FANDOM


  1. Kahredici, zorlayan.
  2. Baskın gelen, ezen, ezici.
  3. 1. allah'ın sıfatlarındandır. kur'an-ı kerim'de iki yerde geç 2. kahredici, zorlayan. 3. yok eden. 4. ezici kuvvet. kahir billah: abbasi halifesi. (ebu mansur muhammed el-mutezid). muktedir'in kardeşi.
  4. Üstün gelen, ezen, ezici.
  5. Kahreden, zorlayan.
  6. Yok eden.
  7. (A, uzun okunur) Üstün gelen. Yenen. Galip gelen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.