KADRONUN TANIMI Kamu hizmetlerinin devamlı ve düzgün bir şekilde görülmesini sağlamak üzere bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli şahısların sayı, nitelik ve dereceleri ile bu şahısların uhdelerindeki ödev, yetki ve sorumluluklarının tümüdür.

KADRO DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TARİHÇESİ[düzenle | kaynağı değiştir]

10/06/1946 tarih ve 4926 sayılı Kanun eki kadro cetvellerinde değişiklik yapan 02/07/1962 tarih ve 58 sayılı Kanunla Zat İşleri Genel Müdürlüğünün adı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda söz konusu Genel Müdürlüğe bağlı kadro şubesi müdürlüğü adı altında faaliyetlerini sürdürmüştür.

27/02/1982 tarih ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi ve çalışma esasları hakkında kararname ile Özlük İşleri Genel Müdürlüğünün adı Personel ve Atama Genel Müdürlüğü olarak değiştirildiğinden, Kadro Şubesi Müdürlüğü de Kadro Dairesi Başkanlığına dönüştürülmüş ve bünyesinde;

1. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Şubesi,

2. Genel İdare Hizmetleri Şubesi,

3. Kadro Kontrol Vize ve Yan Ödeme Şubesi

  1. Müdürlükleri oluşturulmuştur. 14/12/1983 tarih ve 18251 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Personel ve Atama Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüş, bu dönüşüm sonucunda yine Kadro Dairesi Başkanlığı olarak faaliyetini sürdürmüştür.

13/08/1984 tarih ve 18488 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen kadroları göz önüne alınarak Daire Başkanlığımız yeniden yapılandırılarak bünyesinde;

1. E.Ö.H. Şubesi (Orta öğretim)

2. E.Ö.H. Şubesi (İlköğretim)

3. Diğer Hizmet Sınıfları Şubesi,

4. Yan Ödeme Şubesi,

5. Kadro Kontrol ve Vize Şubesi,

6. İdari Şube

Müdürlükleri oluşturulmuştur.

10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/07/1999 tarih ve 99/13184 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin, Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin uygulamaya konulması sonucu Dairemiz yeniden yapılandırılarak;

1. Norm Kadro Şubesi,

2. Eğitim Öğretim Şubesi,

3. Genel İdare Hizmetleri Şubesi,

4. Yan Ödeme Şubesi,

5. Kadro Kontrol ve Vize Şubesi,

6. İdari Şube

Müdürlükleri oluşturulmuştur. 2003 yılında Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıklarında İdari Şube Müdürlüklerinin adı Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.Genel Müdürlüğümüzün 24/08/2006 tarih ve 69439 sayılı emirleri doğrultusunda Başkanlığımız;

1. Norm Şubesi,

2. Denetleme, Değerlendirme, Planlamave Koordinasyon Şubesi,

3. Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi,

4. İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğü olarak görevine devam etmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.