FANDOM


Bakınız

D Şablon:KHK Terminoloji KHKKanun Hükmünde KararnameKanun Hükmünde KararnamelerKanun hükmünde karaname ile kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar• Müştakları KHK'lılarKHK/Temel hukuksuzluklar• Kanunlar 7080 sayılı Kanun2019/1091633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHKMillî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname• KHK numaraları KHK/646 KHK/70118.651ihraç• KHK/702KHK/703KHK/680• İhraçlar KHK/İhraçMİA/KHK/İhraç• Mağdurlar KHK/Mağdurlar KHK/Mağdurlar ne yapmalı? İadeler KHK/İadeler Kanunlaşması KHK/Kanunlaşması7084 sayılı Kanun

KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı,
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı,
 • Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı,
 • Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı,
 • Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.


703 NO'LU KHK İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Edit

Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun ile YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.

 • "MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu.
 • "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.
 • Subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı.
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığı'na devredildi.
 • KHK'NIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
 • OHAL kapsamında yeni bir kararname yayınlandı

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. 703 sayılı KHK bugün yayımlanan ikinci KHK oldu.

Fakat bugün yayımlanan KHK ile birlikte devlet kurumlarının kanunlarında çok önemli değişiklikler oldu.

Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun yürürlükten kaldırıldı. Bu konuda tek yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Ayrıca kararnameyle birlikte Yüksek Askeri Şura kaldırıldı. Bu durum KHK’da 48. Maddede, “Yüksek Askeri Şura’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir”ifadeleriyle belirtildi.

Böylelikle bir teamül haline gelen terfilerde 30 Ağustos kuralı da kalkmış oldu. Artık Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü zamanlara terfi ve atamalar yapabilecek. KHK ile birlikte temel yasa maddeleri kalkınca Genelkurmay Başkanlığında 4 yıl görev süresi şartı da kalktı. Atama yapabilen Cumhurbaşkanına ihraç yetkisi de böylelikle verilmiş oldu.

YABANCILARA GİRİŞ ÇIKIŞ İZNİEdit

Düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı, vizeden muaf tutulan ülkeleri belirleyebilecek. Cumhurbaşkanı vize kolaylığı getirmeye ve vize sürelerini belirlemeye yetkili tek merci oldu.

Ayrıca Erdoğan, savaş hâlinde veya diğer olağanüstü hâllerde ülkenin bir bölgesini veya tamamını kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt ve şartlar koymaya, yabancıların Türkiye’ye girişlerini belli şartlara bağlayıcı veya kısıtlayıcı her tür önlemi almaya yetkili olacak.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı göçlerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirleri belirleyebilecek.

DİYANET EĞİTİME ARTIK RESMEN EL ATIYOREdit

Bu zamana kadar protokoller ve vakıflar aracılığıyla eğitimde dincileşmeye katkı veren Diyanet İşleri Başkanlığı yeni KHK ile direkt okullara girebilecek.

Diyanet okulların dışında, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde manevi danışmanlık ve din hizmeti sunabilecek.

O KURUMLAR KAPATILDIEdit

- Türkiye Adalet Akademisi kaldırıldı.

- Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredildi.

- Devlet Personel Başkanlığı kapatıldı; yerine yeni birim oluşturulacak.

- Çözüm sürecinde kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatıldı.

- Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kapatıldı. Malları ve evrakları YÖK’e devreldildi.

- TÜBİTAK başkan yardımcıları ile Bilim Kurulu üyelerinin görevleri sona erdi.


Kurmaylık tezgahı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bozuldu haberiEdit

1 Temmuz 2018 Salı 09:50 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2018 Salı

FETÖ’nün yıllarca TSK’ya sızmak için kullandığı “kurmaylık” merkezli terfi tezgahı 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bozuldu. Kararnameyle albay, general ve amirallerin terfi ve atamasında tek yetkili Cumhurbaşkanı oldu. Böylece rütbesinde 1 yılını doldurmuş olsa da albaylar liyakatlerine göre bu yıl Yüksek Askeri Şura’da terfi alabilecek. Perşembe günü yapılacak YAŞ’ta erken terfilerin şaşırtıcı olmayacağı belirtiliyor.==

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle FETÖ'nün yıllarca TSK içerisinde yuvalanmasına neden olan kurmaylık odaklı terfi tezgahı bozuluyor. Bu değişiklikle, rütbesinde 1 yılını doldurmuş olsa da Cumhurbaşkanı’nın onayıyla albaylar bu yıl YAŞ’a girip terfi alabilecek. Perşembe günü yapılacak YAŞ toplantısında erken terfiler şaşırtıcı olmayacak.

TSK’da FETÖ’nün sızmak için faydalandığı terfi sistemi, yeni sisteme geçişle birlikte yıkılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş kapsamında çıkarılan 703 sayılı uyum kararnamesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen düzenlemeler uyarınca albay, general ve amirallerin rütbeye terfileri ve atamalarında tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak. 15 Temmuz darbe girişimi ardından 668 sayılı KHK’yla 2 yıl önce yapılmış olan değişiklik uyarınca da albaylar ve generallerde rütbe bekleme süresine ve sicil şartına bakılmaksızın terfiler gerçekleştirilebilecek.
Bu yıl rütbe bekleme süresine bakılmaksızın Cumhurbaşkanı liyakatine göre albaylar Yüksek Askeri Şura’ya girecek. Böylece bu yıl FETÖ’nün TSK’da kurmaylık ve 4 yıllık rütbe bekleme süresine dayandırılan teamüller üzerinden kurduğu oyun bozulmuş olacak ve albaylar ile general ve amiraller arasında erken terfiler şaşırtıcı olmayacak.

ORDUDAN AYIRMA KARARI DA VEREBİLECEK

703 Sayılı Uyum Kararnamesi uyarınca ayrıca, asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe bekleme süreleri de Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Cumhurbaşkanı, ayrıca, teğmenden albaya kadar rütbelerdeki subayların kadrosuzluk söz konusu olmasa da TSK’dan çıkarılmasına karar verebilecek. Komutanlıklarla ilgili tüm atama, terfi, görevlendirme gibi kararları da Cumhurbaşkanı verecek.

ETKİN OLARAK UYGULANANAMADI

FETÖ’nün terfilere etkisi, teamül haline getirilen sistemin halen kurmayların önünü açmaya devam etmesi nedeniyle 15 Temmuz sonrasında da sürmüştü. 2016 ve 2017 yılı Yüksek Askeri Şuralarında, sayıları az kalsa da aldıkları 3 yıllık erken terfiler nedeniyle terfilerde kurmaylar öne çıkmaya davam etti. İhraçlar nedeniyle listeler azaldığı için ihtiyaç olmasına ve darbe girişimi sonrası 668 sayılı KHK ile albay ile general/amirallere rütbe bekleme sürelerine bakılmaksızın terfi imkanı getirilmesine karşın, FETÖ’nün kurmay olmalarını engellediği ve halen FETÖ ile etkin mücadele eden subaylara terfi şansı tanınmadı. Üstelik terfilerde 4 yıllıkların tercih edilmesi ısrarı nedeniyle dengeler de sarsıldı. Sınıflara göre terfi teamülleri alt üst oldu.

İtiraflarla deşifre edildi

FETÖ’nün kurmaylığa olan ilgisi, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yapılan soruşturmalarda itiraflarda çokça kullanıldı. Darbe girişimini hızlandıran İzmir’deki soruşturma kapsamında ifade veren ve Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasını deşifre eden Abdullah Kod adlı itirafçının, 2005 yılında girdiği kurmaylık sınavına ilişkin yaşadıklarını anlatırken verdiği detaylar FETÖ’nün kurmaylıkları nasıl doldurduğunu gözler önüne serdi. Abdullah kod adlı itirafçı; Fetullah Gülen cemaatinin kirasını ödediği evlerde 35 günlük kamplara alındıklarını, kampın sonunda kimseye anlatmamak üzere Kur’an üzerine yemin ettirilerek sınav sorularının verildiğini, bu soruları ezberleyerek sınava girdiklerini ve birçok dönem de sınava giren bütün cemaatçi subayların kazandığını anlattı.

Cuntanın subayları 15 Temmuz kalkışmasında da FETÖ kurmaylarını kullandı. Gölbaşı’nı bombalayarak 44 polisi şehit eden Hüseyin Türk, TBMM’yi bombalayarak 32 vatandaşı gazi yapan Hasan Hüsnü Balıkçı, Külliye’yi bombalayarak 15 vatandaşı şehit eden Müslim Macit, pilotlara koordinat dağıtan Ahmet Tosun, darbe girişimini yöneten Akıncı Üssü’nün Komutanı Hakan Evrim, Harekat Komutanı Ahmet Özçetin, hepsi FETÖ mensubu kurmay subaylardı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayınlanan ilk kararnameyle de darbede görev alan kurmaylar ihraç edildi. İlk ihraç kararnamesiyle ordudan atılanların 149’u ise general ve amiraldi. TSK’daki general ve amirallerin üçte birinin ihracı, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar sonucu ise Hava Kuvvetleri’nde kurmay sınıfından tercih edilen F-16 Üs Komutanlarının, Harekât Komutanlarının ve Filo Komutanlarının tamamı FETÖ üyelikleri deşifre olarak görevden alındı.

(Yeni Şafak)

{{}}

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.