FANDOM


<html>

<head> <meta http-equiv="Content-Language" content="tr"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"> <title>Yeni Sayfa 1</title> <style> </style> </head>

<body>

SIRA NO</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

HİZMETİN ADI</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

1</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">112 Acil Sağlık 

hizmetleri (Vakalara Müdahele)</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">İhbar 

Telefonu</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">15 dakika</td>

</tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

2</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Gezici Mobil Sağlık 

Hizmetleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Varsa 

Sosyal Güvence Hizmeti</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">
1 ay

 </td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">
 

3</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Ana Sağlığı ve Aile 
Planlaması hizmetleri

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Kimlik ibrazı ve 

varsa sosyal güvence</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">
 

30 gün

 </td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">
 

4

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Çocuk ve Ergen 

Sağlığı</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kimlik ibrazı ve varsa sosyal güvence</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">
30 dakika

 </td> </tr>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal">  

5

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Hasta Hakları 

Hizmetleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Vatandaş başvurusu şahsen ve elektronik</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

1 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">6</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Bağışıklama 

Hizmetleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Şahsen başvuru</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

15 dk</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

7</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Hastalık Kontrol 

Programı İşlemleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kimlik ibrazı varsa sosyal güvence</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

15 dakika</td> </tr> </table>

<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt"> 

     

8

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Çevre Sağlığı 

İşlemleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Şahıs ve Şikayet başvuruları </td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

1 ay</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

9</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Sularla ilgili 

İşlemler</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Şahıs başvurusu ve Şikayet başvurusu</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

20 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

10</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">İlaç ve Eczacılık 

İşlemleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kişi ,kurum başvuru belgesi,dilekçe</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

10 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

11</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Avrupa Konseyi 

İşkenceyi Önleme ve Aile Hekimliği Uygulamasına İlişkin iş ve Esaslar</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kimlik ibrazı varsa sosyal güvencesi</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

   15-30 dakika</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

12</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Sağlıkta dönüşüm 

projesi işlemleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kimlik ibrazıyla kişi ve kurum başvurusu, varsa sosyal güvencesi</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

  5 -15 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

14</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Sağlık Eğitim 
İşlemleri

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Vatandaş ve kurum başvurusu</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

  5 -15 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

15</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Epidemiyolojik ve 
İstatistik İşlemleri

 

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kişi ve kurum başvurusu</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">
45 dk.- 1 saat

 </td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

16</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Basın ve Halkla 
İlişkiler

 

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kişi ve kurum başvurusu</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

5 -15 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

17</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal">Personel İşlemleri

 

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Personel ve Birim müracaatı</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

1 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

18</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal">Mevzuat işlemleri

 

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> yok</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

 </td> </tr> </table>

<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt"> 

19</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal">Bilgi İşlem İşleri

 

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kişi ve kurum başvurusu</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

1 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

20</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

 normal">Kanserle Savaş 
İşlemleri

 </td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Kişi ve kurum başvurusu</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

15 gün</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

21</td>

<p class="MsoNormal"> Hukuk İşleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> İlgili mahkeme yazıları</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

5 gün.</td> </tr>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

21</td>

<p class="MsoNormal"> Sivil Savunma İşlemleri</td>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal"> Vatandaş ve kurum başvurusu</td>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

 text-align:center;line-height:normal">

1 gün</td> </tr> </table> <p class="MsoNormal">

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurulur.”

 

İlk Müracaat yeri                                                                            İkinci Müracaat yeri

Adı ve Soyadı: Uzman Dr. Aktan Karahan                                  Yenişehir Kaymakamlığı                      

Görev Unvanı: Top.Sağ.Sor.Hek.                                                Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL

Adresi: Güvenevler mh.1.cd.Güvenevler ASM.3. katı.              Telefon Numarası: 3243268011                        

Faks Numarası:  3243277708                                                     Faks Numarası: 3268011-120

Telefon Numarası: 3243278800

e-posta adresi: yenisehirsaglikgrupbsk@hotmail.com     e- posta : yazıisleri@mersinyenisehir.gov.tr.

</body>

</html>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.