FANDOM


SIRA

NO


HİZMETİN ADI


BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ

EN GEÇ

1

Kabahatler Kanununa istinaden yapılan tahsilat

İlgili idare tarafından vatandaş adına düzenlenen ceza tutanağı


15 dk.

2

İhalelere ilişkin karar, sözleşme ve damga pulu bedeli tahsilatı.

İlgili idarenin yazısı


15 dk

3

İhale doküman bedelinin tahsilatı

İhaleyi yapan kurumun yazısı

20 dk.

4

Nakit Geçici Teminatın Alınması

İlgili idarenin yazısı

15 dk.

5

Nakit Geçici teminatın iadesi

Aynı gün;

ilgili idaresince alındının arkasına “iadesindesakınca yoktur” ibaresinin yazılması(V.U.K.’da belirtilenlimitleri altında olması durumunda)

- Tahsil edilen günü takip eden günlerde ödenmesi durumunda (V.U.K.’da belirtilen limitlerin üzerinde olmasıhalinde) alındının arkasına ihaleyi yapan kurumca iadesinin sakınca yoktur ibaresinin yazılması


Aynı Gün
2 iş günü


6


Kesin Teminat Alınması

(Teminat Mektubu)

İhaleyi Yapan İlgili Harcama Biriminin banka yazısı ve teyit yazısı geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler. Harcama biriminin yazısı


15 dk


7


Kesin Teminat iadesi

İhaleyi Yapan İlgili Harcama Birimini taahhütün yerine yerine getirildiğini belirtir yazısı, SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı ve yatırılan alındı.


15 dk.


8


Mal alımı ihaleleri

Taahhüt dosyası, Fatura

Muayene ve kabul komisyon tutanağı,

Taşınır İşlem fişi, Ödeme emri belgesi

4 iş günü (Doğrudan teminlerde 2 iş günü)


9

Çeşitli Hizmet Alımları (İhale ve doğrudan temin usulüyle yapıla)

Taahhüt dosyası, Fatura Hizmet işleri hakediş raporu ödeme emri belgesi

4 iş günü

(Doğrudan teminlerde 2 iş günü)


10


Yapı Tesis ve onarım ödemeleri


Taahhüt dosyası, fatura yapım işleri hakediş raporu, ödeme emri belgesi.


4 iş günü

11

2022 Sayılı yasa gereği yaşlılık aylık

1-2022 Sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu

-Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, Aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup, imzalanır.

-Muhtaçlık belgesi, Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve ikametgah il muhaberi yetkililerce doldurularak imzalanır.
İlk Müraacatı 20 dk.Sonuçlanması 3 ay

12

2022 Sayılı yasa gereği özürlü aylığı

1-2022 Sayılı kanuna göre özürlü aylığı başvuru formu

-Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.

-Muhtaçlık belgesi, Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve ikametgah il muhaberi yetkililerce doldurularak imzalanır ve mühürlenir.

2-Özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu.

3-Türkiye İş Kurumuna kendileri veya kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge (belge sadece özür oranı %40-%69 olanlar için gönderilir.)

4-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.


İlk Müraacatı 20 dk. Sonuçlanması

3 ay


13

3071 Sayılı dilekçe kanununa göre yapılan işlemler

1-Dilekçe sahibinin Adı Soyadı imzası ve adresinin yazılı olduğu dilekçe


30 gün


14

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan işlemler

1-Dilekçede ilgilinin Adı Soyadı imzası ve ikametgah adresi ile bilgi edinmek istediği konuya ait belge ve bilgilerin belirtilmesi gerekir.2-Başvurular www.maliye.gov.tr adlı internet ortamında da yapılabilir.
15 İş günü15 İcra Nafaka Dosya kaydı İcra Müdürlüğü Yazısı 15-20 dk.


­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Personel nakil işlemi Personel nakil bildirimi 10 dk.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: Yenişehir Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri; Yenişehir Kaymakamlığı

İsim ; Hidayet USLU İsim ; Eyüp Sabri KARTAL

Ünvanı ; Malmüdürü Ünvanı ; Kaymakam

Adres: ; Yenişehir Kaymakamlığı Adres ; Yenişehir Kaymakamlığı

Malmüdürlüğü /Mersin Mersin

Tlf: 0 324 328 06 66 Tlf. ; 0 324 328 80 11

Fax: 0 324 328 06 66 Faks ; 0 324 328 80 11

E-Posta: sym33113@muhasebat.gov.tr. E-Posta ; www.mersinyenisehir.gov.tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.