FANDOM


Bakınız

Şablon:KHS - d


KHS Kamu Hizmet Standartları (genel değerlendirme) Kamu hizmet standartları
Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
KHS/Denetim KHS/Denetim Formu
Bursa Bursa Valiliği Kamu Hizmet Standartları Bursa MEM/ Kamu Hizmet Standartları Kamu Hİzmetleri Standartları/Bursa Defterdarlığı
Kamu Hizmet Standartları/Yenişehir Kaymakamlığı Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları/YENİŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Müftülüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Mal Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir İlçe Tapu Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi Kamu Hizmetleri Standartları/Yenişehir Değirmençay Belediyesi
Yenişehir Kaymakamlığı Kamu Hizmet Standartları Yenişehir'de Kamu Hizmet Standartları Yenişehir'de kamu hizmet standartları Yenişehir Müftülüğü Kamu Hizmet Standartları

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Kaymakamlıklarca Önlenmesi Edit

  • BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
  1. -Matbu Dilekçe ,
  1. -Kira kontratı,
  1. -Tapu Belgesi
  • HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) :20 Gün

Tahliye işlemiEdit

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) : 20 Gün


Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi Edit

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) : 30 GünTüketici Sorunları Başvurusu Edit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER


Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

4-Sözleşme vb.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

60 Gün

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin BelgesiEdit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 10 GünApostille” tasdik şerhiEdit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Yenişehir Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) -

İnsan Hakları İhlalleri BaşvurusuEdit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe.


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

30 Gün

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)Edit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) 18 yaşından küçükler için: Edit

1- Form (muhtar onaylı 2 Adet),

2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),

b) 18 yaşından büyükler için: Edit

1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),

2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) 65 yaşını dolduranlar için: Edit

1-Form ( muhtar onaylı 2 Adet),

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

60 Gün

Yeşil KartEdit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler: Edit

1-Form (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin),

3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).

Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler: Edit

1-Form (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin),

3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).

2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler: Edit

1-Form (muhtar onaylı),

2-Matbu Dilekçe

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4-2022 Kart Fotokopisi,

5-Fotoğraf (1 Adet).


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 30 Gün

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)Edit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  • 1-Form (muhtar onaylı),
  • 2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
  • 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

20 Gün

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) Edit

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

20 Gün

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.