FANDOM


 https://docs.google.com/file/d/17JQMJKmz235m-MGFnVSgSOQO2_wLQrVSbm8ljwPCiRUG9aeO35JKCwPNohMC/edit orijinali buradadır.

Bakınız

Şablon:KHS - d


KHS Kamu Hizmet Standartları (genel değerlendirme) Kamu hizmet standartları
Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
KHS/Denetim KHS/Denetim Formu
Bursa Bursa Valiliği Kamu Hizmet Standartları Bursa MEM/ Kamu Hizmet Standartları Kamu Hİzmetleri Standartları/Bursa Defterdarlığı
Kamu Hizmet Standartları/Yenişehir Kaymakamlığı Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları/YENİŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Müftülüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Mal Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Tapu Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir Değirmençay Belediyesi
Yenişehir Kaymakamlığı Kamu Hizmet Standartları Yenişehir'de Kamu Hizmet Standartları Yenişehir'de kamu hizmet standartları Yenişehir Müftülüğü Kamu Hizmet Standartları

T.C.

BURSA VALİLİĞİ


KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ DENETLEME FORMUDAİRESİDENETLEME TARİHİ :Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en

yakın yerde sunulması ve sonuçlandırılması ile ilgili

tedbirlerin alınması, birim ve görevlilerin o yerin

MİA'ne bildirilmesi durumu (Yönetmelik Madde 3)

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve

veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılması

(Yönetmelik Madde 4)

Vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin bilgilerin ve

mevzuatın basılı ya da elektronik ortamda duyurulması

(Yönetmelik Madde 5/1)

KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU oluşturularak

kurum panosunda, kurumsal internet sayfasında ve e-

Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlanması

durumu (Yönetmelik Madde 5/2)

KAMU HİZMET STANDARTLARI'nın oluşturulması,

kurumsal panolar, internet sayfalarında ve e-Devlet

kapısında duyurulması, danışma masalarında istenen

belgeleri gösteren dökümanların bulundurulması ve

ücretsiz verilmesi durumu (Yönetmelik Madde 6)

Özürlülerin kamu hizmetlerine erişimi için gerekli

kolaylığın sağlanması hususu (Yönetmelik Madde 7)

Yönetmeliğin başvuru sahibinden bilgi ve belge

istenmesine ilişkin esaslar başlıklı 8. maddesinin

uygulanması durumu

Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda

bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacağının

ilgiliye bildirilmesi (Yönetmelik Madde 9)

Başvuru sahiplerine mali yükümlülüklerinin açıkça

bildirilmesi konusu (Yön. Madde 10)

Yönetmeliğin başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması

başlıklı 12. maddesinin uygulanması durumuDENETLENENDENETLEYEN

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.