FANDOM


Üye-TİD İktisadi İşletme Sorumlusu-Genel Yayın Yönetmeni
Mülkiye BaşmüfettişiAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1993’de mezun olan Turgut, 1997 yılında Kocaeli Üniversitesinden yüksek lisans dercesini, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim bilim dalında “Yerel Yönetimlerde Politik Yozlaşma ve Yerel Halka Maliyeti “ adlı tez çalışmasıyla doktora derecesini almıştır. “Yerel yönetimler”, “yerel yönetimlerdeki reform çalışmaları” ve “yerel yönetimlerde politik yozlaşma” ile ilgili çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

1994 yılında Kocaeli İlinde Kaymakam Adayı olarak kamu görevine başlayan Turgut, 1995 yılında İngiltere’de Dil ve Kamu Yönetimi İhtisas kursuna devam etmiş, 1996 – 2005 yılları arasında Kayseri/Sarız, Edirne/Süloğlu, Tunceli/Çemişgezek, Muş/Bulanık, Samsun/Ladik ilçelerinde Kaymakam olarak çalışmıştır. Halen İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.