FANDOM


Bakınız

Şablon:Sendika - d


Sendika Sendikalar
Yenişehir'de sendikalar Türkiye'de sendikalar
Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim Bir Sen Eğitim Bir-sen Mersin Şubesi Eğitim Bir-sen/Bursa Şubesi Numan Şeker Eğitim Bir-sen/İnegölŞubesi Sinan Aktaş Nuh Mehmet Çalık AL Muazzez Savran
Mevzuat Sendikalar Kanunu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme Sendika Üye Sayıları-Yetkili Sendika ve Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
[[]][[]][[]][[]][[]] Yenişehir'deki sendikalar Eğitim sendikaları Müdür görevlendirmeleri/Sendika açıklamaları Sendika Üye Sayıları-Yetkili Sendika ve Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri İle Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik Ertuğrul Yıldız Sendikamızda Yedek Yönetim kurulu üyeliği, Teşkilatlanma Sekreterliği ve Şube Sekreterliği görevini yapmıştır.Halen Mersin Eğitim-Bir-Sen Şube Sekreteri ve Memur… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Ertuğrul_Yıldız Eğitim Bir-sen Mersin Şubesi örgütlenme hakkının kazanmasının ise tartışmasız öncüsü olmuştur. Nihayet 25.06.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Eğitim_Bir-sen_Mersin_Şubesi Eğitim Bir Sen örgütlenme hakkının kazanmasının ise tartışmasız öncüsü olmuştur. Nihayet 25.06.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Eğitim_Bir_Sen Atilla Olçum mersin.egitimbirsen.org.tr/sendika.php?cid=35 Bakınız: Yenişehir'de sendikalar, Sendikalar, Türkiye'deki sendikalar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Atilla_Olçum Memur-Sen slogan = Çaresizseniz; çare sizsiniz. kuruluş = 1995 tür = Sendika konfederasyonu merkez = Ankara resmi_dil = Türkçe lider_ünvanı = Genel Başkan… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Memur-Sen Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme ’üncü oturumunda, 1948 tarihli Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Hakkında Sözleşmenin 1949 tarihli Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kamu_Hizmetinde_Örgütlenme_Hakkının_Korunması_v... Türk-Eğitim-Sen Şablon:Eğitim sendikaları - d Eğitim sendikaları Selçuk Türkoğlu - Türk-Eğitim-Sen [1] Numan Şeker - Memur-Bir-Sen… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Türk-Eğitim-Sen Numan Şeker Şablon:Eğitim sendikaları - d Eğitim sendikaları Selçuk Türkoğlu - Türk-Eğitim-Sen [1] Numan Şeker - Memur-Bir-Sen… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Numan_Şeker Memur-Bir-Sen Şablon:Eğitim sendikaları - d Eğitim sendikaları Selçuk Türkoğlu - Türk-Eğitim-Sen [1] Numan Şeker - Memur-Bir-Sen… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Memur-Bir-Sen İbrahim Ayhan yılları arasında Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Yöneticiliği ve Şube Başkanlığı yaptı. 2007 yılı genel seçimlerinde öğretmenlik mesleğinden ve sendika başkanlığı… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İbrahim_Ayhan İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında Sözleşme oturumunda, İstihdam konusunda sendika özgürlüğüne zarar vermeye yönelik her türlü ayrımcılık eylemlerine karşı işçileri koruyan Örgütlenme ve Toplu Pazarlık… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İşletmelerde_İşçi_Temsilcilerinin_Korunması_ve... Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunEdit

 • Madde 1

25/6/2001 Tarihli Ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Adı “Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu” Şeklinde Değiştirilmiştir.

 • Madde 2

4688 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonlar İle Kamu İşveren Kurulu Arasında Yürütülecek Toplu Görüşmelere İlişkin Esasları Düzenlemektir” İbaresi “Toplu Sözleşme Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlemektir” Şeklinde Değiştirilmiştir.

 • Madde 3

4688 Sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (h), (ı), (j) ve (k) bentleri Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

 • “a)Kamu Görevlisi: Bu Kanun Kapsamında Yer Alan Kurum Ve Kuruluşların Kadro Veya Pozisyonlarında İstihdam Edilenlerden İşçi Statüsü Dışında Çalışan Kamu Görevlilerini,”

*“h)Toplu Sözleşme: Bu Kanunda Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Kamu Görevlilerinin Mali Ve Sosyal Haklarını Belirlemek Üzere Yürütülen Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sonucunda Mutabık Kalınması Durumunda Taraflarca İmzalanan Sözleşmeyi,

 • ı)Toplantı Tutanağı: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sonucunda Toplu Sözleşme İmzalanamaması Halinde, Tarafların Uzlaştığı Ve Uzlaşamadığı Konuların Yer Aldığı Tutanağı,
 • j)İşyeri Sendika Temsilcisi: Bir İşyerinde En Çok Üye Kaydetmiş Sendikaca O İşyerinden Seçilen Kamu Görevlisini,
 • k)Sendika İşyeri Temsilcisi: Bir İşyerinde En Çok Üye Kaydetmiş Sendika Dışındaki Her Bir Sendika Tarafından O İşyerinden Seçilen Kamu Görevlisini,”
 • Madde 4

4688 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “En Az İki Yıldan Beri” İbaresi Madde Metninden Çıkarılmış, Üçüncü, Dördüncü Ve Altıncı Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Yedinci Fıkrasına “Durdurulması İçin” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “İlgili Valilik Bir Ay İçinde” İbaresi Eklenmiştir.

“Sendikanın Kurucuları; Sendika Tüzüğü Ve Kamu Görevlisi Olduklarını Gösterir Belge İle Sendikayı İlk Genel Kurula Kadar Sevk Ve İdare Edeceklerin İsimlerini Kuruluş Dilekçelerinin Ekinde Sendika Merkezinin Bulunacağı İlin Valiliğine Vermek Zorundadırlar. Konfederasyon Kurucuları, Konfederasyon Tüzüğü İle Sendikaların Konfederasyon Kurulmasına İlişkin Kurucular Kurulu Kararını Ve Konfederasyonu İlk Genel Kurula Kadar Sevk Ve İdare Edeceklerin İsimlerini Konfederasyon Merkezinin Bulunacağı İlin Valiliğine Vermek Zorundadırlar. Konfederasyonu İlk Genel Kurula Kadar Sevk Ve İdare Edecekler, Üyesi Oldukları Sendikaların Zorunlu Organlarına Seçilmemişlerse, Kamu Görevlisi Olduklarını Gösterir Belgeyi Eklemekle Yükümlüdürler.”

Valilik, Tüzük Ve Belgelerin Birer Örneğini, Onbeş İşgünü İçinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Gönderir.”

 • Madde 5

4688 Sayılı Kanunun 7 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (g), (k) ve (n) Bentleri Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

 • “g)Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Yeter Sayıları İle Yönetim, Denetleme Ve Disiplin Kurullarının Oluşumu, Bu Kurulların Görevleri Ve Toplantı Usulü.”
 • “k)Üyelik Ödentisinin Oranı.”
 • “n)Tüzüğün Değiştirilmesi Usulü, Yapılacak İlk Genel Kurula Sunulması Ve Geçmişe Etkili Olmaması Kaydıyla İlgili Makamlarca Veya Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Tüzük Hükümlerinin Değiştirilmesi İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilebilmesi.”
 • Madde 6

4688 Sayılı Kanunun 8 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Üçüncü Fıkrasında Yer Alan “, Devlet Personel Başkanlığına” İbaresi Madde Metninden Çıkarılmıştır.

Sendika Ve Konfederasyonlar, Birinci Fıkrada Belirtilen Organların Dışında Da Organlar Kurabilir. Tüzüklerinde Belirtilmesi Kaydıyla Genel Kurul Dışındaki Organlar, Görev, Yetki Ve Sorumluluklarını Kurulacak Bu Organlara Devredebilir.”

 • Madde 7

4688 Sayılı Kanunun 9 Uncu Maddesinin İkinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Sendika Şubesi Genel Kurulları Ve Üye Sayısı Bini Aşan Sendikaların Genel Kurulları Delegelerle Yapılabilir.”

 • Madde 8

4688 Sayılı Kanunun 10 Uncu Maddesinin İkinci Ve Üçüncü Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Sekizinci Fıkrasına “Tüzük Hükümleri Gereğince” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Altmış Günü Geçmemek Kaydıyla” İbaresi Eklenmiştir.

“Olağan Genel Kurul Toplantıları Dört Yılı Aşmamak Üzere Tüzüklerde Belirtilen Sürede Yapılır. İki Genel Kurul Toplantısı Arasındaki Döneme İlişkin Faaliyet Ve Hesap Raporu, Denetleme Kurulu Veya Denetçi Raporu İle Gelecek Döneme İlişkin Bütçe Önerisi, Genel Kurula Katılacaklara Toplantı Tarihinden En Az Onbeş Gün Önce Yazılı Veya Elektronik Ortamda Gönderilir Ve İnternet Sitesinde İlan Edilir.”

 • Madde 9

4688 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (h) Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

 • “h)Sendika Şubesi Açma, Şubeleri Birleştirme Veya Kapatma; Sendika Şubesi Açma Ve Başlangıçtaki Kuruluş Şartlarını Kaybeden Şubeleri Kapatma Konularında Yönetim Kuruluna Yetki Verme.”
 • Madde 10

4688 Sayılı Kanunun 13 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci Cümlesine Denetçi den Oluşur” İbaresinden Önce Gelmek Üzere “, En Çok Beş” İbaresi Eklenmiştir.

 • Madde 11

4688 Sayılı Kanunun 16 Ncı Maddesinin Beşinci Fıkrasının Birinci Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Çekilme, Göreve Son Verilmesi Veya Sair Nedenlerle Kamu Görevinden Ayrılanların Üyelikleri, Sendika Şubesi, Sendika Veya Konfederasyon Organlarındaki Görevleri, Farklı Bir Hizmet Koluna Giren Kuruma Atananlardan Sendika Üyesi Olanların İse Üyelikleri, Varsa Sendika Şubesi Ve Sendika Organlarındaki Görevleri Sona Erer, Ancak Varsa Konfederasyon Organlarındaki Görevleri Devam Eder.”

 • Madde 12

4688 Sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin İkinci Ve Üçüncü Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“Sendika Veya Konfederasyonlar, Tüzüklerinde Gösterilen Amaçlarını Gerçekleştirmek Üzere Uluslararası Kuruluş Kurabilir, Amaçlarına Uyan Uluslararası Kuruluşlara Üye Olabilir Ve Üyelikten Çekilebilirler. Sendika Ve Konfederasyonlar İkinci Fıkra Kapsamına Giren Üyelik İşlemlerini Ve Faaliyetlerini Gerçekleşme Tarihinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirir. Bildirime İlgili Kuruluş Tüzüğünün Bir Örneği De Eklenir.”

 • Madde 13

4688 Sayılı Kanunun 18 İnci Maddesinin İkinci Fıkrasına “İşyeri Sendika Temsilcisi” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “, Sendika İşyeri Temsilcisi, Sendika İl Ve İlçe Temsilcisi” İbaresi Eklenmiş, Aynı Fıkrada Yer Alan “Haklı Bir Sebep Olmadıkça Ve” İbaresi İle Dördüncü Fıkrasında Yer Alan “Seçildikleri Tarihten İtibaren Otuz Gün İçerisinde” İbaresi Madde Metninden Çıkarılmış, Dördüncü Ve Beşinci Fıkralarına Sırasıyla aşağıdaki Cümleler Eklenmiş Ve Altıncı Fıkrası Yürürlükten Kaldırılmıştır.

“Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bu Fıkrada Belirtilen Haklardan Yararlanabilmesi İçin Bağlı Bulundukları Sendikanın Şube Kurulması İçin Öngörülen Üye Sayısına Ulaşması, Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyelerinin Bu Fıkrada Belirtilen Haklardan Yararlanabilmesi İçin İse Konfederasyona Bağlı Sendikaların Toplam Üye Sayısının Genel Kurullarını Delegelerle Yapabilecek Sendika Üye Sayısına Ulaşması Gerekir.”

“Sendika Şubesi Bulunmayan İl Ve İlçelerde İl Ve İlçe Temsilciliği Kurulabilir. İldeki Üye Sayısı 100 Ve Daha Fazla Olan Sendikanın İl Temsilcisi İle İlçedeki Üye Sayısı 50 Ve Daha Fazla Olan Sendikanın İlçe Temsilcisi Haftada Dört Saat İzinli Sayılır.”

 • Madde 14

4688 Sayılı Kanunun Dördüncü Kısım Başlığında Yer Alan İdarî Kurullar” İbaresi “Yönetime Katılma” Şeklinde Değiştirilmiş, 19 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Ve İkinci Fıkrasının (a) Ve (h) Bentleri Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş, (g) Bendine “Dinlenme Yerleri,” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Misafirhane”; İkinci Fıkrasında Yer Alan “Doğrultusunda” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gözeterek” İbaresi Eklenmiştir.

“Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonlar, Bu Kanundaki Hükümler Çerçevesinde, Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Taraf Olmaya Yetkilidir.”

 • “a) Genel Olarak Kamu Personelinin Hak Ve Ödevleri, Çalışma Koşulları, Yükümlülükleri, İş Güvenlikleri İle Sağlık Koşullarının Geliştirilmesi Konularında Görüş Bildirmek Ve Toplu Sözleşmenin Uygulanmasını İzlemek Üzere Yapılacak Çalışmalara Temsilciler Göndermek.”
 • “h) Yangın, Su Baskını, Deprem Gibi Tabii Afetlerin Vukuunda, Gerektiğinde Üyelik Şartı Aranmaksızın Nakit Mevcudunun Yüzde Onunu Aşmamak Kaydıyla Afete Uğrayan Bölgelerde Konut, Sağlık Ve Eğitim Tesisleri Yapılması Amacıyla Kamu Yararına Çalışan Dernekler Ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Aynî ve Nakdî Yardımda Bulunmak, Afete Uğrayan Bölgelerde Konut Ve Sağlık Tesisleri Yapmak.”
 • Madde 15

4688 Sayılı Kanunun Dördüncü Kısım İkinci Bölüm Başlığı “Yönetime Katılma” Şeklinde Ve 21 İnci Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Kamu Personeli Danışma KuruluEdit

Madde 21- Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Konfederasyonları İle Kamu İdareleri Arasında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi, Kamu Personel Mevzuatının Ve Kamu Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Yönetimin Daha İyi İşleyen Bir Yapıya Kavuşturulması İçin Ortak Çalışmalar Yürütülmesi, Kamu Görevlilerinin Yönetime Katılımının Sağlanması Ve Kamu Yönetiminin Karşılaştığı Sorunlara Çözümler Geliştirilmesi Amacıyla;

Devlet Personel Başkanlığının Bağlı Olduğu Bakanın Başkanlığında, En Çok Üyeye Sahip Üç Konfederasyonun Genel Başkanı İle Her Bir Hizmet Kolunda En Çok Üyeye Sahip Kamu Görevlileri Sendikasının Başkanı Ve Devlet Personel Başkanından Oluşur. Kurula Gündemde Yer Alan Konulara Göre Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yetkilileri De Davet Edilebilir.

28 İnci Maddede Belirtilen Toplu Sözleşme Konuları İle Kurumsal Konular Dışında Kalan Ve Kamu Personel Sistemini İlgilendiren Genel Nitelikli Konular, Kurulda Değerlendirilir.

Kurul, Her Yıl Mart Ve Kasım Aylarında Toplanır. Kurulun Sekretarya Hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca Yürütülür.”

 • Madde 16

4688 Sayılı Kanunun 23 Üncü Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

İşyeri Sendika Temsilcileri Ve Sendika İşyeri TemsilcileriEdit

Madde 23- İşyerlerinde 30 Uncu Madde Uyarınca Yapılan Tespite Göre Kamu Görevlilerinden En Çok Üye Kaydetmiş Sendika, İşyeri Sendika Temsilcisi Seçmeye Yetkilidir. İşyerindeki Kamu Görevlisi Sayısı 200’E Kadar İse Bir, 201-600 Arasında İse En Çok İki, 601-1000 Arasında İse En Çok Üç, 1001-2000 Arasında İse En Çok Dört, 2000’DEN Fazla İse En Çok Beş İşyeri Sendika Temsilcisi Seçilebilir. Bu Temsilcilerden Biri İlgili Sendika Tarafından Baştemsilci Olarak Görevlendirilebilir.

İşyeri Sendika Temsilcileri, İşyerlerinde Kamu Görevlilerinin İşveren Veya İşyeri İle İlgili Sorunlarını Dinlemek, İlgili Yerlere İletmek Ve Kamu Görevlileri İle İşveren Arasında İletişim Sağlamak Amacıyla İşyerinden Seçilir. İşyeri Sendika Temsilcileri Bu Görevlerini İşyerinde, Haftada Dört Saat Olmak Üzere Yerine Getirirler Ve Bu Sürede İzinli Sayılırlar.

Bir İşyerinde En Çok Üye Kaydetmiş Sendikanın Dışında Faaliyette Bulunan Sendikalar Da, Bu Kanun Kapsamına Giren Sendikal Faaliyetlerin Yürütülmesi Açısından Koordinasyon Görevini Yürütmek Üzere O İşyerinden Sendika İşyeri Temsilcisi Belirleyebilirler.

Kamu İşvereni, Yönetim Ve Hizmetin İşleyişini Engellemeyecek Biçimde Sendika Temsilcilerine Çalışma Saatleri İçinde Ve Dışında Görevlerini Yapabilmeleri İçin İmkânlar Ölçüsünde Kolaylıklar Sağlar.”

 • Madde 17

4688 Sayılı Kanunun 25 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasına “İşyerinde Herkesin Görebileceği Yerde” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Ve Kurumsal Düzeyde Duyurulabilecek Diğer Araçlarla” İbare si Eklenmiştir.

 • Madde 18

4688 Sayılı Kanunun Altıncı Kısım Başlığı “Toplu Sözleşme ” Şeklinde Ve 28 inci Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Toplu Sözleşmenin KapsamıEdit

Madde 28- Toplu Sözleşme; Kamu Görevlilerinin Mali Ve Sosyal Haklarını Düzenleyen Mevcut Mevzuat Hükümleri Dikkate Alınarak Kamu Görevlilerine Uygulanacak Katsayı Ve Göstergeler, Aylık Ve Ücretler, Her Türlü Zam Ve Tazminatlar, Ek Ödeme, Toplu Sözleşme İkramiyesi, Fazla Çalışma Ücreti, Harcırah, İkramiye, Doğum, Ölüm Ve Aile Yardımı Ödenekleri, Cenaze Giderleri, Yiyecek Ve Giyecek Yardımları Ve Diğer Mali Ve Sosyal Hakları Kapsar.

Toplu Sözleşme İkramiyesi Hariç Olmak Üzere Toplu Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasında Sendika Üyesi Olan Ve Sendika Üyesi Olmayan Kamu Görevlileri Arasında Ayrım Yapılamaz.

Toplu Sözleşme Hükümleri, Sözleşmenin Yapıldığı Tarihi Takip Eden İki Mali Yıl İçin Geçerlidir. 8/6/1949 Tarihli Ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Göre Aylık Ödenmekte Olanların Aylıklarının Hesabında Da Toplu Sözleşme Hükümlerine Göre Belirlenen Aylık Ve Taban Aylık Katsayıları Esas Alınır.

31/5/2006 Tarihli Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamındaki Sigortalılık Hali Esas Alınarak Bağlanan Yaşlılık, Malullük Veya Ölüm Aylıklarında Yapılacak Artışlar Hakkında 5510 Sayılı Kanunun 55 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Uygulanmaz Ve Bu Aylıklar Toplu Sözleşme Hükümlerine Göre Belirlenen Aylık Ve Taban Aylık Katsayılarındaki Artış Dikkate Alınarak Artırılır.”

 • Madde 19

4688 Sayılı Kanunun 29 Uncu Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Toplu Sözleşmenin Tarafları Ve İmza YetkisiEdit

Madde 29- Toplu Sözleşme Görüşmelerine Kamu İdaresi Adına Kamu İşveren Heyeti, Kamu Görevlileri Adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Katılır.

Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının Bağlı Olduğu Bakanın Başkanlığında, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Ve Heyet Başkanınca Uygun Görülen Bakanlık Temsilcileri İle Hazine Müsteşar lığı Ve Devlet Personel Başkanlığı Temsilcilerinden Oluşur.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, Bağlı Sendikaların Toplam Üye Sayısı İtibarıyla En Fazla Üyesi Bulunan Konfederasyonun Heyet Başkanı Olarak Belirleyeceği Bir Temsilci İle Her Bir Hizmet Kolunda En Fazla Üyeye Sahip Kamu Görevlileri Sendikaları Tarafından Belirlenecek Birer Temsilci, Bağlı Sendikaların Üye Sayıları Esas Alınmak Kaydıyla Toplam Üye Sayıları İtibarıyla Birinci, İkinci Ve Üçüncü Sırada Bulunan Konfederasyonlar Tarafından Belirlenecek Birer Temsilci Olmak Üzere Onbeş Üyeden Oluşur.

Heyet Başkanı Ve Temsilciler, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Başlamasından Onbeş Gün Önce Konfederasyonlar Tarafından Devlet Personel Başkanlığına Bildirilir. Heyet Başkanlığı Sıfatını Haiz Konfederasyon Temsilcisinin Toplu Sözleşme Görüşmelerine Katılmaması Veya Görüşmelerden Çekilmesi Halinde Heyet Başkanlığı Yetkisi, En Çok Üyeye Sahip İkinci Sırada Bulunan Konfederasyon Temsilcisi Tarafından Kullanılır.

Her Bir Hizmet Kolunda En Fazla Üyeye Sahip Kamu Görevlileri Sendikaları Tarafından Belirlenecek Temsilcinin Toplu Sözleşme Görüşmelerine Katılmaması Veya Görüşmelerden Çekilmesi Halinde Aynı Hizmet Kolunda En Fazla Üyeye Sahip İkinci Sırada Bulunan Kamu Görevlileri Sendikası Temsilcisi Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine Dahil Edilir.

Toplu Sözleşmeyi İmzalamaya Kamu İdaresi Adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Kamu Görevlileri Adına Sözleşmenin Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Bölümü İçin Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ve Hizmet Kollarına Yönelik Bölümleri İçin İlgili Sendika Temsilcisi Yetkilidir.

Bu Madde Hükümlerine Göre Toplu Sözleşmenin İmzalanan Bölümlerine İlişkin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvurulamaz.”

 • Madde 20

4688 Sayılı Kanun un Altıncı Kısım İkinci Bölüm Başlığı “Üye Sayılarının Tespiti Ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri”, 30 Uncu Maddesinin Başlığı “Üye Sayılarının Tespiti” Şeklinde Değiştirilmiş, Aynı Maddenin Birinci Fıkrası Yürürlükten Kaldırılmış, İkinci Fıkrasında Yer Alan “Yetkili Sendika Ve Konfederasyonların” İbaresi “Sendika Ve Konfederasyonların Üye Sayılarının” Şeklinde Değiştirilmiş, Aynı Fıkranın Son Paragrafında Yer Alan “Her Hizmet Kolundaki Yetkili” İbaresi Madde Metninden Çıkarılmış Ve Maddeye Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“Sonuçların Yayımı Tarihinden İtibaren Beş İşgünü İçinde Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Yanlışlığı İddiasıyla Sendika Ve Konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine İtiraz Edilebilir. Mahkeme İtirazı Onbeş Gün İçinde Karara Bağlar.”

 • Madde 21

4688 Sayılı Kanun un 31 İnci Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Toplu Sözleşme GörüşmeleriEdit

Madde 31- Toplu Sözleşme Görüşmeleri Son Rakamı Tek Olan Yıllarda Yapılır.

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme Teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin Konfederasyon Temsilcisi Üyeleri, Her Bir Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Teklifleri İse Heyetin İlgili Sendika Temsilcisi Üyesi Tarafından Hazırlanır Ve Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Başlama Tarihinden En Az Bir Hafta Önce Kamu İşveren Heyetine Sunulmak Üzere Devlet Personel Başkanlığına Verilir.

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Başlangıcında Kamu İşveren Heyeti Başkanı İle Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanlığına Verilen Talepler Esas Alınmak Suretiyle Genel Ve Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Görüşme Gündemini Belirler.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri, Genel Ve Hizmet Kollarını İlgilendiren Taleplerin Topluca Görüşülmesi Suretiyle Yürütülür. Birden Fazla Hizmet Kolunu İlgilendiren Hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Konular Arasında Görüşülür.

Kamu İşveren Heyeti Başkanının Belirleyeceği Kurum Temsilcileri İle Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin Toplam Sayısı Onbeşi Geçmemek Üzere Belirleyeceği Temsilciler, Toplu Sözleşme Görüşmelerine Teknik Heyet Olarak İştirak Edebilirler.

Toplu Sözleşme Görüşmelerine, Ağustos Ayının İlk İşgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Belirlenen Ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine Dahil Konfederasyonlara Görüşmelerin Başlamasından En Az Bir Hafta Önceden Bildirilen Yerde Başlanır. Toplu Sözleşme Süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Alınması Da Dahil Olmak Üzere En Geç Ağustos Ayının Son İşgünü Tamamlanır. Hafta Sonu Tatil Günleri Hariç Olmak Üzere Resmî Tatil Günlerine Rastlayan Günlerde Toplu Sözleşme Görüşmelerine Ara Verilir. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yürütülmesinde Uygulanacak Yöntem Ve Görüşme Takvimi Yönetmelikle Düzenlenir.

Toplu Sözleşme Görüşme Süreci Sonunda, Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin Bölüm İle Her Bir Hizmet Koluna Özgü Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin Bölümlerden Ve Tek Metinden Oluşan Toplu Sözleşme Veya Toplantı Tutanağı İmzalanır. Toplu Sözleşmeye Kurumsal Hiyerarşiyi Bozacak Ve Aynı Veya Benzer Unvanlı Kamu Görevlilerinin Mali Ve Sosyal Hakları Arasında Kurumlar Arası Dengesizliğe Yol Açacak Hükümler Konulamaz.

İmzalanan Toplu Sözleşme Metinleri Resmî Gazetede Yayımlanır.

Toplu Sözleşme Görüşmelerine Katılmaya Yetkili Hiçbir Konfederasyon Temsilcisinin Toplu Sözleşme Görüşmelerine Katılmaması Veya Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Uzlaşmazlıkla Sonuçlanmasına Rağmen Tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvurmaması Halinde, Kamu Görevlilerine Sonraki İki Mali Yıl Boyunca Uygulanacak Mali Ve Sosyal Haklar Genel Hükümlere Göre Belirlenir.”

 • Madde 22

4688 Sayılı Kanunun 32 Nci Maddesi Başlığıyla Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. “Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması Madde 32- 27/6/1989 Tarihli Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15 İnci Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Sosyal Denge Tazminatının Ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının Teklifi Üzerine Belediye Meclisince, İl Özel İdaresinde Valinin Teklifi Üzerine İl Genel Meclisince Karar Verilmesi Halinde, Sözleşme Döneminde Verilecek Sosyal Denge Tazminatı Tutarını Belirlemek Üzere İlgili Mahalli İdarede En Çok Üyeye Sahip Sendikanın Genel Başkanı Veya Sendika Yönetim Kurulu Tarafından Yetkilendirilecek Bir Temsilcisi İle Belediyelerde Belediye Başkanı, İl Özel İdaresinde Vali Arasında Toplu Sözleşme Sürecinin Tamamlanmasını İzleyen Üç Ay İçerisinde Sözleşme Yapılabilir. Bu Sözleşme Bu Kanunun Uygulanması Bakımından Toplu Sözleşme Sayılmaz Ve Bu Kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvurulamaz.

Yapılacak Sözleşme, Toplu Sözleşme Dönemi İle Sınırlı Olarak Uygulanır Ve Sözleşme Süresi Hiçbir Şekilde İzleyen Mahalli İdareler Genel Seçimi Tarihini Geçemez. Mahalli İdareler Genel Seçim Tarihini İzleyen Üç Ay İçerisinde De Toplu Sözleşme Dönemiyle Sınırlı Olmak Üzere Sözleşme Yapılabilir. Bu Sözleşmeye Dayanılarak Yapılan Ödemeler Kazanılmış Hak Sayılmaz.

İlgili Mahalli İdarenin; Vadesi Geçmiş Vergi, Sosyal Güvenlik Primi İle Hazine Müsteşarlığına Olan Borç Toplamının Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin Yüzde Onunu Aşması, Ödeme Süresi Geçtiği Halde Ödenmemiş Aylık Ve Ücret Borcu Bulunması Veya Gerçekleşen En Son Yıla İlişkin Toplam Personel Giderinin, Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin Belediyelerde Yüzde Otuzunu, İl Özel İdaresinde Yüzde Yirmibeşini Aşması Hallerinde Bu Madde Kapsamında Sözleşme Yapılamaz. Sözleşmenin Yapılmasından Sonra Bu Koşulların Oluşması Durumunda Mevcut Sözleşme Kendiliğinden Hükümsüz Kalır.”

 • Madde 23

4688 Sayılı Kanun un 32 nci Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Bölüm Ve Başlığı Eklenmiş, 33 Üncü Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Altıncı Kısım Üçüncü Bölüm Başlığı Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Üçüncü BölümEdit

Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri;Uyuşmazlık HaliEdit

Madde 33- Toplu Sözleşme Görüşme Süreci Sonunda Toplu Sözleşme İmzalanamaması Halinde, Üzerinde Uzlaşılan Ve Uzlaşılamayan Konuları İçeren Toplantı Tutanağı, Tutanağın Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Bölümü Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ve Hizmet Kollarına Yönelik Bölümleri İlgili Sendika Temsilcisi İle Kamu İşveren Heyeti Başkanı Tarafından İmzalanır.

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Uzlaşmazlıkla Sonuçlanması Ve Toplantı Tutanağı İmzalanamaması Halinde Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Görüşmelerin Uzlaşmazlıkla Sonuçlandığına Dair Tespit Tutanağı Tutulur.

Toplantı Tutanağı İmzalanmasından Veya Görüşmelerin Uzlaşmazlıkla Sonuçlandığının Tespit Tutanağı İle Belirlenmesinden İtibaren Üç İşgünü İçerisinde Sözleşmenin İlgili Bölümlerini İmzalamaya Yetkili Olanlar Tarafından İmzalamaya Yetkili Oldukları Bölümler İçin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvurulabilir.

Toplu Sözleşme Kapsamına Girmeyen Konulara İlişkin Olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvurulamaz.”

 • Madde 24

4688 Sayılı Kanunun 34 Üncü Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Kamu Görevlileri Hakem KuruluEdit

Madde 34- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Her Toplu Sözleşme Dönemi İçin;

 • a)Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı Veya Daire Başkanları Arasından Bakanlar Kurulunca Başkan Olarak Seçilecek Bir Üye,
 • b)Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Ve Devlet Personel Başkanlığı ndan Görevlendirilecek Birer Üye,
 • c)Bağlı Sendikaların Üye Sayısı İtibarıyla En Fazla Üyeye Sahip Konfederasyon Tarafından Belirlenecek İki, Bağlı Sendikaların Üye Sayısı Açısından İkinci Ve Üçüncü Sırada Bulunan Konfederasyonlardan Birer Üye,
 • d)Üniversitelerin Kamu Yönetimi, İş Hukuku, Kamu Maliyesi, Çalışma Ekonomisi, İktisat Ve İşletme Bilim Dallarından En Az Doçent Unvanını Taşıyanlar Arasından Bakanlar Kurulunca Seçilecek Bir Üye,
 • e)Bağlı Sendikaların Üye Sayısı İtibarıyla En Fazla Üyeye Sahip Konfederasyon Tarafından Üç, Bağlı Sendikaların Üye Sayısı Açısından İkinci Ve Üçüncü Sırada Bulunan Konfederasyonlar Tarafından İkişer Olmak Üzere (d) Bendinde Belirtilen Bilim Dallarından En Az Doçent Unvanını Taşımak Kaydıyla, Önerilecek Toplam Yedi Öğretim Üyesi Arasından Bakanlar Kurulunca Seçilecek Bir Üye, Olmak Üzere Onbir Üyeden Oluşur.

Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Görevlendirilen Üyeler, Konfederasyonlarca Belirlenen Üyeler İle Öğretim Üyeleri, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Başlamasından İki Hafta Önce Devlet Personel Başkanlığına Bildirilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Başkan Ve Diğer Üyeleri, Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlamadan Önce Belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı Ve Her Bir Üyesi İçin Aynı Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Birer Yedek Üye Görevlendirilir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın Çağrısı Üzerine Başkan Dahil En Az Sekiz Üyenin Katılımı İle Toplanır. Mazereti Nedeniyle Toplantıya Katılamayacak Üyelerin Yerine Yedekleri Çağrılır. Çalışma Programı, Toplantı Gündemi, Toplantı Veya Tespit Tutanağının İnceleme Usul Ve Esasları İle Toplantıya İlişkin Diğer Hususlar Başkan Tarafından Belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Tarafların Başvuru Tarihinden İtibaren Beş Gün İçinde Kararını Verir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Toplantıya Katılanların Çoğunluğu İle Karar Alır. Kurul Üyeleri Çekimser Oy Kullanamazlar. Oyların Eşitliği Halinde Başkanın Bulunduğu Taraf Çoğunluğu Sağlamış Sayılır.

Karara Katılmayan Üyeler, Ayrı Ayrı Veya Birlikte, Karşı Oy Şerhini Ve Gerekçesini Tutanağa Yazdırır.

Kurul Kararları Kesindir Ve Toplu Sözleşme Hükmündedir.

Kurul Kararları Taraflara Üç Gün İçerisinde Yazılı Olarak Bildirilir Ve Resmî Gazetede Yayımlanır.

Her Toplantı Günü İçin Toplantıya Katılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanına (5000), Üyelere (4500) Gösterge Rakamının Memur Aylık Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Miktarda Toplantı Ücreti Ödenir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Sekretarya Hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca Yürütülür. Toplu Sözleşme Görüşmeleri İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Çalışmalarına Katılacak Olanların Ağırlama, Konaklama, Yolluk Ve Gündelikleri İle Diğer Her Türlü Giderleri Devlet Personel Başkanlığı Bütçesine Konulacak Ödenekten Karşılanır.”

 • Madde 25

4688 Sayılı Kanunun 41 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Ve (d) Bentleri Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve (f) Bendi Yürürlükten Kaldırılmıştır.

 • “c)Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Bu Kanunun Uygulanmasını Göstermek Üzere İhtiyaç Duyulacak Diğer Hususlar,
 • d)Sendika Üye Sayıları Ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar,”
 • Madde 26

4688 Sayılı Kanunun 42 Nci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “Yüksek İdarî Kurula” İbaresi “Kamu Personeli Danışma Kuruluna” Şeklinde Değiştirilmiştir.

 • Madde 27

4688 Sayılı Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir. “Geçici Madde 11 – 2012 Ve 2013 Yıllarına İlişkin Mali Ve Sosyal Hakları Belirlemek Üzere Yapılacak Toplu Sözleşme Görüşmelerine, Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Bir Ay İçerisinde Başlanır. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Üyelerinin Bildirimi, Toplu Sözleşme Tekliflerinin Verilmesi Ve Görüşmelerin Başlama Tarihinin Bildirimi İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin 29, 31 Ve 34 Üncü Maddelerde Öngörülen Süreler Dikkate Alınmaz. Bu Toplu Sözleşme Görüşmelerine Katılacak Sendika Ve Konfederasyonların Belirlenmesinde 7/7/2011 Tarihli Ve 27987 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ Hükümleri Esas Alınır.”

 • Madde 28

4688 Sayılı Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir. “Geçici Madde 12 – 30 Uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendinde Öngörülen Tespit 2012 Yılı İçin 15 Haziran 2012 Tarihi Esas Alınarak Gerçekleştirilir Ve En Geç 29 Haziran 2012 Tarihine Kadar Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Gönderilir. Aynı Fıkranın (b) Bendi Uyarınca Yapılacak Tespit İse 15 Haziran 2012 Tarihi Esas Alınarak Yapılır Ve 10 Ağustos 2012 Tarihine Kadar Resmî Gazetede Yayımlanır.”

 • Madde 29

4688 Sayılı Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir. “Geçici Madde 13 – 41 İnci Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendinde Belirtilen Yönetmelik Bir Ay İçinde Yürürlüğe Konulur.”

 • Madde 30

4688 Sayılı Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“Geçici Madde 14 – 15/3/2012 Tarihinden Önce 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15 İnci Maddesi Kapsamındaki İdareler İle İlgili Sendikalar Arasında Toplu İş Sözleşmesi, Toplu Sözleşme, Sosyal Denge Sözleşmesi Ve Benzeri Adlar Altında İmzalanan Sözleşmelerin Uygulanmasına, Söz Konusu Sözleşmelerde Öngörülen Sürelerin Sonuna Kadar Devam Edilebilir. Anılan Sözleşmelerin Uygulanmasına Devam Edildiği Dönem İçin 32 Nci Madde Hükümleri Çerçevesinde Ayrıca Sözleşme Yapılamaz. Söz Konusu Sözleşmeleri 31/12/2015 Tarihinden Önce Sona Eren Veya Mevcut Sözleşmeleri Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Karşılıklı Olarak Feshedilen Kapsama Dahil İdareler, Sözleşmelerinin Sona Eriş Veya Fesih Tarihini İzleyen Bir Ay İçinde Sözleşmelerin Sona Erdiği Veya Feshedildiği Tarih İle Bu Kanunda Öngörülen Toplu Sözleşme Dönemi Sonuna Kadarki Dönemle Sınırlı Olmak Üzere Üçüncü Fıkra Hükümleri Dikkate Alınmaksızın 32 Nci Madde Hükümleri Çerçevesinde Sözleşme Yapabilir. Ancak 32 Nci Madde Uyarınca Toplu Sözleşmede Belirlenen Tavan Tutarın, Unvanlar İtibarıyla İlgili Personele Söz Konusu Sözleşmeler Uyarınca Yapılmakta Olan Ortalama Aylık Ödemenin Altında Kalması Halinde; Üçüncü Fıkra Hükümleri Dikkate Alınmaksızın 32 Nci Madde Hükümleri Esas Alınarak 31/12/2015 Tarihine Kadar Uygulanabilecek Sözleşmelerde Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Uygulanan Sözleşme Uyarınca Unvanlar İtibarıyla İlgili Personele Ödenen Ortalama Aylık Tutar Tavan Olarak Esas Alınabilir. Bu Şekilde Yapılacak Ödemeler Kazanılmış Hak Sayılmaz. Konusu Suç Teşkil Etmemek Ve Kesinleşmiş Bir Yargı Kararına Müstenit Olmamak Kaydıyla, 15/3/2012 Tarihine Kadar, Memur Temsilcileri İle Toplu İş Sözleşmesi Akdederek Veya Başka Bir Tasarrufta Bulunarak 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15 İnci Maddesi Kapsamındaki İdarelerde Çalışan Kamu Personeline Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Ek Ödemede Bulunmaları Nedeniyle Kamu Görevlileri Hakkında İdari Veya Mali Takibat Ve Yargılama Yapılamaz, Başlatılanlar İşlemden Kaldırılır.”

 • Madde 31

4688 Sayılı Kanun un;

 • a)5 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası İle 35 İnci Maddesi Yürürlükten Kaldırılmış,
 • b)15 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendinde Yer Alan “100 Ve Daha Fazla Kamu Görevlisinin Çalıştığı İşyerlerinin En Üst Amirleri İle Yardımcıları,” İle (j) Bendinde Yer Alan “İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Özel Güvenlik Personeli” İbareleri Madde Metninden Çıkarılmıştır.
 • Madde 32

27/6/1989 Tarihli Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan “Toplu Sözleşme Primi” İbaresi “Toplu Sözleşme İkramiyesi” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Ek 10 Uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına “28 İnci” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “, Ek 1 İnci, Ek 4 Üncü” İbaresi Eklenmiştir.

 • Madde 33

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“Ek Madde 15 – Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşları İle İl Özel İdarelerinin Kadro Ve Pozisyonlarında İstihdam Edilen Kamu Görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenebilir. Sosyal Denge Tazminatının Ödenebilecek Aylık Tutarı, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununa Göre Yapılan Toplu Sözleşmede Belirlenen Tavan Tutarı Geçmemek Üzere İlgili Belediye Ve İl Özel İdaresi İle İlgili Belediye Ve İl Özel İdaresinde En Çok Üyeye Sahip Kamu Görevlileri Sendikası Arasında Anılan Kanunda Öngörülen Hükümler Çerçevesinde Yapılabilecek Sözleşmeyle Belirlenir.”

 • Madde 34

Bu Kanun Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

 • Madde 35

Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür. 10/4/2012

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.