FANDOM


Disambig Bakınız: [[]], Kari', kari', kaari', Kâri, kâri, kari, kaari, okuyan, okuyucu, okutucu, Kaari, Hafiz, Hafız, Kaari
İkra Sûresi Çağrı Filmi

İkra Sûresi Çağrı Filmi

[1]

Okuyucu, okuyan kimse demek olup, Kur'an'ın ilk emri olan ikra' (oku) ile [[Kur'an] kelimeleri bu kaari kelimesinden türemedir.

Qāri' (Arapça: قَارٍئ‎, plural qurrā') "reader" is a person who recites the Qur'an with the proper rules of recitation (tajwīd).

To become a qāri one must first memorize the Qur'an. In modern usage, a person who has memorized the entire text is often referred to as a ḥāfiż(ah).

It is a common misconception that a Qari MUST first become a hafiz... A qari does not necessarily have to memorize the qur'an, just to recite it with proper tajweed rules, although it is better and enouraged that the Qari become a Hafiz before he becomes a Qari - even if he is a weak Hafiz. A Hafiz though should make an effort not to be a weak Hafiz.

Part of a series on the
Qur'an
Quran cover

Mus'haf

Sura  · Ayah

Qur'an reading

Tajwid  · Hizb  · Tarteel  · Qur'anic guardian  · Manzil  · Qari'  · Juz'  · Rasm  · Ruku'  · Sujud  ·

Translations

Master List  · English Translations

Origin and development

Makkah revelations  · Medinan revelations

Tafsir

Persons related to verses  · Justice  · Asbab al-nuzul  · Naskh  · Biblical narratives  · Tahrif  · Bakkah  · Muqatta'at  · Esoteric interpretation

Qur'an and Sunnah

Literalism  · Miracles  · Science  · Women

Views on the Qur'an

Shi'a  · Criticism  · Desecration  · Surah of Wilaya and Nurayn  · Tanazzulat  · Qisas Al-Anbiya  · Beit Al Qur'an


</span>

Famous Qurrā' Edit

Afghanistan:

Egypt:


India:


Bangladesh:

Indonesia:

Iran:

Kuwait:

Malaysia:

Morocco:

Burma:

Pakistan:

Saudi Arabia:

Somalia:

South Africa:

Tunisia:

Turkey:

United Kingdom:

U.S.A.:

Netherlands:

Sheik Ul Qurra Hafiz al Qari Dr. Mustafa Atilla Akdemir (www.iur.nl)

External links Edit

ÖrneklerEdit

Şiir örnekleri

Safahat Safahat Bayrak
Bu proje Yenişehir Kaymakamlığına aittir.
Mehmet Akif Ersoy
Fatih Camii Şiiri
Safahat,safha kelimesinin çoğulu olup safhalar demektir. Daha çok safahat-ı hayat (hayatın safahatı) terkibiyle kullanılır. Hadisenin safahatı nedir? diye sual edilir. Olayın safahatını anlat! "konu dışına çıkma" denir. Safahat şiirinde şair sanatkarlık yapmak için şiir yazmadığını, şiirinde acizliğinden kaynaklanan göz yaşlarının ve samimiyetin sergilediğini anlatmaktadır ve şiirine Kur'anın ilk nazil olan kelimesi "ikra' emrini"nin kökünden gelen ve okuyucu anlamına gelen kaari sözüyle yani Sevgili kaari ile başlıyor ve Oku şayet sana bir hisli yürek lazım ise diyerek de şiirini bağlıyor.


Şiir Metni
Sadeleştirme
İngilizce tercüme
Bana sor sevgili kaari, sana ben söyliyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,
Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim
Ask me dear reader ,Thee I should say ,
What identity that my lyrics stand in front of you
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
A clastring word that sencerety all their ability;
I am not an artist because of that I did not know the art
Şii’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
People say that poem is a tear , I am not sure, but...
I think all my works are tears of my weakness
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!
I cry, but I can not make cry; I feel, but I can not say
My heart has not a tongue so that I am afflicted
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Read, if ever you need emotional heart
Read, because I wrote this if ever, written some words
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.