FANDOM


Bakınız

Şablon:Kalembakınız [ d]


Kalem Kutlu kalem
Şablon:Kalem

Not to be confused with pinsel, a type of heraldic flag.

A pencil is a handheld instrument used to write and draw, usually on paper.

Pencil may also refer to:

See alsoEdit

Edit

[1] Yazı yazmak ve resim çizmek için kullanılan bir gereç
[1] قلم

Eş Anlamlılar Edit

yazaç


Deyimler Edit

ceffel kalem etmek
çala kalem
kalem kaşlı


Atasözler Edit

[1] Alim unutmuş, kalem unutmamış


Çeviriler Edit

  • az|qələm
  • de|Stift
  • en|pencil
  • es|lápiz
  • tk|galam
  • tt|qaläm
  • Gagavuzca kalem-qalam


Kalem, yazı yazmakta ve (bazı türleri) resim yapmakta kullanılan, genellikle ince bir çubuk şeklindeki araç. Kalem kelimesi ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Kalem olarak adlandırılan diğer araçlar Edit

Kişiler Edit

  • Mehmed Siyah Kalem, hangi çağda yaşadığı kesin olmayan, 15. yy ikinci yarısında Türkistan’da yaşadığı sanılan minyatür ustası, ressam.

Diğer Edit

Mehmet Akif Ersoy'un köylü üzerine şiiriEdit

Bakınız

Köylünün bir şeyi yok, sıhhatı, ahlakı bitik;
Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik.

Bir kemik, bir deridir ölmedi kaldıysa diri;
Nerde evvelki refahın ancak onda biri?

Dam çökük, arsa rehin, bahceyi icra ister;
Bir kalem borca bedel faizi defter defter!

Hiç bakım görmediğinden mi nedendir, toprak,
Verilen tohumu da inkar edecek, öyle çorak,

Bire dört aldığı yıl köylü emin ol, kudurur:
Har vurur bitmeyecekmiş gibi, harman savurur.

Uğramaz, gün kavuşur, çitine yahut evine;
Sabah iskambil atar kahvede, akşam domine.

Muhtasar, gayr-i mufid ilmi kadardır dini;
Ne evamir, ne nevahi, seçemez hiçbirini.

Namazın semtine bayramlarda uğrar sade;
Hiç su görmez yüzünün düşmanıdır seccade.

Hani, üç beş kişiden fazla musalli arama;
Mescid ambarlık eder, başka ne yapsın, imama!

Okumak bahsini geç, Çünkü o defter kapalı,
Bir redif zabıtı mektepleri debboy yapalı,

Sıtma, fuhuş, içki, kumar, türlü fecayi salgın...
Sonra söylenmiyecek şekli de var hastalığın.

Bir taraftan bulanır levse hesapsız namus;
Bir taraftan serilir toprağa milyonla nufus.

Mehmet Akif ERSOY
ASIM: SAFAHAT- 6.Kitap
1919

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.