FANDOM


Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde Vatandaşlara Sunulan Kamu Hizmet Standartları aşağıya derc edilmiştir. Edit

Vatandaşa sunulan hizmetin adı:

1-Yivsiz Tüfek Satın Alma BelgesiEdit

Başvuruda istenilen belgeler:

 • 1-Dilekçe
 • 2-Doktor Raporu
 • 3-Sabıka Kaydı
 • 4-4 Adet Fotoğraf
 • 5-Parmak İzi
 • 6-Adli Olaylara Karışanlardan Kesinleşmiş Mahkeme Kararı

Hizmetin Tamamlanma süresi: 5 gün


2-Yivsiz Tüfek RuhsatnamesiEdit

Başvuruda istenilen belgeler:

Hizmetin Tamamlanma süresi: 1 saat


3-Ses Ve Gaz Tabanca Kayıt BelgesiEdit

Başvuruda istenilen belgeler:

 • 1-Dilekçe
 • 2-Sabıka Kaydı
 • 3-Tabanca Faturası

Hizmetin Tamamlanma süresi: 1 gün


4-Proteknik Maddelerin Kullanımı(Havai Fişek Gösterisi)Edit

Başvuruda istenilen belgeler:Edit

 • 1-Dilekçe
 • 2-Proteknik Maddeleri Kullanacak Kişinin A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
 • 3-Taahhütname
 • 4-Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Noter Tasdikli Veya Aslı)
 • 5-Proteknik Maddelerin Kullanılmasını İsteyen Şahıs Veya Şirketler Tarafından Verilen Vekaletname.

Hizmetin Tamamlanma süresi: 1 gün


Başvuru Esnasında Yukarıda Belirtilen Belgelerin Dışında Belge İstenilmesi Veya Başvuru Eksiksiz Belge İle Yapıldığı Halde, Hizmetin Belirtilen Sürede Tamamlanmaması Durumunda İlk Müracaat Yerine Ya Da İkinci Müracaat Yerine Başvurunuz

İlk Müracaat Yeri: Ruhsat Br.AmirliğiEdit

 • İsim: Nevzat Bütüner
 • Unvan: Polis Memuru
 • Adres: Gmk Bulvarı No.378/1 Yenişehir / Mersin
 • Tel: 0 324 326 14 40-41
  • Faks: 0 324 326 13 72
  • E-Posta: Www.Mersin.Pol.Tr


İkinci Müracaat Yeri: İlçe Emniyet MüdürlüğüEdit

  • Unvan: İlçe Emniyet Müdür V.
  • Adres: Gmk Bulvarı No.378/1 Yenişehir/Mersin
  • Tel: 0 324 326 13 71
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.