FANDOM


Aile Kavramı ve Toplumumuzda ailenin Yeri:

Aile, üyelerinin sayısınına, rollerine ve sorumluluklarına göre farklı şekillerde tanımlanabilir. Bununla birlikte aile evlilik ve kan bağıyla bağlı olup birlikte yaşayan bireylerdir. Anne baba ve çocuklardan oluşan topluluktur. Evlenme yada evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlanan, aynı evde yaşayan ve aynı geliri paylaşan bir kurumdur, şekilde de tanımlanabilir. Aile sosyal durumuna göre iki şekle ayrılır:

Geniş (büyük) aile; anne, baba, çocuklar, çocukların eş ve çocuklarıyla anne-babanın kardeşleri de bulunabilen ailedir. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ve sosyal bağlarının güçlü olduğu kırsal kesimlerde daha çok üç kuşağı bir arada bulunduran geniş aile tipi geçerlidir. Ülkemizde hızlı kentleşme nedeniyle geniş aile tipinden, çekirdek aile tipine ya da ekonomik zorluklar nedeniyle çekirdek aileden geniş aileye doğru geçişler vardır.

Çekirdek (küçük) Aile; anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Çekirdek aile daha çok, büyük şehirlerde görülen aile tipidir. Geniş aile tipine göre bireyleri hem kendi içinde hem de dışarıda daha bağımsızdır. Çekirdek ailelerde bütünlüğün korunması eşlerin daha fazla sorumluluk, özveri ve hoşgörü göstermeleriyle sağlanabilir.

Toplumumuzda aile kavramının değişmesi hızlı kentleşme, ekonomik koşullar, zorunlu göçler, eğitim düzeylerinin değişmesi toplumumuzdaki alışıla gelmiş ve hala kırsal kesimlerde var olan Geniş Aile yapısını Çekirdek Aile yapısına doğru değişmesini sağlamıştır.

Ama yinede toplumumuzda var olan ebeveyn sevgi ve saygısını yok etmemiştir.

Biz burada ailenin fertlerinin bağımsızlaşması, ekonomik nedenlerle aile içinde ve dışındaki aile fertleri ve büyükleri ile az zaman geçirme nedeniyle Evde yalnız yaşamak zorunda kalan veya burakılan yaşlılarımıza ve hastalarımıza bakımı ele almak istiyoruz.

AB ülkelerinde uygulanan ve Türkiye'de bir kaç şehrimizde plot uygulama başlatılan " EVDE YAŞLI VE HASTA BAKIMI PROJESİ " nden bahsetmek ve İlimizin örnek ilçesi olan YENİŞEHİR İLÇESİNDE uygulanması ve yaygınlaştırılması çalışmalrını yapmak istiyoruz.

Bu proje ile Evde yanlız yaşayan yaşlı ve hasta kişilerin bakımının nasıl yapılacağını anlatmak istiyoruz.

Yaşlının ve hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen Yaşlı ve Hasta Bakıcılarının sisteme kayıtlı olan evlere hafta içi mesai dahilinde günde 30 - 45 dak. arasında uğrayarak hasta ziyaretinde bulunarak evde yalnız yaşayan yaşlı veya hasta kişilerin doktor tavsiyesinde verilen ilaçlarının düzenli kullanılıp kullanılmadıklarını, şeker, tansiyon vb. ölçümlerinin yapılarak günlük kontrollerini yapamaları, yaşlı veya hasta kişilerle sohbet etmek, odalarının düzenlerini kontrol etmek, onlara eğer ihtiyaçları var ise yemeklerine yardımcı olmak, ev içi küçük tamiratlarını yapmak veya gerekli yerlere iletmek, yatalak hastaların yatak hareketlerini yaptırmak, yataklarını düzeltmek, temizliklerini yapmak, doktor tarafından tavsiye edilen yatak dışı hareketleri yaptırmak ve yardımcı olmak, hastalık seyirlerinde veya şikayetlerinde doktora bilgi vermek, gerektiğinde onların hastaneye veya sağlık kuruluşlerına sevkine yardımcı olmak gibi hizmetlerde bulunmak olarak sıralamak istiyoruz.

Evet bütün bu hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli ekipte bulunması gereken Özellikler : • Yaşlı ve hastanın özelliklerini tanıma, • Yaşlı ve hastanın günlük bakımı, • Yaşlı ve hastanın fizyoterapi ve meşguliyet terapisini yapabilme, • Yaşlı ve hastaya yatak içi/dışı egzersizler yaptırma, • Özel hastalıklarda bakım, • Yaşlı ve hastanın beslenmesi, • İlkyardım vb. Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı yapacak Personelin bu bilgilere haiz olması gerekir. Bu ise MEB sertifikalı elemanları veya deneyimli Sağlık Lisesi mezunları ile mümkündür.

Sağlık Gurup Başkanımız Sn.Levent Özbay bu projemiz hakkındaki olumlu görüşleri bize böyle bir projenin öncülüğünü yapma fırsatı sağlıyacağını umuyoruz. Yenişehir ilçemizin şanslı ilçelerden biri olduğunu sayın Kaymakamımız Eyüp Sabri Kartal gibi bir kaymakama sahip olduğumuzda aramak lazım diye düşünüyorum.

KENAN BUDUR budurkenan@yahoo.com


ayrıca

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.