FANDOM


Sure Hakkında Bilgi

Sure adını, 25. ayette geçen "kasas" kelimesinden almıştır. "Kasas", "olaylar, hikâyeler" anlamlarına gelmektedir. Doğumundan peygamberliğine kadar Hz. Musa'nın kıssası açık ve geniş bir şekilde anlatıldığı için bu sureye "Kasas Suresi" adı verilmiştir. Kasas suresi 88 ayettir. Mekke'de, Neml suresinden sonra inmiştir. Ancak, 85. ayetin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52-55. ayetlerin ise Medine'de indiği rivayeti de bulunmaktadır. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 28., iniş sırasına göre ise 49. suredir. Kasas Suresi, Allah'ın birliği, peygamberlik ve öldükten sonra dirilme gibi inanç konularına önem veren surelerdendir. Bu sure izlediği yol ve varacağı hedef bakımından Neml ve Şuarâ sûreleri ile aynıdır. Aynı zamanda, iniş sebepleri bakımından da birbirlerine uygundurlar. Bu sure, kendinden önce gelen iki surede kısaca anlatılan konuları açıklar veya tamamlar.1


Surenin temel konuları


Bu surede, ağırlıklı olarak Hz. Musa'nın kıssası anlatılarak gerekli öğüt ve uyarılarda bulunulmakta;  Bir Allah'a inanmanın gereği, dünyanın geçiciliği ve asıl hayatın ahiret hayatı olduğu bildirilmekte,  Ayrıca ahirette inkârcıların acı sonlarından bahsedilmektedir. 


Surenin temel mesajları


Allah, zulme uğrayanlara yardım eder ve onları zalimlerin yerine mirasçı kılar. 


Allah'ın planını kimse değiştiremez. Allah isterse, Firavun örneğinde olduğu gibi, bir zalimin zulmüne son verecek kişiyi mutlaka çıkarır. 


Allah yolunda fedakarlıktan kaçınılmamalıdır; yerine göre insan evladını bile bu yolda feda edebilmelidir. 


Düşmana belli etmeden, gerçeği bildirmeden, onu zararsız hale getirecek tedbirler alınmalıdır. 


Allah'ın vaadi gerçektir, mutlaka gerçekleşir. 


Yüce Allah iyi kişileri ilim ve hikmetle ödüllendirir. 


Kavga edenleri adaletle yatıştırmak gerekir. Bunun yerine, herhangi bir nedenle, taraflardan birine haksız yere yardımcı olmak doğru değildir. 


Kişi hatasını anlamalı, bir günah işleyince derhal tevbe etmelidir. 


Birine bir tuzak hazırlandığı öğrenilirse, o kişiye tedbir alması için haber verilmelidir. 


Çaresiz insanlara yardımcı olunmalıdır. 


Kişi, hizmetinde çalıştırdığı insanlara eziyet etmemeli, onlara adaletle davranmalıdır. 


Tebliğde güzel ve etkili konuşmaya önem verilmelidir. Hitabeti güzel insanlardan bu konuda yararlanılmalıdır. 


Heva ve heves, insanları hakkı kabul etmekten alıkoymaktadır. Bu konuda kişi dikkatli olmalıdır. 


Kötülüğü iyilikle savmak, Allah yolunda harcamada bulunmak, boş sözlere itibar etmemek ve kendini bilmez cahillerle arkadaş olmamak, mümin kişinin özelliklerindendir. 


Hidayet Allah'tandır; Allah dilemedikçe, Peygamber bile sevdiklerini hidayete erdiremez. 


Kişi, sahip olduğu nimetlerle şımarıp taşkınlıkta bulunmamalıdır. Yüce Allah, refah içinde şımarıp azmış pek çok kişiyi ve toplumu helak etmiştir. Zenginliği ile dillere destan olan Karun bunun örneklerinden biridir. 


Allah, bir uyarıcı göndermeden hiçbir toplumu cezalandırmamıştır. 


Dünya nimetleri geçicidir. Kişi, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak davranışlarda bulunmalıdır. Çünkü Allah'ın razı olduğu ameller hayırlı ve kalıcıdır. 


Tabi oldukları önderler ve taptıkları putlar ahirette inkarcıları yalnız bırakacaktır. O gün onlara hiç kimse yardımcı olmayacaktır. İman edip yararlı işler yapanlar kurtulacaktır. 


Allah, gizli ve açık her şeyi bilir. 


Kişi, ahiret için hazırlanmalı, ancak dünya nimetlerinden de yararlanmayı ihmal etmemelidir. 


Evrendeki düzeni sağlayan Allah'tır. Gecelerin süresini kıyamete kadar sürdürmeyi dilese, kimse bunu engelleyemez. 


Allah, iyilik yapanı daha güzeliyle ödüllendirir; kötülük yapana ise, sadece yaptığının karşılığı kadar ceza verir.

İnkarcılardan yana olunmamalıdır. Sadece Yüce Allah'a ibadet ve duada bulunulmalıdır. Allah'tan başka her şey fanidir ve herkes ona dönecektir. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.