Ey Kardaşlar


Ol dost için ağlar isem gözüm yaşını kim sile

Ya bunca ah u zar ile bu gözyaşı becid gele.


Ey yarenler ey kardaşlar kime diyemahvalimi

Ya şu benim bu derdimin dermanını kim bile.


Alem derman olur ise sensiz derman olmayısar

Sensiz derman nice ola çün gönülde dost sevile.


Ölüp sine girer isem etim tenim çürümeye

Ayrılmayam sevdiğimden çün giderim sevgi ile.


Ahd-i sabık denilmeden henüz Elest buyrukmadan

Ol ben idim ben ol idi pes bu nicesi kesile.


Yarenlerim aydır bana seni ne için görmedin

Firkate düştü suretim bir menzilden bir menzile.


Ol dost ile benim işim ölüp dahi bitmeyiser

Ben nice ola kim bite çün gönülde dost sevile.


Yarın mahşer kopucağız, kamu kul nefsin deyiser

Ben Yunus'u hiç anmayan Tapduğ'u getirem dile.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.