Kaalü Bela


Haber eyle aşıklara aşka gönül veren benim

Aşk bahrisi olubanı denizlere dalan benim


Deniz yüzünden su alıp sunuveririm göklere

Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim


Yıldırım olup şakıyan gökte melaik dokuyan

Bulutlara hüküm süren yağmur olup yağan benim


Gördüm göğün meleklerin her biri bir işte imiş

Bilen oldur gösteren ol aşka esir olan benim


Sekiz uçmak aşıklara köşk ü saraydır bilene

Musileyin hayran olup tur dağında kalan benim


Kalem çalınacak görgil haber böyledürür bilgil

“Kaalü bela” kalecesin bunda haber veren benim


Deli oldu idim Yunus aşk oldu bana kılavuz

Hazrete değin yalnız yüz sürüyü varan benim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.