FANDOM


Mülk Suresi/15-30-Mülk Suresi/Elmalı/15-30 Kalem Suresi/1-33 Kalem Suresi/34-52-Kalem Suresi/Elmalı/34-52
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için
Nun. By the pen and that which they write (therewith),
Sen rabbının ni'meti ile, mecnun değilsin
Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.
Thou art not, for thy Lord's favour unto thee, a madman.
Ve tükenmez bir ecir var muhakkak senin için
Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.
And lo! thine verily will he a reward unfailing.
Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin
Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
And lo! thou art of a tremendous nature.
Yakında göreceksin ve görecekler
Sen de göreceksin, onlar da görecek.
And thou wilt see and they will see
Hanginizde imiş o fitne, o cünun?
Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.
Which of you is the demented.
Şübhesiz rabbındır en bilen yolundan sapını, yine odur en bilen hidayete irenleri
Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.
Lo! thy Lord is best aware of him who strayeth from his way, and He is best aware of those who walk aright.
O halde tanıma o yalan diyenleri
O halde, yalanlayıcılara itaat etme.
Therefor obey not thou the rejecters
Arzu ettiler ki müdahene etsen, o vakıt müdahene edeceklerdi
Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
Who would have had thee compromise, that they may compromise.
Ve tanıma şunların hiç birini: çok yemin edici, değersiz
Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,
Neither obey thou each feeble oath monger,
Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,
Detractor, spreader abroad of slanders?
Hayır engeli, mütecâviz vebâl yüklü
Hinderer of the good, transgressor, malefactor
zobu, sonrada dakma (zenîm)
Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,
Greedy therewithal, intrusive.
Mal sahibi olmuş ve oğulları var diye
Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).
It is because he is possessed of wealth and children
Karşısında âyetlerimiz okunurken «eskilerin masalları» dedi
Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.
That, when Our revelations are recited unto him, he saith: Mere fables of the men of old.
Haberiniz olsun ki biz onlara belâ vermişizdir
Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.
We shall brand him on the nose.
O bağ sahiblerini belâlandırdığımız gibi; o sıra ki yemin etmişlerdi: sabah olunca onu mutlaka divşireceklerdi
Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.
Lo! we have tried them as We tried the owners of the garden when they vowed they would pluck its fruit next morning.
Bir istisna da yapmıyorlardı</div
İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).
And made no exception (for the will of Allah);
Derken ona rabbından bir dolaşan dolaşıvermişti onlar uyuyorlardı
Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,
Then a visitation came upon it while they slept
Sabaha kadar o bağ sırıma dönüvermişti
Bahçe simsiyah kesiliverdi.
And in the morning it was as if plucked.
Derken sabaha yakın birbirlerine seslendiler
Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:
And they cried out one unto another in the morning,
Haydin kesecekseniz harsinize (kültürünüze) irkence koşun dediler
"Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.
Saying: Run unto your field if ye would pluck (the fruit).
So they went off, saying one unto another in low tones:
Sakın bu gün aranıza bir miskîn sokulmasın diyorlardı
"Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.
No needy man shall enter it today against you.
Sırf bir men'a gücleri yeterek erkenden gittiler
(Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.
They went betimes, strong in (this) purpose.
Vakta ki o bağı gördüler, biz, dediler: her halde yanlış gelmişiz
Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .
But when they saw it, they said: Lo! we are in error!
Yok biz mahrum edilmişiz
"Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).
Nay, but we are desolate!
Ortancaları (en mu'tedilleri) demedim mi size: tesbîh etseydiniz
İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"
The best among them said: Said I not unto you: Why glorify ye not (Allah)?
Sübhansın ya rabbena! Dediler: bizler doğrusu zalimlermişiz
"Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).
They said: Glorified be our Lord! Lo! we have been wrong doers.
Sonra döndüler kendilerine levm ediyorlardı
Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.
Then some of them drew near unto others, self reproaching.
Yazıklar olsun bizlere, bizler doğrusu azgınlarmışız
Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.
They said: Alas for us! In truth we were outrageous.
Ola ki rabbımız bize onun yerine daha hayırlısını vere, her halde biz bütün rağbetimizi rabbımıza çeviriyoruz
Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.
It may be that our Lord will give us better than this in place thereof. Lo! we beseech our Lord.
İşte böyledir azâb, ve elbette Âhıret azâbı daha büyüktür, fakat bilselerdi
İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.
Such was the punishment. And verily the punishment of the Hereafter is greater if they did but know.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.