FANDOM


+istan ~ Fa +istān ستان +yer ve ülke belirten takı << EFa/Ave stāna- durma yeri, durak, konak, yer << HAvr *stā-na- a.a. < HAvr *stā- durmak → istasyon Benzer sözcükler: kabristan


09.03.2013 İstanbul

<1400 stambol~ Yun stin póli στην πόλι < Yun is tin póli εισ την πόλι şehir içi, iç şehir, Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad § Yun ís είς + Yun i pólis ἡ πόλις şehir, özellikle Konstantin kenti, İstanbul → eis+, politik

● Türkçeye Yunancadan alınmış kent adlarında rastlanan eis+ öneki, Osmanlıca nefs-i filan tamlamasıyla ifade edilen, vilayet merkezi olan yerleşimi anlatır. Karş. eis Nikaían > İznik ([[

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.