FANDOM


Şablon:Karasu Dünya Nehirleri - Struma Nehri

Ad: struma.JPG Gösterim: 35 Boyut: 31.4 KB

(Yunanca: Strimon), Güneybatı Bulgaristan ve kuzey Yunanistan'da ırmak.

Sofya yakınında doğar, güney ve güneydoğu yönünde akarak Akhinou Gölü'nden geçer ve Strimonikos (Orfani) Körfezi'nde Kuzey Ege Denizi'ne karışır. Uzunluğu 350 km.

Struma Nehri, Struma-Karasu olarak da bilinir. (Bulgarca: Струма, Yunanca: Στρυμόνας, Strimonas), Bulgaristan'ın batısından ve Yunanistan'ın kuzeydoğu kesiminden geçen nehir. Toplam uzunluğu 415 km'dir. Antik Çağ'daki adı Strymon 'du.


Ad: Struma-bridge-E79.jpg Gösterim: 36 Boyut: 42.5 KB Bulgaristan'da


Özellikler Edit

Bulgaristan'da, Sofya'nın güneyindeki, Rodop Dağları’nın Vitoşa kesiminden doğar. Rila yüksek dağ bütününün ve Batı Rodoplar'daki Pirin Dağı'nın çevresini dolaşır. Genellikle güney-güneydoğu doğrultusunda akar ve Pernik'ten geçerek Yunanistan topraklarına girer. Kavala'nın 50 km güneybatısında Ege Denizi’ne dökülür.

Su toplama alanı 10,898 km²'dir. Struma Nehri vadisinden, Sofya'yı Ege Denizi’ne bağlayan bir yol geçer. Vadinin Bulgaristan kesimi kömür üretim alanıdır.

Nehrin Yunanistan'daki Rupel Geçidi’nin güneyinde kalan kesimi 1930'da kanal içine alınmıştır. Ayrıca taşkınları denetim altına almak için Akhinos Gölü kurutulmuş ve Kerkinis Gölü (limni) suyla doldurulmuştur. Nehrin aşağı vadisi günümüzde geniş bir tarım alanıdır. 415 km uzunluğundaki Struma'nın 290 km'si Bulgaristan sınırları içinde bulunur. Studena'da üzerinde bir baraj bulunur.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/cografya/455672-dunya-nehirleri-struma-nehri.html#ixzz3ye9oi0PK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.