Kaalü Bela 1


Aklın ererse sor bana ben evvelde nerde idim

Diler isen deyiveren ezelî vatanda idim


“Kâlû belâ” söylenmeden tertip düzen eylenmeden

Hak’tan ayrı değil idim ol ulu dîvanda idim


Eyyûb ile derde esîr iniledim çektim ceza

Belkîs ile taht üzere mühr-i Süleyman’da idim


Yûnus ile balık beni çekti deme yuttu bile

Zekeriyâ’yla kaçtım bile Nûh ile tufânda idim


İsmâil’e çaldım bıçak bıçak bana kâr etmedi

Hak beni âzâd eyledi koç ile kurbanda idim


Yûsuf ile ben kuyuda yattım cefâ çektim bile

Ya’kûb ile çok ağladım bulunca figanda idim


Mi’râc gecesi Ahmed’in döndürdüm arşta na’lînın

Üveys ile vurdum tacı Mansurla urganda idim


Âlî ile vurdum kılıç Ömer ile adl eyledim

On sekiz yıl Kaf dağında Hamza’yla meydanda idim


Ezelîden dilimde uş Tanrı birdir haktır Resûl

Bunu böyle bilir iken sanma ki gümanda idim


Yere bünyâd vurulmadan Adem dünyâya gelmeden

Öküz balık eylenmeden ben ezelî anda idim


Yûnus senin âşık canın ezelî âşıklar ile

Mülke bünyâd urulmadan seyrân- ı cevlânda idim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.