FANDOM


Bakınız

Şablon:KTFbakınız - d


Kur'an Terimleri Fihristi Kur'an Fihristi/Görsel Eşbah Ve Nezair EL-EŞBÂH VE'N-NEZÂİR Fİ'L-QUR'ÂNİ'L KERÎM
Online Mucem : http://kuranmeali.com/mucem.asp
KTF
KKF [1] {{KTF}}
A B C Ç D E F G H I İ K Kef Q Qaf L M N O Ö R S Ş T U Ü V W Y Z
Amaç: Ülkemizin online en zengin Kur'an terimleri fihristini oluşturmaktır.
Her Kur'ani terime iç link verilecek ve terimle ilgili ansiklopedik madde oluşturulacak ve ansiklopedik maddenin içerisine ilgili ayetler link olarak verilecek.Böylece her bir Kur'anİ terimin geçtiği tüm ayetlere ve ayetlerin tüm meal ve tefsirlerine aynı anda ulaşılabilecektir. Hatta önlerimin geçtiği hadislere ve önemli sözlere aynı anda aynı sayfada ulaşılacaktır.
Yöntem : 1. KTF nde bulunan kavramlara iç link verielerek sayfa oluşturulacak . 2. O konu ile ilgili izah sayfaya eklenecektir. 3. HDKD tefsirinden bulunacak Kur'an terimlerina ait izahlar kavramla ilgili ansiklopedik sayfaya eklenecek, 4. KTF de olmayan kavramlar için yeni sayfa oluşturularak ve fihrsitin olduğu sayfaya alfabetik sıra gözetilerek eklenerek fihrist geliştirilecektir. 5. Ayrıca Mu'cemül Müfehresden alınan ayetler bu sitede ilgili kuran teriminin ansiklopedik sayfasına eklenecektir. aşağıda ayetlerin alınacağı link bulunuyor. http://www.kuranmeali.com/%5Cmucem.asp
sonuç:Böylece internetteki en zengin "Kur'an terimleri fihristi" kollektif ve kollebratif bir usulle oluşturulmuş olacaktır. başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bursa Valiliği'nde görevli hizmetli Mustafa'ya da teşekkürlerimizi de unutmayalım.
Mu'cem-ul Müfehres - Kur'an Kelimeleri Fihristi - Mucem
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ؤ ى ي ئ ة

Ihn : Edit

Ihn, yün demektir.

 • Özellikle farklı renklerdeki renkli yünler için kullanılır.
 • "Ihn menfuş" ise, didilmiş, hallaçla atılmış yün demektir.
 • Kıyamet günü evrenin hali tasvir edilmekte, insanların ders alması istenmektedir.


Iktahem : Edit

Iktahem, düşünmeden bir işe kendini atmak mânâsına "kahame"den gelir.

 • Hız ve tazyik ile bir şeye atılmak, saldırmak, kahramanlıkla hücum etmek demektir.
 • Iktahem, aynı zamanda şiddetle göğüs gerip saldırmaktır.


Isam : Edit

Isam "Ismetun" kelimesinin çoğuludur. İsmet ise, insanın tutunduğu ip veya düğümdür. Burada maksat, nikâh akdidir.


Isla : Edit

Isla, bir şeyi yakmak için ateşe atmak ve ateşe atıp durdurmaktır.


Isr : Edit

Isr'ın lügat anlamı esaret ve hapistir.

 • Öyleki, altındakini ezen, yerinden kıpırdatmayan ağır yük ve bağ demektir ki, boyunduruk gibi, çok ağır anlaşma ve sözleşmeye, zor dayanılır ahitleşmeye ve bağımlılığa, akrabalık ve yakınlığa denir


Istafeynâhu : Edit

Onu kirsiz, tertemiz kıldık.

 • Bu kelime "safvet " kelimesinden türemiştir. Mânâsı: "En temizini seçmek" demektir.
 • Maksat, Yüce Allah'ın peygamberliğe, dostluğa ve büyük imamete Hz. İbrahim (a.s.)'i seçmesidir.


Istıfa : Edit

Istifa, bir şeyin safını, yani, en saf en halis olan özünü almaktır.

 • Tasfiye, bir şeyin karışığını, bulanıklık şaibelerini giderip özünü bulup çıkarmak, saf olanı karışık olandan süzüp ayırmak demek olduğu gibi, istifa da en safisini seçip almaktır.
 • Bir madeni tasfiye edip cevherini almak bir istifa, o cevherler arasında herhangi bir şeye elverişli olanını seçip almak da yine istifadır.
 • Lügat açısından karışık olanı seçip ayıklamaya, bunları amaçlanan yönde geliştirmeye hedef tutan istifa kelimesinin bu işlevine "istifa kanunu" denir.


Ittıla ': Edit

Ittıla': Bir şeyin üzerine çıkmak demektir.

 • İlmi olan ıttıla ' ve "mütâlâa " buradan gelir.
 • Ateşin, hayatın merkezi olan kalplerin içine kadar nüfuz etmesi, onu sarması, onlara muttali'/haberdar olması ateşin şiddetini anlatmak içindir.
 • "Muttali '" ifadesi de aynı köktendir. Muttali' olmak diye kullanırız. Kalbin muttali' olması, kalbin her yanını kuşatması, kalbin üstüne çıkması anlamındadır.


Iyn : Edit

Iyn, geniş gözlüler, "ıynâun " kelimesinin çoğuludur.


Izîn : Edit

Izîn, dağınık topluluklar demektir.

 • Dağınık topluluk mânâsına gelen "ızzet " kelimesinin çoğuludur.

Şâir şöyle der:

 • Koşarak ona geldiler ve neticede minberinin etrafında grup grup oldular.[1]Rûhu'l-meânî, 29/64


kaynak Edit

[1] Rûhu'l-meânî, 29/64

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.