararı ” başlıklı 33/A maddesinde şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir.

4. Konu hakkında bilgi edinilmek üzere;

4.1. 18/05/2018 tarihinde konu ile ilgili Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ’ne bilgi belge talebinde bulunulmuştur. İlgili Müdürlük cevabi yazısında;

4.1.1. “Yazıya istinaden yapılan uyap araştırmasında şahısın 14 Mayıs 2018 tarihli ve 24 Nisan 2018 tarihli dilekçeleri ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan] [2016/104492]] ve 2017/7992 soruşturma sayılı evrakları istediği ancak dilekçelerine istinaden kurum müdürlüğümüze ulaşan bir cevap olmadığından tebliğ yapılmadığı görülmüştür.

Başvuran hakkında [] Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu]] tarafından 23/03/2018 tarih ve 2017/66402-42 soruşturma sayılı iddianamenin düzenlendiği anlaşılmıştır.”

Bilgilerinin verildiği görülmüştür.

4.2. 31/07/2018 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı na bilgi belge talebinde bulunulmuştur. İlgili Başsavcılığın cevabi yazısında;

4.2.1. “Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığımızın 2017/7972 soruşturma dosyasına 12/01/2017 tarih ve 2017/845 sayısıyla yetkisizlik kararı düzenlenmesi nedeniyle şüpheli hakkında iddianame düzenlenip düzenlenmediğinin ve soruşturma aşamasında ifadesinin ve sorgusunun yapılıp yapılmadığının Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nın 2017/4272 sayılı soruşturma dosyasından bilgi edinilmesi,

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen 12/01/2017 tarih ve 2017/7972 sayılı yetkisizlik kararı ve tefrik kararı Eyüp Sabri KARTAL'a tebliğ edilmediği görülmüş olmakla yazımız ekinde onaylı örneği gönderilmiştir.”

Bilgilerinin verildiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayırma Kararı ve Yetkisizlik Kararı nın gönderildiği görülmüştür.

4.3. 07/09/2018 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ’na bilgi belge talebinde bulunulmuştur. İlgili Başsavcılığın cevabi yazısında;

4.3.1. “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Eyüp Sabri KARTAL (TC No: 12796541476) isimli şahıs hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ” suçundan 2017/7972 sayılı dosyaya kayden soruşturma yürütülmekte iken, soruşturma dosyası 12/01/2017 tarihli yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız 2017/4272 soruşturma sırasına kaydedilmiştir.

4.3.2. Akabinde 2017/4272 sayılı soruşturma dosyasında birden fazla şüphelinin bulunması nedeniyle şüpheli Eyüp Sabri KARTAL’ın suça ilişkin eylemlerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu şahıs 07/02/2017 tarihinde 2017/4272 sayılı soruşturma dosyasından tefrik edilerek (ayırma kararı verilerek) Cumhuriyet Başsavcılığımız]] 2017/9900 soruşturma sırasına kaydedilmiştir.

4.3.3. Şüpheli Eyüp Sabri KAR AL hakkında soruşturmaya Cumhuriyet Başsavcılığımız 2017/9900 soruşturma numarası üzerinden devam edilmekte iken soruşturmayı yürütmeye yetkili savcılığın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olması nedeniyle 21/09/2017 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek soruşturma dosyası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı na gönderilmiş ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/66402 soruşturma sırasına kaydedilmiştir.” Bilgilerinin verildiği görülmüştür.

5. Ceza Muhakemesi Kanunu ’nun “Kamu davasını açma görevi ” başlıklı 170. maddesinin ilgili fıkralarında “(1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir.

(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” hükmü düzenlenmiştir.

6. Yukarıda belirtildiği üzere (Prgrf 3), Kurumumuzun başvuruları yargı yetkisine girmeden incelediği, başvuranın başvurusunun da aynı şekilde bu kapsamda değerlendirildiği, başvuranın iddianame düzenlenmesi talebinin Cumhuriyet Savcılarının görev alanında olup, savcıların iddianameleri soruşturma evresinde topladığı deliller sonucunda “suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe” varsa düzenlediği, söz konusu talebin Kurumumuzun görev alanı dışında olduğu, nitekim başvuran hakkında iddianamenin düzenlendiği, başvuranın talep ettiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayırma Kararı ve Yetkisizlik Kararının, ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Ayırma Kararının yazılarımız ekinde Kurumumuza gönderildiği görüldüğünden, başvuruya konu talebin idare tarafından yerine getirildiği anlaşılmış olup, ilgili mevzuat gereğince inceleme ve araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına karar vermek gerekmiştir.

III. KARAR[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirildiği anlaşıldığından Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince DOSTANE ÇÖZÜM kararı verildi.

Yahya AKMAN

Kamu Denetçisi

Ek: Ankara CBS Yetkisizlik Kararı , Ayırma Kararı, Antalya CBS Yetkisizlik Kararı

KDK nun Antalya CBS a yazısı[düzenle | kaynağı değiştir]

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) sayı : 94019529-101.06.02.02-E.15106 Konu : Bilgi Belge Talebi ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarının insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı Kamu Denetçiliği Kuzumu kurulmuştur. Bu bağlamda, 6328 sayıl: Kanunun "Bilgi ve belge istenmesi” başlıklı 18 inci maddesinde, Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesinin zorunlu olduğu, bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Kamu Başdenetçjsi veya Kamu Denetçisinin başvurusu üzerine ilgili merciinin soruşturma açacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin devamında, Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve behgelerin, yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebileceği, ancak bu halde dahi, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin Başdenetçi veya görevlendireceği Denetçi tarafindan yerinde incelenebileceği düzenlenmiştir. Kurumumuza başvuruda bulunan 12796541476 T.C. Kimlik No'lu Eyüp Sabri KARTAL başvurusunda özetle: "Ankara CBS nin 2016/104492 sayı ve 2()! 7/7092 sayıl! yazılarının kendisine tebliğ edilmediğini. 630 gündür neyle suçlandığını bilmeden tutuklu olduğunu, iddianamesi düzenlenmediğini, hakim yüzü görmediğini Y ' belirterek, mağdur olduğunuz gereğinin yapılmasını talep emiştir. Bu doğrultuda, başvuru konusunun çözümü için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelere İhtiyaç duyulmuştur. l . Başvuranın dilekçesinde belirttiği üzere, başvuran hakkında iddianame düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmiş ise numarasının, (2017/4272 Soruşturma No) 2.Başvuranın soruşturma aşamasında ifadesinin- sorgusunun alınıp alınmadığı, Konuyla ilgili olarak diğer bilgi, belgelerin ve başvuranın başvuru belgesinde yer alan iddiaiarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı görüşlerinizin ve şikâyet başvurusu hakkındaki diğer gö!üşlerinİzİn, yazımızdaki şekliyle ayrı ayrı gösterilmek üzere, öncelikle ve ivedi olarak elektronik posta yoluyla iletisim@ombudsman.gov.tr adresine, ayrıca söz konusu bilgi ve belge onaylı ömeklerinin bu yazının tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza gönderilmesi, Rica dunur. e-imzalıdır İ Yahya AKMAN Kamu Denetçisi

Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Şablon:Ombudsman{{}}{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.