FANDOMS

I

R

A

N

O

HİZMET ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı

1-Başvuru formu

2-Adli Sicil Belgesi

3-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı 5- Yerleşim planı Dört adet 6-Kurum yönetmeliği 7-Farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD 8- Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname 9-Kira sözleşmesi veya tapu örneği ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

2

Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

1-Dilekçe 2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi, 3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi, 4-Kira sözleşmesi,

5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

3

Özel Okul ve Özel Özel Eğitim Okulu Bina Nakli

1-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 2-Yerleşim planı 3-İlköğretim Müfettişleri raporu 4-Sağlık Müdürlüğü raporu 5-Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü raporu 6-İtfaiye Müdürlüğü raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

4

Özel Okul ve Özel Özel Eğitim Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması Müracaatı

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Ruhsatname örneği 3-Ortaklar kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı

2 GÜN

5

Özel Okul ve Özel Özel Eğitim Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Ruhsatname Örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

6

Özel Okul ve Özel Özel Eğitim Okulunun İsim Değişikliği

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

7

Özel, Özel Eğitim Okulu Program İlavesi

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

8

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Kurucu Temsilcisinin Değişikliği

1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

9

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4-Ruhsatname Örneği ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

10

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okullarında Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe 2- Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi 3- Devam-devamsızlık belgesi 4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

11

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okullarda Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nüfus cüzdanı Örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma 7- Çalışma izin belgesi onayı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından, evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

12

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okullarda Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler

1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Müdür/öğretmen teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

13

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okullarında Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

14

Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okullarında Aday Öğretmenlerin/ Aday Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Kaymakamlık geçici işe başlama oluru

5 GÜN

15

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Açma

1-Başvuru formu 2-Adli Sicil Belgesi 3-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi 4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı 5- Yerleşim planı dört adet 6-Kurum yönetmeliği 7- Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname 8-Kira sözleşmesi veya tapu örneği ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

16

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Devredilmesi

1-Dilekçe

2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi

3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi, 4-Kira sözleşmesi,

5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

17

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Bina Nakli

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği, 3-Yerleşim planı, 4-İlköğretim müfettişleri raporu, 5-Sağlık müdürlüğü raporu, 6-Bayındırlık müdürlüğü raporu, 7-İtfaiye müdürlüğü raporu, ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

18

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Kurucu İsteğiyle Kapatılması

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2- Ruhsatname Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

19

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Eğitime Ara Vermesi

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Ruhsatname Örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı

2 GÜN

20

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin İsim Değişikliği

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

21

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Program İlavesi

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

22

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Kurucu Temsilcisinin Değişikliği

1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

23

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği

1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4-Ruhsatname Örneği ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

24

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Aday Öğretmenlerin/ Aday Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Kaymakamlık geçici işe başlama oluru

15 GÜN

25

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerde Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe 2- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi 3- Devam-devamsızlık belgesi 4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

26

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nüfus cüzdanı Örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma 7- Çalışma izin belgesi onayı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

3 GÜN

27

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerde Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler

1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Müdür/öğretmen teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

28

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

29

Özel Dershane Açma

1-Başvuru formu (Ek - 1), 2-Kurucu/kurucu temsilcisine ait Adli Sicil Belgesi veya yazılı beyanı, 3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi, 4-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı, 5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında), 6-Gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerini yapacağına dair taahhütname, 7-En az 1 (bir) yıllık Kira sözleşmesi veya tapu örneği (Aslı yada Noter tasdikli örneği), 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9-Yeni Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği 10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi 11-Yapı Kullanım izin belgesi, Teknik Rapor ve numarataj belgesi ( İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir)

12-Bayındırlık ve İskan müdürlüğü raporu,. 13-İtfaiye müdürlüğü raporu, 14-Sağlık Müdürlüğü raporu, 15-İlköğretim müfettişleri raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

3 GÜN

30

Özel Dershanenin Devredilmesi

1-Dilekçe

2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi,

3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil belgesi veya yazılı beyanı,

4-En az bir yıllık Kira sözleşmesi veya Tapu Örneği (aslı veya noter tasdikli Örneği),

5-Kurucu Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi, ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi,

6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı

7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Yönetici ve Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname 10-Kullanılacak dershane ismi markalı ise marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

31

Özel Dershane Kurum Nakli

1-Kurucu /Kurucu Temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi 2-En az bir yıllık Kira sözleşmesi veya tapu örneği (Aslı yada noter tasdikli örneği), 3-4 adet Yerleşim planı (35x50cm ebadında), 4-Yapı Kullanım İzin Belgesi (İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir), 5-Kurum Bilgileri örneği 6-Bayındırlık ve İskan müdürlüğü raporu, 7-İtfaiye müdürlüğü raporu, 8-Sağlık Müdürlüğü raporu, 9-İlköğretim müfettişleri raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

32

Özel Dershanenin Kurucu / Kurucu temsilcisi isteğiyle kapatılması

1-Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2- Kurum Bilgileri Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı 7-İlköğretim Müfettişleri raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

33

Özel Dershanenin Kurucu/Kurucu Temsilcisi talebiyle Öğretime Ara Vermesi

1-Kurucu/ Kurucu Temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı Dilekçesi 2- Kurum Bilgileri Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı 7-İlköğretim Müfettişleri raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

34

Özel Dershanenin İsim Değişikliği

1-Kurucu/Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

35

Özel Dershanenin Kurucu Temsilcisinin Değişikliği

1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin dilekçe 2- Kurucu temsilcisinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı veya yazılı beyanı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

36

Özel Dershanelerin Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu /Kurcu Temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4-Kurum Bilgileri Örneği 5- Kat veya daire ilave edilecekse En az bir yıllık Kira Sözleşmesi veya Tapu Örneği (Aslı yada noter tas.örneği) 6-Bayındırlık ve İskan müdürlüğü raporu, 7-İtfaiye müdürlüğü raporu, 8-Sağlık müdürlüğü raporu, 9-İlköğretim müfettişleri raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

37

Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya yazılı beyan 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 8- Kaymakamlık geçici göreve başlama oluru ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

38

Özel Dershanelerde Aday Öğretmenlerin/ Aday uzman öğretici /Aday Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya yazılı beyan 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Kaymakamlık geçici göreve başlama oluru

5 GÜN

39

Özel Dershanelerde Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Kurum Müdürlüğünün yazısı 2- Devam-devamsızlık belgesi 3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 4- Çalışma izin oluru 5- Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi (onaylı)

5 GÜN

40

Özel Dershanelerde Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nüfus cüzdanı Örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma/geçici mezuniyet belgesi 7- Çalışma izin belgesi onayı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

3 GÜN

41

Özel Dershanelerde Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler

1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 3-Kurum bilgileri formu, 4-İlköğretim müfettişleri raporu, ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

42

Özel Dershanelerde Kurucu/ Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin geçici olarak devri

1- Kurucu/Kurucu Temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi 2-Kurum bilgileri formu 3- Geçici Yetki devri ile görevlendirilen Kurucu/ Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Kaydı veya yazılı beyanı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

43

Özel Dershanelerde Kurumların dönüşümü

1- Kurucu/Kurucu Temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı 2-Kurum bilgileri Örneği 3- Dershane kısmına Öğrenci Kaydı olmadığına dair yazı 4- Müdür ve öğretmen istifa dilekçeler 5- Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler 6- İlköğretim Müfettişleri Raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

44

Özel Dershanelerde Kurumun usulsüz kapatılması

1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yazısı 2-Kurum bilgileri Örneği 3- Kurumun faaliyette bulunmadığına ilişkin tutanak 4- İlköğretim Müfettişleri Raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

45

Özel Dershanelerde Personel Dosya isteme/ Dosya gönderme

İl /İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talep Yazısı

90 GÜN

46

Özel Dershanelerde KPSS Kursu açılması İsteği

1- Kurucu/Kurucu Temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı 2- Kurs programı 3- Zaman çizelgesi 4- Öğretmen teklifleri ( Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve matematik branşlarında) ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

5 GÜN

47

Özel Dershanelerde Kurum Açma İzninin İptali/ Geçici Olarak Kapatma

1- Yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen sebeplerin tespit edildiği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı 2- Şikayet dilekçesi 3- İlköğretim Müfettişleri raporu ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

48

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açma

1-Başvuru formu

2-Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait Adli Sicil Belgesi veya yazılı beyanı

3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı, 5-Yerleşim planı 4 adet 6-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname 7-Kira sözleşmesi veya tapu örneği 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9-Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği 10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

49

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Devredilmesi

1-Dilekçe

2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi,

3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi,

4-Kira sözleşmesi aslı ya da noter tasdikli örneği,

5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

50

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Bina Nakli

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği, 3-Yerleşim planı, 4-İlköğretim müfettişleri raporu, 5-Sağlık müdürlüğü raporu, 6-Bayındırlık müdürlüğü raporu, 7-İtfaiye müdürlüğü raporu, ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

51

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Kurucu / Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2- Ruhsatname Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri. 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

2 GÜN

52

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Eğitime Ara Vermesi

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Ruhsatname Örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

53

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin İsim Değişikliği

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

54

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Kurucu Temsilcisinin Değişikliği

1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

55

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği

1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4-Ruhsatname Örneği ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

56

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Program İlavesi

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

57

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Eğitim Personeli Ataması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Kaymakamlık geçici işe başlama oluru

5 GÜN

58

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

59

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerde Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe 2- Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi 3- Devam-devamsızlık belgesi 4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

60

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerde Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nüfus cüzdanı Örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma 7- Çalışma izin belgesi onayı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

2 GÜN

61

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerde Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler

1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Müdür/öğretmen teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

62

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Açma

1-Başvuru formu,

2-Adli Sicil Belgesi,

3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi,

4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı, 5-Yerleşim planı 4 adet, 6- Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si. 7-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname, 8-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği, ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

63

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Devredilmesi

1-Dilekçe

2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi,

3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi,

4-Kira sözleşmesi,

5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

64

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Bina Nakli

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği, 3-Yerleşim planı, 4-İlköğretim müfettişleri raporu, 5-Sağlık müdürlüğü raporu, 6-Bayındırlık müdürlüğü raporu, 7-İtfaiye müdürlüğü raporu, ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

65

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kurucu / Kurucu temsilcisi isteğiyle kapatılması

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2- Ruhsatname Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

66

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kurucu/Kurucu Temsilcisi talebiyle Eğitime Ara Vermesi

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Ruhsatname Örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

67

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının İsim Değişikliği

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

68

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Kurucu Temsilcisinin Değişikliği

1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

69

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği

1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4-Ruhsatname Örneği ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

70

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Program İlavesi

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi

5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

71

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Eğitim Personeli Ataması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Kaymakamlık geçici işe başlama oluru

5 GÜN

72

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından, evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

73

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarda Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe 2- Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi 3- Devam-devamsızlık belgesi 4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 5- Çalışma izin oluru

15 GÜN

74

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nüfus cüzdanı Örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma 7- Çalışma izin belgesi onayı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

2 GÜN

75

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler

1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi 2- Müdür/öğretmen teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

76

Özel Çeşitli Kurs Açma

1-Başvuru formu

2-Adli Sicil Belgesi,

3-Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi,

4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı, 5-Yerleşim planı 4 adet, 6- Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si. 7-Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname, 8-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği, ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

77

Özel Çeşitli Kurslarının Devredilmesi

1-Dilekçe

2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi,

3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi,

4-Kira sözleşmesi,

5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi, 6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı 7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan 8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri 9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

78

Özel Çeşitli Kurslarının Nakli

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği, 3-Yerleşim planı, 4-İlköğretim müfettişleri raporu, 5-Sağlık müdürlüğü raporu, 6-Bayındırlık müdürlüğü raporu, 7-İtfaiye müdürlüğü raporu, ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

79

Özel Çeşitli Kurslarının Kurucu İsteğiyle Kapatılması

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2- Ruhsatname Örneği 3-Ortaklar Kurulu Kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

80

Özel Çeşitli Kurslarının Kurucu İsteğiyle Eğitime Ara Vermesi

1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 2-Ruhsatname Örneği 3-Yönetim kurulu kararı 4-Tüm personele duyuru yazısı 5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

81

Özel Çeşitli Kurslarının İsim Değişikliği

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Ortaklar kurulu kararı 3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

82

Özel Çeşitli Kurslarının Kurucu Temsilcisinin Değişikliği

1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu kararı 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

83

Özel Çeşitli Kurslarının Yerleşim Planı ve Kontenjan değişikliği

1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3- Bir adet eski yerleşim planı 4-Ruhsatname Örneği ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

84

Özel Çeşitli Kursları Program İlavesi

1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı 3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı 4-Bölüm ve araç-gereç listesi

5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri

2 GÜN

85

Özel Çeşitli Kurslara Eğitim Personeli Ataması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli sicil kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Kaymakamlık geçici işe başlama oluru

5 GÜN

86

Özel Çeşitli Kurslarında Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No 2- İş Sözleşmesi 3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı 4- Sağlık raporu 5- Diploma 6- Adaylığının kalktığını gösterir belge 7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

87

Özel Çeşitli Kurslarda Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe 2- Uygulamalı eğitim değerlendirme Belgesi 3- Devam-devamsızlık belgesi 4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları 5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

88

Özel Çeşitli Kurslarda Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi 2- Kurum müdürlüğünün yazısı 3- Askerlik durum belgesi 4-Nüfus cüzdanı Örneği 5- İkametgah belgesi 6- Diploma 7- Çalışma izin belgesi onayı ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

2 GÜN

89

Özel Çeşitli Kurslarda Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler

1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi. 2- Müdür/öğretmen teklifleri ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi

2 GÜN

90

Personel Alımı Kadrolu Atama/Sözleşmeli öğretmen görevlendirme başvuru işlemleri

1.Elektronik Başvuru formu 2.Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan), 3. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi, 4. Diploma Denklik Belgesi(Yurt Dışı Okullarından mezun olanlardan) 5. Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz), 6. Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi, 7. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.), 8. Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı.

2GÜN

91

Personel Alımı İlk Atama başvuru işlemleri

1- Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,

2- Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Diploma Denklik Belgesi,

3- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,

4- Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

5- Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi,

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10 sonucuna göre İlk Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi,

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında asıl Devlet memuru olarak çalışıp bu görevlerinden ayrılmış olanlardan KPSSP10 sonucuna göre İlk Atama biçimiyle başvuracaklardan ayrılma nedenini belirtir hizmet belgesi,

8- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir, 9- Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı.

2 GÜN

92

Personel Alımı Açıktan Atama başvuru işlemleri

1- Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,

2- Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Diploma Denklik Belgesi,

3- Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

4- Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi,

5- Açıktan Atama biçimiyle başvuracaklardan, en son çalıştığı kurumdan alacağı Hizmet Belgesi (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

6- Açıktan Atama biçimiyle başvuracaklardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği,

7- Açıktan Atama biçimleri ile başvuracaklardan, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına ilişkin belge, 8- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir, 9- Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı. ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

93

Personel Alımı Milli sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması başvuru işlemleri

1.Elektronik Başvuru formu 2.Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan), 3. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi, 4.Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Diploma Denklik Belgesi, 5. Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz), 6. Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi, 7. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.), 8.Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı. ile müracaat halinde işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağından,evrakların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

2 GÜN

94

İşe Giriş Belgeleri Kadrolu atama /Sözleşmeli öğretmen İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

95

İşe Giriş Belgeleri İlk Atama İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

96

İşe Giriş Belgeleri Açıktan / Kurumlararası İlk Atama İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

94

İşe Giriş Belgeleri Açıktan/ Kurumlararası Yeniden Atananların İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

95

İşe Giriş Belgeleri Milli sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğe Başlatılma İş ve İşlemleri

İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

96

İşe Giriş Belgeleri Engelli Eleman İstihdamına göre göreve başlatma İş ve İşlemleri

İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

97

Personel Alımı 4131 Sayılı Kanun Gereği Şehit Yakını Atama İş ve İşlemleri

İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

98

Personel Alımı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda bakılan ve yetiştirilen çocukların 3413 sayılı kanun gereği istihdamına ilişkin iş ve işlemler


İlgilinin kararnamesi İlçemiz kayıtlarına girdikten sonra

1 GÜN

99

Engellilerin Eğitim Giderlerinin Karşılanması

1- Özürlü birey modülünden alınmış kuruma ait liste çıktısı 2- Özürlü birey adına düzenlenmiş fatura ve ödenek olması durumunda

5 GÜN

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.