FANDOM


Temel kanunlar;

  • Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içerme,
  • Kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirme,
  • Kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları gösterme, özel kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlama gibi özellikleri taşıyan kanunlardır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.