FANDOM


Kamer Suresi/23-40-Kamer Suresi/Elmalı/23-40 Kamer Suresi/41-55 Rahman Suresi/1-25-Rahman Suresi/Elmalı/1-25
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Şanım hakkiçin ali Fir'avne de geldi inzar edici Peygamberler
Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.
And warnings came in truth unto the house of Pharaoh
Âyetlerimizin hepsini tekzib ettiler biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir azîze öyle yaraşır
Lakin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Bu kıssalardan hisseye gelince;
Who denied Our revelations, every one. Therefore We grasped them with the grasp of the Mighty, the Powerful.
Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var?
Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mi var?
Are your disbelievers better than those, or have ye some immunity in the Scriptures?
Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar?
Yoksa "Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz." mu diyorlar?
Or say they: We are a host victorious?
Her halde o cem'iyyet bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler
Her halde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır.
The hosts will all be routed and will turn and flee.
Daha doğrusu onların asıl mev'ıdi saattir ve o saat daha acı ve daha belâ ve bedterdir
Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır.
Nay, but the Hour (of doom) is their appointed tryst, and the Hour will be more wretched and more bitter (than their earthly failure).
Muhakkak ki mücrimler şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler
Muhakkak ki suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.
Lo! the guilty are in error and madness.
O gün ki yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler tadın ne imiş diye messi Sakar
O gün yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" (denilecek).
On the day when they are dragged into the Fire upon their faces (it is said unto them): Feel the touch of hell.
Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır
Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere göre yarattık.
Lo! We have created every thing by measure.
Emrimiz de başka değil birdir, bir lemhi basar gibidir
Buyruğumuz yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir.
And Our commandment is but one (commandment), as the twinkling of an eye.
Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen?
Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur?
And verily We have destroyed your fellows; but is there any that remembereth?
Bununla beraber işledikleri her şey defterlerdedir
İşledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur.
And every thing they did is in the Scriptures,
Ve küçük büyük hepsi satra geçmiştir
Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır.
And every small and great thing is recorded.
Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde
Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler.
Lo! the righteous will dwell among gardens and rivers,
Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında
Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.
Firmly established in the favour of a Mighty King.
Disambig Bakınız: KamerSuresi, KamerSuresi/MEALKamerSuresi/VİDEO, KamerSuresi/TEFSİR, KamerSuresi/TEZHİB, KamerSuresi/HAT, KamerSuresi/FAZİLETİ, KamerSuresi/HİKMETLERİ, KamerSuresi/, KamerSuresi/KERAMETLERİ, KamerSuresi/AUDİO, KamerSuresi/HADİSLER, KamerSuresi/NAKİLLER, KamerSuresi/EL YAZMALARI, KamerSuresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Kamer_Suresi/41-55?oldid=111175" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.