Adiyat Karia

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Tekasür
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O karia
Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət!
The Calamity!
Nedir o karia?
Nədir qiyamət?!
What is the Calamity?
Ne bildirdi ki sana; nedir o karia?
Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!
Ah, what will convey unto thee what the calamity is!
O gün ki nâs çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak
O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək (çəyirtkə kimi bir-birinə qatışacaq);
A day wherein mankind will be as thickly scattered moths
Dağlar da didilmiş elvan yünler gibi atılacaktır
Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır!
And the mountains will become as carded wool.
İşte o vakıt miyzanları ağır basan kimse
(O gün) tərəzisi ağır gələn (yaxşı əmələri pis əməllərdən çox olan) kimsə,
Then, as for him whose scales are heavy (with good works),
O artık hoşnud bir hayattadır
(Cənnətdə) xoş güzəran içində olacaq!
He will live a pleasant life.
Fakat miyzanları hafif gelen kimse
Tərəzisi yüngül gələn (yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan) kimsənin isə,
But as for him whose scales are light,
O vakıt onun anası haviyedir
Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!
The Bereft and Hungry One will be his mother.
Ve bildin mi haviye nedir
Sən nə bilirsən ki, o (Haviyə) nədir?!
Ah, what will convey unto thee what she is!
Kızışmış bir ateş
O çox qızmar bir atəşdir!
Raging fire.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri