FANDOM


Mülk Suresi Kalem Suresi Hakka Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için
Nun. Na pióro i na to, co oni zapisują!
Nun. By the pen and that which they write (therewith),
Sen rabbının ni'meti ile, mecnun değilsin
Ty nie jesteś, z łaski twego Pana, człowiekiem opętanym!
Thou art not, for thy Lord's favour unto thee, a madman.
Ve tükenmez bir ecir var muhakkak senin için
Zaprawdę, dla ciebie będzie z pewnością nagroda należyta!
And lo! thine verily will he a reward unfailing.
Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin
Zaprawdę, ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!
And lo! thou art of a tremendous nature.
Yakında göreceksin ve görecekler
Zobaczysz niebawem, i oni zobaczą,
And thou wilt see and they will see
Hanginizde imiş o fitne, o cünun?
Który z was jest doświadczony.
Which of you is the demented.
Şübhesiz rabbındır en bilen yolundan sapını, yine odur en bilen hidayete irenleri
Zaprawdę, twój Pan wie najlepiej, kto zbłądził z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy idą drogą prostą. Nie słuchaj więc tych, którzy obwiniają o kłamstwo!
Lo! thy Lord is best aware of him who strayeth from his way, and He is best aware of those who walk aright.
O halde tanıma o yalan diyenleri
Oni by chcieli, żebyś był łagodny, to i oni byliby łagodni.
Therefor obey not thou the rejecters
Arzu ettiler ki müdahene etsen, o vakıt müdahene edeceklerdi
Nie słuchaj więc: żadnego skorego do przysięgi, nędznego;
Who would have had thee compromise, that they may compromise.
Ve tanıma şunların hiç birini: çok yemin edici, değersiz
Potwarcy, szerzącego kalumnie;
Neither obey thou each feeble oath monger,
gammaz koğuculukla gezer
Tego, który przeszkadza dobru; napastnika, grzesznika;
Detractor, spreader abroad of slanders?
Hayır engeli, mütecâviz vebâl yüklü
Grubianina, i do tego intruza,
12. Hinderer of the good, transgressor, malefactor
zobu, sonrada dakma (zenîm)
Nawet gdy on posiada majątek i synów!
Greedy therewithal, intrusive.
Mal sahibi olmuş ve oğulları var diye
Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!"
It is because he is possessed of wealth and children
Karşısında âyetlerimiz okunurken «eskilerin masalları» dedi
My napiętnujemy go na ryju!
15. That, when Our revelations are recited unto him, he saith: Mere fables of the men of old.
Haberiniz olsun ki biz onlara belâ vermişizdir
Oto doświadczyliśmy ich tak, jak doświadczyliśmy właścicieli ogrodu, kiedy przysięgali, iż z pewnością zbiorą plony rano,
We shall brand him on the nose.
O bağ sahiblerini belâlandırdığımız gibi; o sıra ki yemin etmişlerdi: sabah olunca onu mutlaka divşireceklerdi
A nie uczynili żadnego zastrzeżenia.
Lo! we have tried them as We tried the owners of the garden when they vowed they would pluck its fruit next morning.
Bir istisna da yapmıyorlardı
Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana, podczas gdy oni spali,
And made no exception (for the will of Allah);
Derken ona rabbından bir dolaşan dolaşıvermişti onlar uyuyorlardı
I rankiem był on całkowicie ścięty.
Then a visitation came upon it while they slept
Sabaha kadar o bağ sırıma dönüvermişti
Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem:
And in the morning it was as if plucked.
Derken sabaha yakın birbirlerine seslendiler
"Chodźcież na wasze pole wcześnie, jeśli się zabieracie do ścinania!"
And they cried out one unto another in the morning,
Haydin kesecekseniz harsinize (kültürünüze) irkence koşun dediler
I wyruszyli w drogę, rozmawiając cicho między sobą:
Saying: Run unto your field if ye would pluck (the fruit).
Hemen fırladılar, şöyle mızırdaşıyorlardı:
"Żeby żaden biedak nie wszedł tu dziś, wbrew waszej woli."
So they went off, saying one unto another in low tones:
Sakın bu gün aranıza bir miskîn sokulmasın diyorlardı
I poszli rankiem, zdecydowani co do celu wyznaczonego.
No needy man shall enter it today against you.
Sırf bir men'a gücleri yeterek erkenden gittiler
Kiedy więc go zobaczyli, powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy!
25. They went betimes, strong in (this) purpose.
Vakta ki o bağı gördüler, biz, dediler: her halde yanlış gelmişiz
Wcale nie zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!"
But when they saw it, they said: Lo! we are in error!
Yok biz mahrum edilmişiz
Najbardziej umiarkowany z nich powiedział: "Czyż wam nie mówiłem? Dlaczego nie głosicie chwały Boga?"
27. Nay, but we are desolate!
Ortancaları (en mu'tedilleri) demedim mi size: tesbîh etseydiniz
Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę, byliśmy niesprawiedliwi!"
The best among them said: Said I not unto you: Why glorify ye not (Allah)?
Sübhansın ya rabbena! Dediler: bizler doğrusu zalimlermişiz
Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego, ganiąc się wzajemnie.
They said: Glorified be our Lord! Lo! we have been wrong doers.
Sonra döndüler kendilerine levm ediyorlardı
Mówili: "Biada nam! Zaprawdę, byliśmy buntownikami!
Then some of them drew near unto others, self reproaching.
Yazıklar olsun bizlere, bizler doğrusu azgınlarmışız
Lecz, być może, nasz Pan da nam w zamian coś lepszego od niego. Zaprawdę, my do naszego Pana kierujemy nasze pragnienia!"
31. They said: Alas for us! In truth we were outrageous.
Ola ki rabbımız bize onun yerine daha hayırlısını vere, her halde biz bütün rağbetimizi rabbımıza çeviriyoruz
Taka jest kara! Lecz kara życia ostatecznego jest większa. O, gdybyście wiedzieli!
It may be that our Lord will give us better than this in place thereof. Lo! we beseech our Lord.
İşte böyledir azâb, ve elbette Âhıret azâbı daha büyüktür, fakat bilselerdi
Zaprawdę, dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości!
33. Such was the punishment. And verily the punishment of the Hereafter is greater if they did but know.
Şübhesiz ki korunan müttakîler içindir rablarının ındinde na'îm Cennetleri
Czyż My potraktujemy tych, którzy poddali się całkowicie, tak jak grzeszników?
Lo! for those who keep from evil are gardens of bliss with their Lord.
Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?
Cóż z wami? Jak sądzicie?
Shall We then treat those who have surrendered as We treat the guilty?
Neniz var? Nasıl hukm ediyorsunuz?
Czy nie macie Księgi, w której znajdujecie pouczenie?
What aileth you? How foolishly ye judge!
Yoksa size mahsus bir kitab var da onda şu dersi mi okuyorsunuz
Zaprawdę, w niej jest dla was to, co z pewnością wybierzecie!
Or have ye a Scripture wherein ye learn
Siz âlemde her neyi ıhtiyar ederseniz o her halde sizin olacak diye?
I czy nie macie Naszej przysięgi sięgającej aż do Dnia Zmartwychwstania? Zaprawdę, wasze będzie to, co wy sami osądzicie!
38. That ye shall indeed have all that ye choose?
Yoksa size karşı üzerimizde Kıyamet gününe kadar sürecek yemînler, teahhüdler mi var
Zapytaj ich, który z nich to zagwarantuje?!
Or have ye a covenant on oath from Us that reacheth to the Day of Judgment, that yours shall be all that ye ordain?
Siz her ne hukm ederseniz her halde öyle olacak diye?
Albo czy oni mają współtowarzyszy? Wtedy niech przyprowadzą swoich współtowarzyszy - jeśli są prawdomówni - W Dniu, kiedy odsłonią się nogi i kiedy wezwani do oddania pokłonów nie będą mogli tego uczynić;
Ask them (O Muhammad) which of them will vouch for that!
Sor bakalım onlara içlerinde ona kefîl hangisi?
Będą mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich poniżenie, ponieważ byli wzywani do oddania pokłonów, kiedy jeszcze byli zdrowi i cali.
Or have they other gods? Then let them bring their other gods if they are truthful
Yoksa onların şerikleri mi var? O halde şeriklerini getirsinler, sadık iseler
Pozostaw Mnie więc z tymi, którzy za kłamstwo uznali to opowiadanie! My poprowadzimy ich stopniowo tak, iż oni wcale nie będą wiedzieli.
42. On the day when it befalleth in earnest, and they are ordered to prostrate themselves but are not able,
O gün ki saktan bir keşf olunur ve secdeye da'vet edilirler o vakıt gücleri yetmez
I Ja dam im zwłokę, lecz Mój podstęp jest niezachwiany.
With eyes downcast, abasement stupefying them. And they had been summoned to prostrate themselves while they were yet unhurt.
Gözleri düşmüş, kendilerini bir zillet sarmış bulunur, halbuki o secdeye onlar sağ sâlim iken da'vet olunuyorlardı
Czy ty ich zapytasz o wynagrodzenie, skoro sami są obciążeni długiem?
44. Leave Me (to deal) with those who give the lie to this pronouncement. We shall lead them on by steps from whence they know not.
O halde bana bırak bu sözü tekzib edenleri, biz onları istidrac ile çıkarır, bilemiyecekleri cihetten yuvarlarız
Albo czy mają ukrytą wiedzę i czy ją zapisują?
Yet I bear with them, for lo! My scheme is firm.
Ve ben onların ipini uzatırım, çünkü fendim sağlamdır
Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana i nie bądź jak "człowiek ryby", wtedy gdy krzyczał, kiedy był udręczony.
Or dost thou (Muhammad) ask a fee from them so that they are heavily taxed?
Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun damı cereme vermekten ezilmişler?
Gdyby nie dosięgła go dobroć jego Pana, to zostałby wyrzucony na pustkowiu jako człowiek wzgardzony.
47. Or is the Unseen theirs that they can write (thereof)?
Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
Ale wybrał go jego Pan i umieścił między sprawiedliwymi.
But wait thou for thy Lord's decree, and be not like him of the fish, who cried out in despair.
O halde sabret rabbının hukmüne de sahibi hut gibi olma, hani öfkeye boğulmuş da nida etmişti
Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą, gotowi są wywrócić cię swoimi spojrzeniami; kiedy słyszą napomnienie, mówią: "Zaprawdę, on jest opętany!"
49. Had it not been that favour from his Lord had reached him he surely had been cast into the wilderness while he was reprobate.
Rabbından bir ni'met yetişmiş olmasa idi ona, elbette o fazaya fena bir halde atılacaktı
Lecz to nie co innego, jak tylko przypomnienie dla światów!
But his Lord chose him and placed him among the righteous.
Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı
0
51. And lo! those who disbelieve would fain disconcert thee with their eyes when they bear the Reminder, and they say: Lo! he is indeed mad;
Ve gerçek o küfr edenler o zikri işittikleri vakıt az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı, bir de durmuşlar o her halde bir mecnun diyorlar. Halbuki o halis bir zikirdir bütün ukalâ âlemleri için
0
When it is naught else than a Reminder to creation.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri