FANDOM


Kanlı Yaşım


Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın

Aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın.


Nidem elim ermez yare bulunmaz derdime çâre

Oldum ilimden âvâre beni bunda eğler misin.


Yavıkıldım ben yoldaşı onulmaz bağrımın başı

Gözlerimin kanlı yaşı ırmak olup çağlar mısın.


Ben toprak oldum yoluna sen aşırı gözetirsin

Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın.


Harâmi gibi yoluma arkırı inen karlı dağ

Ben yârimden ayrı düştüm sen yolumu bağlar mısın.


Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut

Şaçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın.


Esridi Yunus’un canı yoldayım illerim hanı

Yunus düşte gördü seni sayrı mısın sağlar mısın.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.