Kardeşler


Ey yarenler, ey kardeşler, sorun bana kanda idim,

Aşk denizine dalıban derya’yı ummanda idim.


O ki beni bekler idi, her kandaysam saklar idi,

Aşk urganı ucundaki kandildeki canda idim.


Yere bünyad vurulmadan, yer gök halayık olmadan,

Levh u kalem çalınmadan, mülkü yaratanda idim.


Yüz yetmiş bin ferişteler, saf bağlayıp durucağız,

Cebrail'i gördüm onda, o ulu divanda idim.


Dört kitabı okumadan, ayırıp seçmek olmadan,

Ben okudum sabakımı, Kur'anda hanende idim.


Kaygı eli bana ermez, gussa gergiz beni görmez,

Endişe şerrinden taşra bir ulu makamda idim.


Doksan bin Hak kelamını eyleyince Habib ile,

Otuz bini sır olacak ol vaktin ben anda idim.


Beni gibi miskin kulu yüz bin gelirse az ola,

Benim gelişim şimdidir, uçmakta Rıdvan'da idim.


Yıldız idim bunca zaman, gökte melaik arzuman,

Cebbar-ı âlem hükmeder ben o zaman onda idim.


Ben bu suretten ileri adım Yunus değil iken,

Ben o idim, o ben idi, bu aşkı sunanda idim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.