Ayıplı Mal[düzenle | kaynağı değiştir]

Tanımı[düzenle | kaynağı değiştir]

Ayıplı Mal: Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Ayıplı mallarda tüketicinin hakları[düzenle | kaynağı değiştir]

Satın alınan mal ayıplı ise; tüketici malı teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirerek aşağıdaki seçimlilik haklarından birini talep edebilir.

Ayıplı mallarda tüketicinin tercih edebileceği seçimlilik hakları[düzenle | kaynağı değiştir]

  1. Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkı
  2. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkı
  3. Ayıp oranında bedel indirimi hakkı
  4. Ücretsiz onarım isteme hakkı
  5. Tüketici bu seçimlilik hakları ile birlikte ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkı

Ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu[düzenle | kaynağı değiştir]

Satılan mal ayıplı ise, satıcı tüketicinin tercih ettiği talebi yerine getirmekle yükümlüdür. İmalatçı-üretici,satıcı, bayi,acenta ve ithalatçı ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye tesilimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

Kapıdan satışlarda tüketicinin hakları[düzenle | kaynağı değiştir]

Garanti belgesi ve garantili mallarda tüketici hakları[düzenle | kaynağı değiştir]


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.