<Tüketici <Tüketici hakları < Kapıdan satışlar

ÇETKODER Açıklaması[düzenle | kaynağı değiştir]

KAPIDAN SATIŞLARDA TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA YANLIŞ BİLGİLER VAR

Bugün gelinen noktada ülkemizin her yerinde kapı kapı dolaşarak kapıdan satış yapan mal ve hizmet sunan firma, kuruluşlar, şahıslar vardır. Ve giderek artış kaydetmektedir. Bunların çoğu ev kadınları ile yaşlı insanlarımız ve ayrıca bilinçsiz ve eğitimsiz insanlarımıza hizmet sunma ustası oldukları, onları aldatmaları neticesi ortaya çok sayıda ileride telafisi güç maddi manevi kayıplara yol açmaktadır. Bu kötü niyetli pazarlamacı ve satıcılar içinde 4077 sayılı kanunda ve yürürlükteki mevzuatlarda ayrıntılı düzenlemeler vardır.


Tüketiciyi koruyan bu düzenlemelerin başında ise gerekçesiz iade hakkı gelmektedir. Vatandaş bu hakkını bilmiyor. Bu tür satışlarda, tüketici teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı, kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Mal satışında teslim tarihinden itibaren işlemeye başlayan bu süre, hizmet sunumunda sözleşme tarihi itibariyle başlar. Bu hak çok önemli bir haktır.


Ancak 7 günlük sürenin geçirilmemesine çok dikkat edilmelidir. Fakat tüketici bilmelidir ki, 7 günlük sürenin geçirilmesi, sadece bu gerekçesiz iade hakkını sona erdirir. Yani tüketicinin yasadan doğan diğer haklarını öldürmez, zarar vermez.


Bu 7 günlük cayma süresi dolmadıkça, satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir işlem adı altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Ayrıca satıcı, süresi içinde yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.


Burada önemli ayrıntı ise, tüketicinin kapıdan aldığı malı 7 gün içinde iade etmek istemesi durumunda bu sözleşmeden, yâda satıştan vazgeçme/cayma beyanını, yazılı olarak noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapmasıdır. Beyan bu şekilde yapılmaz ise 7 günlük süre içinde yapılıp yapılmadığı tartışma götürür. Cayma hakkının sona ermesine yol açmaz. Devletimizin bu hususlardaki resmi dili yazışma, belgedir. Kapıya gelen bir satıcıdan satın aldığınız malı 7 gün içinde iade etmek isterseniz, malı teslim anındaki şekliyle iade etmeniz gerekir. Eğer bu arada mal kullanılmış ve bu nedenle ticari değerinde bir kayıp ve azalma meydana gelmişse, tüketici bu azalmayı karşılamak zorundadır.


Yine önemli bir hususta mal veya hizmetin iadesi imkânsızlaşmış veya iade amaca aykırı bir hale gelmiş ise, tüketici bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yükümlü tutulabilir. 2003 yılında yasada yapılan değişiklikte bu husus şöyle açıklanmaktadır. ‘Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir’..


Kapıdan her tür satışta ve sunulan hizmette 8 madde kapsamında korumaya tabi tutulabilmesi için, satış değeri üzerinden bir parasal sınır oluşturulmuştur. Bu sınır, kanunun ilk şeklinde 8. maddede belirlenmiş iken, 2003 değişikliğinde bu konuda düzenleme yapma yetkisi Bakanlığa havale edilmiştir. Bakanlığın belirlemesine 39 milyon TL’yi (eski para) aşan ve satış mekânları dışında yapılan kapıdan satışlar 4077 sayılı kanun kapsamında korunurlar. Eğer bir mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunma, ticari teamül ya da örf ve adet gereği ise, bu türden satışlarda 8. madde uygulanmayacaktır. Ayrıca belirtmekte fayda vardır. Taksitle kapıdan satışlarda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satışlarda ise 7. madde hükümleri de ayrıca uygulanacaktır. Buna dikkat etmek gerekmektedir.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.