FANDOM


Karaduvar aqueduct

ANCHIALE ( KARADUVAR), MERSİN, İÇEL


Kalıntıları Mersin kentinin doğusunda olan bu antik yerleşim yeri için Strabon, Aristobulos'u kaynak göstererek, Asur Kralı Sardanapal'ın Tarsus ile birlikte Anchiale'yi bir gün içinde inşa ettiğini yazar.

Gezgin Coğrafyacı bu abartılı bilgi nakline devamla:

“Sardanapal'ın mezarının burada olduğunu ve sağ elinin parmaklarını şaklatır durumda bir taş heykelinin bulunduğunu ve Asur dilinde yazılmış bir kitabede "Anakyndarakes oğlu Sardanapal, Anchiale'yi ve Tarsos'u bir günde kurdu. Ye, iç, neşelen, çünkü diğer şeyler bundan daha değerli değildir."

Şeklindeki metnin, parmakların anlamını açıkladığını söyler.

Anchiale, İ.Ö.333 tarihinde Pers Kralı 3. Darius ile yapmış olduğu İssos savaşından hemen önce Alexander tarafından alınmıştır. Burada su kemerleri, yapı kalıntıları, bir höyük, Romalılardan kalma Mozaikli bir hamam kalıntısı vardır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.