Kanaat


Nasihat kandilinden bir işâret göründü

Tenim içinde canım andan yana süründü.


Nefsimin ejderhâsı döndü bana hamletti

Kanâat hay demezse yeri göğü yer imdi.


Kanâati yâr edin uyma nefs dileğine

Eresin hakikate yerin buldun dur imdi.


Kanâat dediğini eğer sen tutmaz isen

Nefsine uyar isen ser-gerdan ol yor imdi.


Yunus Hak tecellisin şiir dilinden söyler

Canda gevher var ise Hak'tan yür'imdi.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.