Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.312
pages


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI

5442 SAYILI KANUN ÇERCEVESİNDE YAPILAN

DENETİME AİT RAPOR
DAİRESİ:

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 31/e ve 36 ncı maddelerine istinaden …./…./2005 tarihinde Müdürlüğünde yapmış olduğum denetim sonuçları aşağıya çıkartılmıştır.PERSONEL DURUMU:1-İlçe Nüfus Müdürlüğünde 1 Müdür ve 3 Veri Hazırlama Kontrol İşletmenin görev yaptığı ve personelin yeterli olduğu anlaşılmıştır.

2-Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun hareket ettiği görülmüştür.

3-Personelin çalışma saatlerine uyum sağladığı ve aralarında iş bölümünün yapıldığı görülmüştür.BİNA VE YERLEŞİM DURUMU:1-İlçe Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağı içerisinde 2.katta hizmet vermektedir. Müdürlüğün yerleşiminin yeterli olduğu görülmüştür.

2-Genel temizlik tertip ve düzenin yeterli olduğu konuya özen gösterildiği görülmüştür.

3-Demirbaş eşyanın genelde yeterli olduğu, kayıtlarının yapıldığı ve listelerinin ilgili yerlere asıldığı görülmüştür.

4- İlçe Nüfus müdürlüğünün arşivinin bulunduğu, arşivin yeterli, tertipli ve düzenli olduğu görülmüştür.KAYIT VE İŞLEMLER:1-Kayıt ve işlemlerin düzgün ve düzenli olarak yürütüldüğü anlaşılmıştır.

2-01.01.2005- / /2005 tarihleri arasında saklı nüfus müracaatının bulunmadığı, kadın nüfus cüzdanı ile adet erkek nüfus cüzdanı , evlenme, adet boşanma, kayıt düzeltme, adet doğum, adet ölüm, adet diğer olaylar işleminin yapıldığı tespit edilmiştir.

3-Personelin çalışmalarında azami gayret gösterdiği ve işlerini başarı ile yürüttükleri görülmüştür.SORUNLAR:Kurumun önemli bir sonunu olmadığı ancak döşemelerinin değişmesi, boya ve badana için ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.Konu ivedilikle değerlendirilmelidir.

İş bu rapor bir örneği İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne, bir örneği İlçe Nüfus Müdürlüğüne, bir örneği de dosyasına konulmak üzere tarafımdan üç nüsha olarak tanzim edilmiştir.
                                                     Eyüp Sabri KARTAL
                                                      Kaymakam