Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.302
pages

KDGM veya Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Başbakanlığa bağlı bir birimdir. Mehmet Niyazi Tanılır - Müsteşar.

Müsteşar: Mehmet Niyazi Tanılır
KDGM
5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kuruluş Kanunu Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı


Şablon:KDGMbakınız d

KDGM.png


Terörle mücadele alanında verimlilik ve etkinliğin sağlanması aynı zamanda sorunun çok yönlü ve kurumlar arasında koordine halinde ve alandaki ihtiyaçları tesbit ve karşılamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 5952 sayılı kanun ile kurulmuştur.Bu kapsamda; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Terörle mücadele alanında;*Araştırma, analiz, izleme ve değerlendirme çalışmaları yaparak politika ve stratejiler üretmek,

 • Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratın analizi, paylaşımı ve etkin kullanımını sağlamak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak etkinlik ve verimliliği artırmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalarla kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal desteği sağlamak,
 • Mevzuat ile verilen görevleri hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde yerine getirmektir.

Müsteşarlık bağımsız bir istihbarat birimi olarak kurulmamış olup güvenlikle ilgili operasyonel bir faaliyeti bulunmamaktadır. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Terörle mücadeleyi, toplumsal değer ve dinamikleri de esas alarak çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla planlayan ve etkin bir şekilde koordine eden, ürettiği politika ve stratejilerle terörün en aza indirilmesinde öncü rol oynayan, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklere saygıyı ilke edinen bir kurum olarak yapılandırılmıştır. Müsteşarlık; çözüm odaklı, doğru ve etkin iletişimi ön planda tutan, iş birliğine açık ve sosyal sorumluluk sahibi projeler üretmek üzere proaktif bir yaklaşım içerisinde çalışmalarına başlamıştır. {| style="border-top-color: silver; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; " width="100%" | | style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px; "|İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE KİTABITürkçe - İngilizce (Flash)İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Kitabı (pdf)Book:Human Rights and the Fight Against Terrorism (pdf |}


Terörle mücadeleyi, toplumsal değer ve dinamikleri de esas alarak çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla planlayan ve etkin bir şekilde koordine eden, ürettiği politika ve stratejilerle terörün en aza indirilmesinde öncü rol oynayan, kullandığı araç ve yöntemlerle, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi saygın bir kurum olmaktır.

Misyonumuz;[]

Terörle mücadele alanında;*Araştırma, analiz, izleme ve değerlendirme çalışmaları yaparak politika ve stratejiler üretmek;

 • Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratın analizi, paylaşımı ve etkin kullanımını sağlamak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak etkinlik ve verimliliği artırmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalarla kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal desteği sağlamak,
 • Mevzuat ile verilen görevleri hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde yerine getirmektir.

Temel Değerlerimiz;[]

 • Hukukun üstünlüğü
 • Temel hak ve özgürlüklere saygı
 • Çok boyutlu ve bütüncül bir bakış açısı
 • Proaktif yaklaşım
 • Uzmanlık
 • Sosyal sorumluluk
 • Doğru ve etkin iletişim
 • Çözüm odaklılık
 • İşbirliğine açıklık
 • Hesap verilebilirlik
 • Şeffaflık

İletişim[]

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar-Çankaya ANKARA Telefon: 0312-4226000 Eposta: kdgm@icisleri.gov.tr


KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2011 YILI BÜTÇE ÖZETİ

Ödenek Tertibi

Açıklama

2011 Bütçesi

10.84.00.02-01.9.9.00-1-01

10.84.00.02-01.9.9.00-1-02

Personele İlişkin Ödemeler

666.000

10.84.00.02-01.9.9.00-1-03.2

Mal ve Malzeme Alımları

5.029.400

10.84.00.02-01.9.9.00-1-03.3

Yolluklar

400.000

10.84.00.02-01.9.9.00-1-03.4

Görev Giderleri

2.001.000

10.84.00.02-01.9.9.00-1-03.5

Hizmet Alımları

2.633.600

10.84.00.02-01.9.9.00-1-03.6

Temsil Tanıtma Giderleri

1.765.000

10.84.00.02-01.9.9.00-1-03.7

Menkul Mal Alım, Bakım Onarım Giderleri

121.000

10.84.00.02-01.9.9.00-1-03.8

Gayrimenkul Bakım Onarım

50.000

10.84.00.02-01.9.9.00-1-06.1

Mamul Mal Alımları

500.000

10.84.00.02-01.9.9.00-1-06.7

Gayrimenkul Büyük Onarım

1.500.000

BÜTÇE TOPLAMI

14.666.000