FANDOM


Karn Zaman, devre.

Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene.

Yüz yıllık zaman. Asır.

Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç. (Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey'et-i içtimaiye ki, "hayrul kuruni karni" hadis-i şerifi bu mânayadır. Bunda sivrilmek veya mukarenet etmek manası vardır. Bu mukarenet veya efradın yekdiğerine mukareneti veya bir peygamber, bir âlim, bir reis gibi büyük bir şahsiyete mukareneti mülâhaza olunur.Diğeri de müddet-i zamanın kendisine denir ki, asır gibi ekseriyetle yüz sene takdir edilmiştir.) (E.T.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Zaman, devre.
[2] Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene.
[3] Yüz yıllık zaman. Asır.
[4] Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç. (Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey'et-i içtimaiye ki, "hayrul kuruni karni" hadis-i şerifi bu mânayadır. Bunda sivrilmek veya mukarenet etmek manası vardır. Bu mukarenet veya efradın yekdiğerine mukareneti veya bir peygamber, bir âlim, bir reis gibi büyük bir şahsiyete mukareneti mülâhaza olunur.Diğeri de müddet-i zamanın kendisine denir ki, asır gibi ekseriyetle yüz sene takdir edilmiştir.) (E.T.)

Nuvola apps bookcase Köken

[1]

Balance icon Eş Anlamlılar

[1]
en:karn fr:karn io:karn nl:karn Nesil (Bak: Nesl) Nesil Erimiş mumsuz bal. Nesil Kazıldığında çıkan kuyu toprağı. Nesl Soy, sop. Zürriyet, döl, kuşak. Halk. Çocuk hâsıl etmek. Kıl yolmak. Mumsuz, süzme bal. Nesl Kuyudan toprak çıkarmak. Sadaktan ok çıkarmak.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Nesil, sülâle, soy

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (toplum bilimi) Kuşak

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Kökenen:nesil
ku:nesil

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.