{{Infobox language |name = Turkish |nativename = Türkçe |pronunciation = [ˈtyɾktʃe]Şablon:IPA audio link |familycolor = Altaic |states = Albania, Azerbaijan,[1] Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Greece,[2] Northern Cyprus, Kosovo, Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Syria,[3] Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan,
and by immigrant communities in Austria, Belgium, Canada, France, Germany, the Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and the United States.
Şablon:Bilgikutusu dil Turkish ( Türkçehelp, file) is spoken as a native language by over 77 million people worldwide,[4][5] making it the most commonly spoken of the Turkic languages.
| Hoparlörler = * Anadili:74000000 [4] [5] * Toplam:83000000 [6] [5] | rank = 15 [7] About 40% of all speakers of Turkic languages are native Turkish speakers.[5] The characteristic features of Turkish, such as vowel harmony, agglutination, and lack of grammatical gender, are universal within the Turkic family and the Altaic languages.[5] There is a high degree of mutual intelligibility between Turkish and the other Oghuz languages, including Azeri, Turkmen, Qashqai, Gagauz, and Balkan Gagauz Turkish.[8] [[File:Kyzyl orkhon inscription.jpg|thumb|left|80px|Old Turkic inscription with the Orkhon script (c. 8th century). Dil Aile Ağaçları - Altay | accessdate = 2007-03-18 | yıl = 2005}} Türk dillerinden tüm konuşmacıların% 40 Hakkında </ ref> anadili Türkçe konuşuluyor ve Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik With the Turkic expansion during Early Middle Ages (c. 6th–11th centuries), peoples speaking Turkic languages spread across Central Asia, covering a vast geographical region stretching from Siberia to Europe and the Mediterranean. keşfi ve bu anıtların kazı ve ilişkili taş levhalar Rus tarafından sonra 1889 ve 1893 yılları arasında Orhun Vadisi'nde çevreleyen geniş alanda arkeologlar, bu yazıtlar üzerinde dil [olduğunu kurulmuş oldu ] [[runik alfabe | [Eski Türk dili], aynı zamanda "Türk rünleri" veya "runiform" [Germen [Germen dilleri] harici bir benzerliği nedeniyle olarak anılır olmuştur Orhun script kullanılarak yazılmıştır] ]] s. Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik Also during the 11th century, an early linguist of the Turkic languages, Mahmud al-Kashgari from the Kara-Khanid Khanate, published the first comprehensive Turkic language dictionary and map of the geographical distribution of Turkic speakers in the Compendium of the Turkic Dialects (Ottoman Turkish: Divânü Lügati't-Türk).[9] === Ottoman Turkish ===

Following the adoption of Islam c. Selçuklu | bugünün Türk dili-Anadolu içine esnasında-doğrudan atası Oğuz Türkleri ile, özellikle, kendi dil, [Oğuz Türk] [Oğuz dilleri] getirdi 11. yüzyıl Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik === Language reform and modern Turkish === [[File:Literacy-1924-Turkey.png|Literacy rates before the language reform in Turkey (1927). 99 </ ref> === dil reformu ve çağdaş Türk === [[Dosya: Okur-1924-Turkey.png | Türkiye 'de dil reformu (1927) önce okuma yazma oranları.. The literacy rates rose to 48.4% among males and 20.7% among females in 1950.[10]|thumb|right|250px]] After the foundation of the Republic of Turkey and the script reform, the Turkish Language Association (TDK) was established in 1932 under the patronage of Mustafa Kemal Atatürk, with the aim of conducting research on Turkish. Okuma yazma oranı 1950 yılında erkeklerde% 48.4 ve kadınlarda% 20.7 'e yükselmiştir Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik By banning the usage of imported words in the press, the association succeeded in removing several hundred foreign words from the language. Yeni kurulan derneğin görevlerinden biri Türk karşılıkları ile Arapça yabancı sözcükler lar ve Farsça kökenli değiştirmek için [] [dil reformu] bir başlatmıştır. kapsamlı bir tedavi için Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik There is also a political dimension to the language debate, with conservative groups tending to use more archaic words in the press or everyday language. Özgün metin ve çeviri (Atatürk'ün Konuşması: orijinal metin ve çeviri) | accessdate = 2007-09 = http://www.nutuk.org/%7Ctitle=Nutuk url | = Bedi Yazıcı yazar | üçüncü {görmek için {cite web -28}} (Türkçe) tuşuna ya da günlük dilde daha arkaik kelimeler kullanmaya eğilimi muhafazakar gruplarla dil tartışmaları siyasi bir boyut da var </ ref>. The past few decades have seen the continuing work of the TDK to coin new Turkish words to express new concepts and technologies as they enter the language, mostly from English. Onlar İngilizce çoğunlukla, dil girerken son birkaç on yıl yeni kavramları ve teknolojileri ifade etmek sikke yeni Türk kelimeleri TDK devam eden çalışmaları gördük. Many of these new words, particularly information technology terms, have received widespread acceptance. bu yeni kelimelerin, özellikle bilgi teknolojisi açısından, çok yaygın kabul aldık. However, the TDK is occasionally criticized for coining words which sound contrived and artificial. Ancak, TDK bazen kelimelerin atılmasından için eleştirilmektedir hangi yapmacık ses ve yapay. Some earlier changes—such as bölem to replace fırka, "political party"—also failed to meet with popular approval (fırka has been replaced by the French loanword parti). Bazıbölem değişiklik-örneğinolarakyerinefırka, "siyasi parti"-aynı zamanda popüler onayı (fırkaFransız yabancı sözcüklerpartialmıştır) ile tutturamadı önceki . Some words restored from Old Turkic have taken on specialized meanings; for example betik (originally meaning "book") is now used to mean "script" in computer science. Eski Türkçe 'den restore Bazı sözcükler özel anlamlar almış, örneğinbetikiçin (aslında "kitap" anlamına geliyor) şimdi "[dil Scripting [| script]]" anlamında kullanılmaktadır bilgisayar bilimleri . Many of the words derived by TDK coexist with their older counterparts. onların eski meslektaşları ile bir arada TDK tarafından türetilen kelimelerin çoğu. This usually happens when a loanword changes its original meaning. Bu genellikle bir yabancı sözcükler orijinal anlamını değişiklikler olur. For instance, dert, derived from the Persian dard (درد "pain"), means "problem" or "trouble" in Turkish; whereas the native Turkish word ağrı is used for physical pain. Örneğin, Farsçastandardını(درد "acı") türetilendert, "sorun" ya da Türkçe olarak "sıkıntı" anlamına gelir; yerli Türkçe sözcük'Ağrı ise fiziksel kullanılır ağrı. Sometimes the loanword has a slightly different meaning from the native Turkish word, creating a situation similar to the coexistence of Germanic and Romance words in English (see List of Germanic and Latinate equivalents). ve Romance İngilizce kelimeler (ve Germen ve [Liste [bkz | Bazen yabancı sözcükler bir durum [Germen] [Germen dilleri] bir arada benzer oluştururken, yerli Türk kelimesinden biraz farklı bir anlamı vardır Latin eşdeğerleri]]). Among some of the old words that were replaced are terms in geometry, cardinal directions, some months' names, and many nouns and adjectives. yerini eski sözcüklerden bazıları arasında geometri terimleri, kardinal yön, bazı ay adları ve birçok isim ve sıfatlar vardır. Some examples of modern Turkish words and the old loanwords are: {| class="wikitable" border="1" |- ! Modern Türkçe kelimelerin bazı örnekler ve eski ayrımı vardır: {| class = "wikitable" border = "1" | -! align=left | Ottoman Turkish ! Türk Osmanlı | align = left! align=left | Modern Turkish ! Modern Türk | align = left! align=left | English translation ! align = left | İngilizce çeviri! align=left | Comments |- |müselles || üçgen || triangle || Compound of the noun üç ("three") and the very old Turkic noun gen ("tension", "side") |- |tayyare || uçak || airplane || Derived from the verb uçmak ("to fly"). align = left | Yorumlar | - | |Üçgen| | | üçgeni | | isimÜçBileşik ("üç") ve çok eski bir Türk isimgen("gerilim" müselles , "yan") | - | Tayyare | | | uçak | |Uçak| fiilUçmak("uçma") türetilen. The word was first proposed to mean "airport". Kelimesi ilk "havaalanı" anlamına ileri sürülmüştür. |- |nispet || oran || ratio || The old word is still used in the language today together with the new one. | - | Nispet | |oran| | oranı | | eski sözcük hala yenisi ile birlikte bugün dil kullanılır. The modern word is from Old Turkic verb or- (to cut). Modern sözcüğü Eski Türk fiilveya-(kesme) arasındadır. |- |şimal || kuzey || north || Derived from the Old Turkic noun kuz ("cold and dark place", "shadow"). | - | Şimal | |Kuzey| | kuzey | | Eski Türk isimKuz("soğuk ve karanlık bir yerde", "gölge") türetilen. The word is restored from Middle Turkic usage.[11] |- |teşrinievvel || ekim || October || The noun ekim means "the action of planting", referring to the planting of cereal seeds in autumn, which is widespread in Turkey |} Şablon:Mainlist == Geographic distribution == [[File:TurkishRoadSign-WelcomeToEurope Modified.jpg|thumb|right|200px|Road sign at the European end of the Bosphorus Bridge in Istanbul. Kelime Orta Türkçe kullanımından geri Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik More than two million Turkish speakers live in Germany, and there are significant Turkish-speaking communities in France, the Netherlands, Austria, Belgium, Switzerland, and the United Kingdom.[12] Due to the cultural assimilation of Turkish immigrants in host countries, not all ethnic Turkish immigrants speak the language with native fluency. dil kodu için Rapor: tur (Türkçe) | accessdate = 2007-03-18 | yıl = 2005}} </ ref> İki milyondan fazla Türk hoparlör ve Almanya 'de canlı olarak anlamlı Türkçe konuşan topluluklar var Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre ve İngiltere. Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi;
geçersiz isimler, ör. çok fazla Turkish is spoken as a first or second language by almost all of Turkey's residents, with Kurdish making up most of the remainder (about 3,950,000 as estimated in 1980).Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik However, even most linguistic minorities in Turkey are bilingual, speaking Turkish as a second language to levels of native fluency. dil kodu için Rapor: KMR (Kürtçe) | accessdate = 2007-03-18 | yıl = 2005}} </ ref> Ancak, Türkiye'de bile en dilsel azınlıklar yerli akıcılık seviyeleri için ikinci bir dil olarak Türkçe konuşan, iki dilde yayınlanıyor. === Official status === Turkish is the official language of Turkey and is one of the official languages of Cyprus. === Resmî durumu === Türkçe Türkiye resmi dilidir ve Kıbrıs resmi dillerinden biridir. It also has official (but not primary) status in the Prizren District of Kosovo and several municipalities of the Republic of Macedonia, depending on the concentration of Turkish-speaking local population. Aynı zamanda Kosova ve Prizren Bölgesi 'de resmi (ama birincil değil) durumu ve Türkçe konuşan yerel halkın konsantrasyonuna bağlı olarak [Makedonya] ve [Cumhuriyeti] birkaç belediye vardır. In Turkey, the regulatory body for Turkish is the Turkish Language Association (Türk Dil Kurumu or TDK), which was founded in 1932 under the name Türk Dili Tetkik Cemiyeti ("Society for Research on the Turkish Language"). Türkiye'de, Türk için düzenleyici kurum Türk Dil Kurumu Araştırma adıTürk Dili Tetkik Cemiyeti("Toplum altında 1932 yılında kuruldu (Türk Dil Kurumuya da TDK), bir Türk Dili ") üzerinde. The Turkish Language Association was influenced by the ideology of linguistic purism: indeed one of its primary tasks was the replacement of loanwords and foreign grammatical constructions with equivalents of Turkish origin.Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik These changes, together with the adoption of the new Turkish alphabet in 1928, shaped the modern Turkish language spoken today. Kelimelerorijinal adı tetkikvecemiyethem Arapça ayrımı (olmanın Türk iyelik ekiCemiyeti nihai-i) vardır;Kurumbir yerli Türk sözcüğü fiilkurmakdayanarak, [[# Dil reformu şeklinde 1928 yılında yeni Türk harflerinin kabulü ile birlikte bu değişiklikler. </ ref>, "kurmak bulundu" ve modern Türk | modern Türk dili]] bugün konuşuluyor. TDK became an independent body in 1951, with the lifting of the requirement that it should be presided over by the Minister of Education. TDK da Milli Eğitim Bakanı tarafından başkanlık gerektiğini şartı kaldırılması ile 1951 yılında bağımsız bir organ haline geldi. This status continued until August 1983, when it was again made into a governmental body in the constitution of 1982, following the military coup d'état of 1980.[13] === Dialects ===
Dosya:Tu-map.png

Map of Turkey

Istanbul Turkish is established as the official standard language of Turkey.
askeri [| darbeyi 1980] ve [1980 Türk darbesine] sonrasında | Bu durum tekrar [1982] oluşumunda Türkiye'nin [Anayasa] bir toplum vücuda yapıldığında Ağustos 1983 yılına kadar devam etti yazar = Türk Dil Kurumu | | Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik Academically, researchers from Turkey often refer to Turkish dialects as ağız or şive, leading to an ambiguity with the linguistic concept of accent, which is also covered with these words.
Medya ve kullanılan standart | [tesviye] [Dialect tesviye] etkisi [Türkiye'de [Eğitim | Türk eğitim sistemi]] lehçe varyasyon rağmen, devam etmektedir. 1930'lardan bu yana Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik[14] The standard dialect of the Turkish language is İstanbul. Iş derleme ve yayın araştırma kapsamlı bir lehçesi atlas Türk dilinin olarak ilerleme için şu anda. Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik This group is not to be confused with the Yuruk nomads of Macedonia, Greece, and European Turkey who speak Balkan Gagauz Turkish. ve göçebe Yörük kabileler Akdeniz Bölgesi. | son = Shashi | ilk = Shyam Singh | başlık = Türkiye de Türk Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik Kastamonu is spoken in Kastamonu and its surrounding areas. Doğu Karadeniz Bölgesi konuşulan Karadenizve temsil Trabzon lehçesi öncelikle, sergiler sesbilim Yunan dan taban etkisi ve sözdizimi Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik Karamanlıca is spoken in Greece, where it is also named Kαραμανλήδικα (Karamanlidika). Hemşin lehçesiHemşinceolarak bilinen, Ermeni etkilenmiştir Artvin civarında Hamshenis doğu grup tarafından konuşulmaktadır. Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi;

geçersiz isimler, ör. çok fazla some examples are given below. Böyle bir deyişle, IPA: [c] IPA: [ɟ] ve IPA: [l] sık sık ünlüler ile gerçekleşir: Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik This is because the final IPA: /k/, IPA: /t/, and IPA: /p/ gain voicing when followed by a vowel. . Lewis (2001): {| / k /} {IPA}, IPA: / t / ve IPA: / p / kazanç dile takip ettiğimde 10 </ ref> Bu son nedeni bir sesli harf ile. === Vowels === [[Image:Turkish vowel chart.png|thumb|250px|Vowels of Turkish. === Ünlüler === [[Resim: Türk ünlü chart.png | thumb | 250px | Türk ve Ünlüler. From Zimmer & Orgun (1999:155)]] The vowels of the Turkish language are, in their alphabetical order, ‹a›, ‹e›, ‹ı›, ‹i›, ‹o›, ‹ö›, ‹u›, ‹ü›.[15] There are no diphthongs in Turkish; when two vowels come together, which occurs in some Arabic loanwords, each vowel retains its individual sound. ı] | Türk dilinin ünlüler onların alfabetik sırayla, <a>, <E> <Türk noktalı ve dotless I vardır {| Zimmer | Orgun | | 1999 p = 155} {} Harvcoltxt YTL .]> <O>, <ö> <ü> da yaygın olarak transkripsiyonu <ı> temsil ünlü Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik {| class="wikitable" border="1" style="float:right; margin-left:1em;" |+ Turkish vowels |- ! ünlülerinin desen aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Bu tabloda aslında yukarıda gösterilen IPA ünlü grafik aynı olduğunu Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik and obey one of the following patterns of vowel harmony: * twofold (-e/-a):Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik the locative suffix, for example, is -de after front vowels and -da after back vowels. Onun daha yeni eserlerinde Lewis "ilkesi kavradı edildikten sonra buna gerek yoktur" gerekçesiyle, (Lewis [2001]: 18) harfle gösterilen ihmal tercih ediyor. ismin eki </ ref> Örneğin, ön ve arka ünlüler ünlüler sonra-dasonra-deolduğunu. The notation -de² is a convenient shorthand for this pattern. Notasyon-de² bu model için uygun bir kısaltmadır. * fourfold (-i/-ı/-ü/-u): the genitive suffix, for example, is -in or -ın after unrounded vowels (front or back respectively); and -ün or -un after the corresponding rounded vowels. *Dört kat (genitif eki): -i/-ı/-ü/-u, örneğin bir-inveya-ın' 'sonra unrounded ünlüler (sırasıyla arka ön ya da) ve ilgili yuvarlak ünlüler sonra-ünya da-un. In this case, the shorthand notation -in4 is used. Bu durumda, steno gösterim- 4 </ sup> kullanılır. The following examples, based on the copula -dir4 ("[it] is"), illustrate the principles of vowel harmony in practice: Türkiye'dir ("it is Turkey"),[16] kapıdır ("it is the door"), bu gündür ("it is the day"), paltodur ("it is the coat"). Türkiye: | Türk fiil fiil dayanan Aşağıdaki örnekler, 4 </ sup>-dir ("[o] olan"), ses uyumu ilkeleri pratikte göstermek 'dir ("bu Türkiye"), modern Türk yazım olarak [17] There are also a few native Turkish words that do not follow the rule, such as anne ("mother"). Lewis (2001):. 17 </ ref> da ("anne")annegibi kural, takip etme, birkaç yerli Türkçe kelimeler vardır. In such words, suffixes harmonize with the final vowel: thus annedir ("she is a mother"). Böyle bir deyişle, eklerin son sesli harf ile uyum: böyleceannedir("o bir anne"). Many loanwords from Arabic and French, however, take front-vowel suffixes after final back vowels: for example halsiz < hal + -siz4 "listless", meçhuldür < meçhul + -dir4 "it is unknown", harfler < harf + -ler² "(alphabetical) letters" (instead of the expected *halsız, *meçhuldur and *harflar). Arapça ve Fransızca dan pek çok ayrımı ancak nihai geri ünlüler sonra ön-sesli ekleri almak Örneğin:halsiz<hal+-siz 4 </ sup>için "dikkatsiz" meçhuldür<meçhul+-dir 4 </ sup>', harfler<harf+-ler ² "bilinmemektedir" ' '(beklenen *halsız*meçhuldurve* harflaryerine) "(alfabetik) harfleri". The road sign in the photograph above illustrates several of these features: * a native compound which does not obey vowel harmony: Orta+köy ("middle village"—a place name) * a loanword also violating vowel harmony: viyadük ("viaduct" < French viaduc) * the possessive suffix -i4 harmonizing with the final vowel (and softening the k by consonant alternation): viyadüğü === Stress ===

Stress is usually on the last syllable.Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik Exceptions include some suffix combinations and loanwords, particularly from Italian and Greek, as well as interjections, adverbs, and many proper names. Gibi ünlemler, zarflar ve daha birçok özel isimleri | 155 </ ref> İstisnalar bazı kombinasyonlar ve [[] sonek] İtalyanca, özellikle s [[] yabancı sözcükler] ve [Yunan] [Modern Yunanca dil] içerir. While such loanwords are usually stressed on the penultimate syllable (IPA: [ɫoˈkanta] lokanta "restaurant" or IPA: [isˈcele] iskele "quay"), the stress of proper names is less predictable (IPA: [isˈtanbuɫ] İstanbul, IPA: [ˈaŋkaɾa] Ankara). (|Lokanta"restaurant" ya da IPA: [iscele]İskele"iskele" {[ɫokanta]} {IPA}), stres gibi ayrımı genellikle sondan bir önceki hece üzerinde vurguladı iken özel isimler daha az (|İstanbulIPA: [aŋkaɾa]Ankara{[istanbuɫ]} {IPA}) tahmin edilebilir. == Grammar ==
Ana madde: Turkish grammar
Turkish is an agglutinative language and frequently uses affixes, and specifically suffixes, or endings.Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik One word can have many affixes and these can also be used to create new words, such as creating a verb from a noun, or a noun from a verbal root (see the section on Word formation). Sadece en önemli referanslar özellikle dipnotları ile işaretlenir. </ Ref> Bir kelime ve birçok ekleri olabilir, bu da böyle bir isim bir fiil veya sözlü kökünden bir isim oluşturma gibi yeni kelimeler oluşturmak için kullanılabilir (bkz. bölümüne Word oluşumu). Most affixes indicate the grammatical function of the word.[18] The only native prefixes are alliterative intensifying syllables used with adjectives or adverbs: for example sımsıcak ("boiling hot" < sıcak) and masmavi ("bright blue" < mavi).Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik The extensive use of affixes can give rise to long words. Önek baz formunun ilk ünlü ve böylece sergileyen ters ses uyumu bir form tutar. Uzun kelimeler ortaya çıkmasına neden olabilir ekleri ve geniş kullanımı </ ref>. It is jokingly said that the longest Turkish word is Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmışsınız, meaning "You are said to be one of those that we couldn't manage to convert to a Czechoslovak". Bu şaka uzun Türk kelimesiolduğunu Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmışsınızanlamına gelen "Sen bir Çekoslovak dönüştürmek için başaramadılar ki onlardan biri olduğu söyleniyor" dedi. This example is of course contrived; but long words do frequently occur in normal Turkish, as in this heading of a newspaper obituary column: Bayramlaşamadıklarımız (Bayram [festival]-Recipr-Impot-Partic-Plur-PossPl1; "Those of our number with whom we cannot exchange the season's greetings").Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik Another example can be seen in the final word of this heading of the online Turkish Spelling Guide (İmlâ Kılavuzu): Dilde birlik, ulusal birliğin vazgeçilemezlerindendir ("Unity in language is among the indispensables [dispense-Pass-Impot-Plur-PossS3-Abl-Copula] of national unity ~ Linguistic unity is a sine qua non of national unity").[19] === Nouns === There is no definite article in Turkish, but definiteness of the object is implied when the accusative ending is used (see below). Lewis (2001):. ("Dilde birlik, Ulusal birliğin vazgeçilemezlerindendir: 287 Başka bir örnek bu çevrimiçi Türk Yazım Kılavuzu (İmlâ Kılavuzu) başlığı ile son sözü görülebilir </ ref> dil Birlik vazgeçilmezi [dağıtmak-Pass-Impot-plur-PossS3-Abl-fiil] ulusal birlik ~ Linguistic birlik ulusal birlik ")birolmazsa olmaz şeklindedir. Kaynak hatası <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik The plural marker -ler² is generally not used when a class or category is meant: ağaç gördük can equally well mean "we saw trees [as we walked through the forest]"—as opposed to ağaçları gördük "we saw the trees [in question]". The declension of ağaç illustrates two important features of Turkish phonology: consonant assimilation in suffixes (ağaçtan, ağaçta) and voicing of final consonants before vowels (ağacın, ağaca, ağacı). Additionally, nouns can take suffixes that assign person: for example -imiz4, "our". With the addition of the copula (for example -im4, "I am") complete sentences can be formed. The interrogative particle mi4 immediately follows the word being questioned: köye mi? "[going] to the village?", ağaç mı? "[is it a] tree?". {|class="wikitable" border="1" |- !Turkish !English |- |ev |align="right"|(the) house |- |evler |align="right"|(the) houses |- |evin |align="right"|your (sing.) house |- |eviniz |align="right"|your (pl./formal) house |- |evim |align="right"|my house |- |evimde |align="right"|at my house |- |evlerinizin |align="right"|of your houses |- |evlerinizden |align="right"|from your houses |- |evlerinizdendi. |align="right"|(he/she/it) was from your houses |- |evlerinizdenmiş. |align="right"|(he/she/it) was (apparently/said to be) from your houses |- |Evinizdeyim. |align="right"|I am at your house. |- |Evinizdeymişim. |align="right"|I was (apparently) at your house. |- |Evinizde miyim? |align="right"|Am I at your house? |} The Turkish personal pronouns in the nominative case are ben (1s), sen (2s), o (3s), biz (1pl), siz (2pl, or formal/polite 2s), and onlar (3pl). They are declined regularly with some exceptions: benim (1s gen.); bizim (1pl gen.); bana (1s dat.); sana (2s dat.); and the oblique forms of o use the root on. All other pronouns (reflexive kendi and so on) are declined regularly. ==== Linking nouns (Tamlama) ==== Two nouns, or groups of nouns, may be joined in either of two ways: * definite (possessive) compound (belirtili tamlama). Eg Türkiye'nin sesi "the voice of Turkey (radio station)": the voice belonging to Turkey. Here the relationship is shown by the genitive ending -in4 added to the first noun; the second noun has the third-person suffix -(s)i4. * indefinite (qualifying) compound (belirtisiz tamlama). Eg Türkiye Cumhuriyeti "Turkey-Republic[20] = the Republic of Turkey": not the republic belonging to Turkey, but the Republic that is Turkey. Here the first noun has no ending; but the second noun has the ending -(s)i4—the same as in definite compounds. The following table illustrates these principles.[21] In some cases the constituents of the compounds are themselves compounds: these subsidiary compounds are marked with [square brackets]. {| class="wikitable" border="1" style="margin-left: 1em" |+ Linked nouns and noun groups |- ! Definite (possessive) || Indefinite (qualifier) || Complement || Meaning |- | kimsenin || || yanıtı || nobody's answer |- | || "kimse" || yanıtı || the answer "nobody" |- | Atatürk'ün || || evi || Atatürk's house |- | || Atatürk || Bulvarı || Atatürk Boulevard (named after, not belonging to Atatürk) |- | Orhan'ın || || adı || Orhan's name |- | || "Orhan" || adı || the name "Orhan" |- | || r || sessizi || the consonant r |- | [r sessizi]nin || || söylenişi || pronunciation of the consonant r |- | || Türk || [Dil Kurumu] || Turkish language-society |- | || [Türk Dili] || Dergisi || Turkish-language review |- | || Ford || [aile arabası] || Ford family car |- | Ford'un || || [aile arabası] || (Mr) Ford's family car |- | [Ford ailesi]nin || || arabası || the Ford family's car[22] |- | || Ankara || [Kız Lisesi][23] || Ankara Girls' School |- | || [yıl sonu] || sınavları || year-end examinations |- | Bulgaristan'ın || || [İstanbul Başkonsolosluğu] || the Istanbul Consulate-General of Bulgaria (located in Istanbul, but belonging to Bulgaria) |- | || [ [İstanbul Üniversitesi] [Edebiyat Fakültesi] ] || [ [Türk Edebiyatı] Profesörü] || Professor of Turkish Literature in the Faculty of Literature of the University of Istanbul |- | || ne oldum || delisi || "what-have-I-become!"[24] madman = parvenu who gives himself airs |} As the last example shows, the qualifying expression may be a substantival sentence rather than a noun or noun group.[25] === Adjectives === Turkish adjectives are not declined. However most adjectives can also be used as nouns, in which case they are declined: eg güzel ("beautiful") → güzeller ("(the) beautiful ones / people"). Used attributively, adjectives precede the nouns they modify. The adjectives var ("existent") and yok ("non-existent") are used in many cases where English would use "there is" or "have", eg süt yok ("there is no milk", lit. "(the) milk (is) non-existent"); the construction "noun 1-GEN noun 2-POSS var/yok" can be translated "noun 1 has/doesn't have noun 2"; imparatorun elbisesi yok "the emperor has no clothes" ("(the) emperor-of clothes-his non-existent"); kedimin ayakkabıları yoktu ("my cat had no shoes", lit. "cat-my-of shoe-plur.-its non-existent-past tense"). === Verbs === Turkish verbs indicate person. They can be made negative, potential ("can"), or impotential ("cannot"). Furthermore, Turkish verbs show tense (present, past, future, and aorist), mood (conditional, imperative, inferential, necessitative, and optative), and aspect. Negation is expressed by the infix -me²- immediately following the stem. {|class="wikitable" border="1" |- !Turkish !English |- |gel- |align="right"|(to) come |- |gelebil- |align="right"|(to) be able to come |- |gelme- |align="right"|not (to) come |- |geleme- |align="right"|(to) be unable to come |- |gelememiş |align="right"|Apparently (s)he couldn't come |- |gelebilecek |align="right"|(s)he'll be able to come |- |gelmeyebilir |align="right"|(s)he may (possibly) not come |- |gelebilirsen |align="right"|if thou can come |- |gelinir |align="right"|(passive) one comes, people come |- |gelebilmeliydin |align="right"| thou shouldst have been able to come |- |gelebilseydin |align="right"|if thou could have come |- |gelmeliydin |align="right"|thou shouldst have come |} All Turkish verbs are conjugated in the same way, except for the irregular and defective verb i-, the Turkish copula (corresponding to English to be), which can be used in compound forms (the shortened form is called an enclitic): Gelememişti = Gelememiş idi = Gelememiş + i- + -di. ==== Attributive verbs (participles) ==== Turkish verbs have attributive forms, including present (with the ending -en²), future (-ecek²), indirect/inferential past (-miş4), and aorist (-er² or -ir4). These forms can function as either adjectives or nouns: oynamayan çocuklar "children who do not play", oynamayanlar "those who do not play"; okur yazar "reader-writer = literate", okur yazarlar "literates". The most important function of attributive verbs is to form modifying phrases equivalent to the relative clauses found in most European languages. The attributive forms used in these constructions are the future (-ecek²) and an older form (-dik4), which covers both present and past meanings.[26] The use of these "personal or relative participles" is illustrated in the following table, in which the examples are presented according to the grammatical case which would be seen in the equivalent English relative clause.[27] {|class="wikitable" border="1" |- !colspan="2"|English equivalent !rowspan="2"|Example !colspan="2"|Translation |- !Case of relative pronoun !Pronoun !Literal !Idiomatic |- |Nominative |who, which/that |şimdi konuşan adam |"now speaking man" |the man (who is) now speaking |- |Genitive |whose (nom.) |babası şimdi konuşan adam |"father-his now speaking man" |the man whose father is now speaking |- | |whose (acc.) |babasını dün gördüğüm adam |"father-his-ACC yesterday seen-my man" |the man whose father I saw yesterday |- | |at whose |resimlerine baktığımız ressam |"pictures-his-to looked-our artist" |the artist whose pictures we looked at |- | |of which |muhtarı seçildiği köy |"mayor-its been-chosen-his village" |the village of which he was elected mayor |- | |of which |muhtarı seçilmek istediği köy |"mayor-its to-be-chosen wishing-his village" |the village of which he wishes to be elected mayor |- |Remaining cases (incl. prepositions) |whom, which |yazdığım mektup |"written-my letter" |the letter (which) I wrote |- | |from which |çıktığımız kapı |"emerged-our door" |the door from which we emerged |- | |on which |geldikleri vapur |"come-their ship" |the ship they came on |- | |which + subordinate clause |yaklaştığını anladığı hapishane günleri |"approach-their-ACC understood-his prison days-its" |the prison days (which) he knew were approaching[28][29] |} === Word order === Word order in simple Turkish sentences is generally Subject Object Verb, as in Korean and Latin, but unlike English. In more complex sentences, the basic rule is that the qualifier precedes the qualified: this principle includes, as an important special case, the participial modifiers discussed above. The definite precedes the indefinite: thus çocuğa hikâyeyi anlattı "she told the child the story", but hikâyeyi bir çocuğa anlattı "she told the story to a child".[30] It is possible to alter the word order to stress the importance of a certain word or phrase. The main rule is that the word before the verb has the stress without exception. For example, if one wants to say "Hakan went to school" with a stress on the word "school" (okul, the indirect object) it would be "Hakan okula gitti". If the stress is to be placed on "Hakan" (the subject), it would be "Okula Hakan gitti" which means "it's Hakan who went to school". == Vocabulary ==
Dosya:TurkishVocabulary.png

Origin of the words in Turkish vocabulary, which contains 104,481 words, of which about 86% are Turkish and 14% are of foreign origin

Latest 2010 edition of “Büyük Türkçe Sözlük” (Great Turkish Dictionary), the official dictionary of the Turkish language published by Turkish Language Association, contains 616,767 words, expressions, terms and nouns.[31] The 2005 edition of Güncel Türkçe Sözlük, the official dictionary of the Turkish language published by Turkish Language Association, contains 104,481 words, of which about 86% are Turkish and 14% are of foreign origin.[32] Among the most significant foreign contributors to Turkish vocabulary are Arabic, French, Persian, Italian, English, and Greek.[33] === Word formation === Turkish extensively uses agglutination to form new words from nouns and verbal stems. The majority of Turkish words originate from the application of derivative suffixes to a relatively small set of core vocabulary. An example set of words derived from a substantive root: {|class="wikitable" border="1" |- !Turkish !Components !English !Word class |- |göz |göz |eye |Noun |- |gözlük |göz + -lük |eyeglasses |Noun |- |gözlükçü |göz + -lük + -çü |optician |Noun |- |gözlükçülük |göz + -lük + -çü + -lük |optician's trade |Noun |- |gözlem |göz + -lem |observation |Noun |- |gözlemci |göz + -lem + -ci |observer |Noun |- |gözle |göz + -le |observe |Verb (order) |- |gözlemek |göz + -le + -mek |to observe |Verb (infinitive) |} Another example, starting from a verbal root: {|class="wikitable" border="1" |- !Turkish !Components !English !Word class |- |yat- |yat- |lie down |Verb (order) |- |yatmak |yat-mak |to lie down |Verb (infinitive) |- |yatık |yat- + -(ı)k |leaning |Adjective |- |yatak |yat- + -ak |bed, place to sleep |Noun |- |yatay |yat- + -ay |horizontal |Adjective |- |yatkın |yat- + -gın |inclined to; stale (from lying too long) |Adjective |- |yatır- |yat- + -(ı)r- |lay down |Verb (order) |- |yatırmak |yat- + -(ı)r-mak |to lay down |Verb (infinitive) |- |yatırım |yat- + -(ı)r- + -(ı)m |laying down; deposit, investment |Noun |- |yatırımcı |yat- + -(ı)r- + -(ı)m + -cı |depositor, investor |Noun |} New words are also frequently formed by compounding two existing words into a new one, as in German. A few examples of compound words are given below: {|class="wikitable" border="1" |- !Turkish !English !Constituent words !Literal meaning |- |pazartesi |Monday |pazar ("Sunday") and ertesi ("after") |after Sunday |- |bilgisayar |computer |bilgi ("information") and say- ("to count") |information counter |- |gökdelen |skyscraper |gök ("sky") and del- ("to pierce") |sky piercer |- |başparmak |thumb |baş ("prime") and parmak ("finger") |primary finger |- |önyargı |prejudice |ön ("before") and yargı ("splitting; judgement") |fore-judging |} == Writing system ==
Ana madde: Turkish alphabet

Atatürk introducing the new Turkish alphabet to the people of Sinop. September 20, 1928. (Cover of the French L'Illustration magazine)

Turkish is written using a modified version of the Latin alphabet introduced in 1928 by Atatürk to replace the Arabic-based Ottoman Turkish alphabet. The Ottoman alphabet marked only three different vowels—long ā, ū and ī—and included several redundant consonants, such as variants of z (which were distinguished in Arabic but not in Turkish). The omission of short vowels in the Arabic script was claimed to make it particularly unsuitable for Turkish, which has eight vowels. The reform of the script was an important step in the cultural reforms of the period. The task of preparing the new alphabet and selecting the necessary modifications for sounds specific to Turkish was entrusted to a Language Commission composed of prominent linguists, academics, and writers. The introduction of the new Turkish alphabet was supported by public education centers opened throughout the country, cooperation with publishing companies, and encouragement by Atatürk himself, who toured the country teaching the new letters to the public.[34] As a result, there was a dramatic increase in literacy from its original Third World levels.[35] The Latin alphabet was applied to the Turkish language for educational purposes even before the 20th-century reform. Instances include a 1635 Latin-Albanian dictionary by Frang Bardhi, who also incorporated several sayings in the Turkish language, as an appendix to his work (eg alma agatsdan irak duschamas[36] – 'An apple does not fall far from its tree'). Turkish now has an alphabet suited to the sounds of the language: the spelling is largely phonetic, with one letter corresponding to each phoneme. Most of the letters are used approximately as in English, the main exceptions being ‹c›, which denotes IPA: [dʒ] (‹j› being used for the IPA: [ʒ] found in Persian and European loans); and the undotted ‹ı›, representing IPA: [ɯ]. As in German, ‹ö› and ‹ü› represent IPA: [ø] and IPA: [y]. The letter ‹ğ›, in principle, denotes IPA: [ɣ] but has the property of lengthening the preceding vowel and assimilating any subsequent vowel. The letters ‹ş› and ‹ç› represent IPA: [ʃ] and IPA: [tʃ], respectively. A circumflex is written over back vowels following ‹k›, ‹g›, or ‹l› when these consonants represent IPA: [c], IPA: [ɟ], and IPA: [l]—almost exclusively in Arabic and Persian loans.[37] An apostrophe is used to separate proper nouns from any suffixes: eg İstanbul'da 'in Istanbul'. The specifically Turkish letters and spellings described above are illustrated in this table: {|class="wikitable" border="1" |- !Turkish spelling !Pronunciation !Meaning |- |Cağaloğlu |IPA: ˈdʒaːɫoːɫu |[İstanbul district] |- |çalıştığı |IPA: tʃaɫɯʃtɯˈɣɯ |where/that s/he works/worked |- |müjde |IPA: myʒˈde |good news |- |lazım |IPA: laˈzɯm |necessary |- |mahkûm |IPA: mahˈcum |condemned |} == Sample == Dostlar Beni Hatırlasın by Aşık Veysel Şatıroğlu (1894–1973), a minstrel and highly regarded poet in the Turkish folk literature tradition. {| border="0" style="width:100%; font-family:serif; font-size:115%; text-align:center;" |- !width="25%"|Orthography !width="35%"|IPA !width="40%"|Translation |- |Ben giderim adım kalır |IPA: ben ɟid̪eɾim ad̪ɯm kaɫɯɾ |I depart, my name remains |- |Dostlar beni hatırlasın |IPA: d̪ost̪ɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn |May friends remember me |- |Düğün olur bayram gelir |IPA: d̪yjyn oɫuɾ bajɾam ɟeliɾ |There are weddings, there are feasts |- |Dostlar beni hatırlasın |IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn |May friends remember me |- |
|- |Can kafeste durmaz uçar |IPA: dʒan kafest̪e d̪uɾmaz utʃaɾ |The soul won't stay caged, it flies away |- |Dünya bir han konan göçer |IPA: d̪ynja biɾ han konan ɟøtʃeɾ |The world is an inn, residents depart |- |Ay dolanır yıllar geçer |IPA: aj d̪oɫanɯɾ jɯɫːaɾ ɟetʃeɾ |The moon wanders, years pass by |- |Dostlar beni hatırlasın |IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn |May friends remember me |- |
|- |Can bedenden ayrılacak |IPA: dʒan bed̪end̪en ajɾɯɫadʒak |The soul will leave the body |- |Tütmez baca yanmaz ocak |IPA: t̪yt̪mez badʒa janmaz odʒak |The chimney won't smoke, furnace won't burn |- |Selam olsun kucak kucak |IPA: selaːm oɫsun kudʒak kudʒak |Goodbye goodbye to you all |- |Dostlar beni hatırlasın |IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn |May friends remember me |- |
|- |Açar solar türlü çiçek |IPA: atʃaɾ solaɾ t̪yɾly tʃitʃec |Various flowers bloom and fade |- |Kimler gülmüş kim gülecek |IPA: cimleɾ ɟylmyʃ cim ɟyledʒec |Someone laughed, someone will laugh |- |Murat yalan ölüm gerçek |IPA: muɾat jaɫan ølym ɟeɾtʃec |Wishes are lies, death is real |- |Dostlar beni hatırlasın |IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn |May friends remember me |- |
|- |Gün ikindi akşam olur |IPA: ɟyn icindi akʃam oɫuɾ |Morning and afternoon turn to night |- |Gör ki başa neler gelir |IPA: ɟøɾ ci baʃa neleɾ ɟeliɾ |And many things happen to a person anyway |- |Veysel gider adı kalır |IPA: βejsel ɟideɾ ad̪ɯ kaɫɯɾ |Veysel departs, his name remains |- |Dostlar beni hatırlasın |IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn |May friends remember me |} == See also == * Turkish alphabet * Turkish folk literature * Turkish Language Olympiads * Turkish literature * Turkish name * Turkish Sign Language * List of English words of Turkic origin * List of replaced loanwords in Turkish == Notes == Details of the sources cited only by the author's name are given in full in the References section.
 1. {{{başlık}}}. ISBN 978-1857431872.
 2. "The Muslim Minority of Greek Thrace". http://www.hri.org/MFA/foreign/musminen.htm. 
 3. "Syrian Turks". http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=22997. 
 4. 4,0 4,1 European Commission (2006). "Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Survey)" (PDF). Europa. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf. Retrieved 2010-02-14. 
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Katzner
 6. Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi; Eurobarometer Diller isimli refler için metin temin edilmemiş
 7. http://www.photius.com/rankings/languages2.html </ ref> | fam1 = Altay ( tartışmalı) | fam2 = Türk | fam3 = Güneybatı Türk (Oğuz) | fam4 = Batı Oğuz | script = latin alfabesi ( Türkçe versiyonu) | ulus =

  Şablon:Bayrak - d


  Bayrak - Batrak - Flag

  Liva, bayraktır ; Rayet, sancak'tır. Cevdet Paşa
  Bayraktarların piri : Ebu Mirsed veya Mirsad dır.
  Alem - Flama

  Yıldız - Ildız -
  Hilal - Hilâl -İlal
  İlkay - Dolunay - Bedr - Yarımay
  Hilalin özel ve derin anlamı
  Hilal/VP
  Hilal/Resim

  Sancak -
  Al sancak- Ertuğrul Gazi sancağı [1]
  Ak sancak
  Yeşil sancak

  Rayet -Ra'yet
  Ra'yete meyle ederiz, kamet-i dil-cu yerine
  liva
  livâ -
  Tuğ -Tüy

  Türk Bayrağı - Türk
  Türk bayrakları

  Türk Bayrağının Doğuşu
  Türk bayrağının doğuşu ve ortaya çıkışı
  I. Murad - Hüdavendiğar - Hüdavendigâr - Hüdavendigâr Gazi - Mestan GaziKosova
  Türk Bayrağının derin anlamı
  Mevzuat
  Bayrak Kanunu
  Bayrak Tüzüğü
  Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun


  Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

  Moldova arması

  The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.


  Şablon:Bayrak - d


  Bayrak - Batrak - Flag

  Liva, bayraktır ; Rayet, sancak'tır. Cevdet Paşa
  Bayraktarların piri : Ebu Mirsed veya Mirsad dır.
  Alem - Flama

  Yıldız - Ildız -
  Hilal - Hilâl -İlal
  İlkay - Dolunay - Bedr - Yarımay
  Hilalin özel ve derin anlamı
  Hilal/VP
  Hilal/Resim

  Sancak -
  Al sancak- Ertuğrul Gazi sancağı [2]
  Ak sancak
  Yeşil sancak

  Rayet -Ra'yet
  Ra'yete meyle ederiz, kamet-i dil-cu yerine
  liva
  livâ -
  Tuğ -Tüy

  Türk Bayrağı - Türk
  Türk bayrakları

  Türk Bayrağının Doğuşu
  Türk bayrağının doğuşu ve ortaya çıkışı
  I. Murad - Hüdavendiğar - Hüdavendigâr - Hüdavendigâr Gazi - Mestan GaziKosova
  Türk Bayrağının derin anlamı
  Mevzuat
  Bayrak Kanunu
  Bayrak Tüzüğü
  Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun


  Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

  Moldova arması

  The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

  < br />

  Şablon:Bayrak - d


  Bayrak - Batrak - Flag

  Liva, bayraktır ; Rayet, sancak'tır. Cevdet Paşa
  Bayraktarların piri : Ebu Mirsed veya Mirsad dır.
  Alem - Flama

  Yıldız - Ildız -
  Hilal - Hilâl -İlal
  İlkay - Dolunay - Bedr - Yarımay
  Hilalin özel ve derin anlamı
  Hilal/VP
  Hilal/Resim

  Sancak -
  Al sancak- Ertuğrul Gazi sancağı [3]
  Ak sancak
  Yeşil sancak

  Rayet -Ra'yet
  Ra'yete meyle ederiz, kamet-i dil-cu yerine
  liva
  livâ -
  Tuğ -Tüy

  Türk Bayrağı - Türk
  Türk bayrakları

  Türk Bayrağının Doğuşu
  Türk bayrağının doğuşu ve ortaya çıkışı
  I. Murad - Hüdavendiğar - Hüdavendigâr - Hüdavendigâr Gazi - Mestan GaziKosova
  Türk Bayrağının derin anlamı
  Mevzuat
  Bayrak Kanunu
  Bayrak Tüzüğü
  Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun


  Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

  Moldova arması

  The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

  | azınlık =

  Şablon:Bayrak - d


  Bayrak - Batrak - Flag

  Liva, bayraktır ; Rayet, sancak'tır. Cevdet Paşa
  Bayraktarların piri : Ebu Mirsed veya Mirsad dır.
  Alem - Flama

  Yıldız - Ildız -
  Hilal - Hilâl -İlal
  İlkay - Dolunay - Bedr - Yarımay
  Hilalin özel ve derin anlamı
  Hilal/VP
  Hilal/Resim

  Sancak -
  Al sancak- Ertuğrul Gazi sancağı [4]
  Ak sancak
  Yeşil sancak

  Rayet -Ra'yet
  Ra'yete meyle ederiz, kamet-i dil-cu yerine
  liva
  livâ -
  Tuğ -Tüy

  Türk Bayrağı - Türk
  Türk bayrakları

  Türk Bayrağının Doğuşu
  Türk bayrağının doğuşu ve ortaya çıkışı
  I. Murad - Hüdavendiğar - Hüdavendigâr - Hüdavendigâr Gazi - Mestan GaziKosova
  Türk Bayrağının derin anlamı
  Mevzuat
  Bayrak Kanunu
  Bayrak Tüzüğü
  Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun


  Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

  Moldova arması

  The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

  (bölgesel)
  Şablon:MKD (bölgesel)
  Şablon:ROM (tanınmış) <ref> [http:/ / conventions.coe.int / antlaşma / Haberleşme / ListeDeclarations.asp NT = 148 & CM = & DF = & CL = ENG & VL = 1 Tanınan Azınlık Dilleri Romanya] </ ref>

  Şablon:Bayrak - d


  Bayrak - Batrak - Flag

  Liva, bayraktır ; Rayet, sancak'tır. Cevdet Paşa
  Bayraktarların piri : Ebu Mirsed veya Mirsad dır.
  Alem - Flama

  Yıldız - Ildız -
  Hilal - Hilâl -İlal
  İlkay - Dolunay - Bedr - Yarımay
  Hilalin özel ve derin anlamı
  Hilal/VP
  Hilal/Resim

  Sancak -
  Al sancak- Ertuğrul Gazi sancağı [5]
  Ak sancak
  Yeşil sancak

  Rayet -Ra'yet
  Ra'yete meyle ederiz, kamet-i dil-cu yerine
  liva
  livâ -
  Tuğ -Tüy

  Türk Bayrağı - Türk
  Türk bayrakları

  Türk Bayrağının Doğuşu
  Türk bayrağının doğuşu ve ortaya çıkışı
  I. Murad - Hüdavendiğar - Hüdavendigâr - Hüdavendigâr Gazi - Mestan GaziKosova
  Türk Bayrağının derin anlamı
  Mevzuat
  Bayrak Kanunu
  Bayrak Tüzüğü
  Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun


  Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

  Moldova arması

  The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

  ? <ref> APA - Kerkük meclise Türk diline resmi statü vermeye karar geçer <-! Bot başlık --></ ref oluşturulan> ([In [Kerkük]], Tal Afar) | ajansı = Türk Dil Kurumu | iso1 = tr | iso2 = tur | iso3 = tur | [| 44 AAB-a [Oğuz dil] bir lingua = parçası ] | harita = [[Dosya: MapOfTurkishSpeakers.png | center | 315px] önemli Türkçe konuşan nüfus (efsane için resmin üzerine tıklayın) </ center>
  ile]
  Ülkeler </ small>}}Türk ( Türkçehelp, file) bir anadil olarak konuşulan 77 milyon kişi dünya çapında, <ref name="Eurobarometer Languages"> "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall" (PDF). http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf. Retrieved 2010/02/14.  </ ref> bunu yaparken en sık Türk dilleri söz. Its speakers are located predominantly in Turkey and Northern Cyprus with smaller groups in Iraq, Greece, Bulgaria, the Republic of Macedonia, Kosovo, Albania and other parts of Eastern Europe. Dili konuşanlar Irak, Yunanistan, Bulgaristan, [[Makedonya] ve [Cumhuriyeti] küçük gruplarla Türkiye ve Northern Cyprus ağırlıklı olarak yer almaktadır [Kosova]], Arnavutluk ve Doğu Avrupa diğer parçalar. Turkish is also spoken by several million immigrants in Western Europe, particularly in Germany. Türkçe de Almanya, özellikle Batı Avrupa 'de birkaç milyon göçmen tarafından konuşulmaktadır. The roots of the language can be traced to Central Asia, with the first known written records dating back nearly 1,300 years. dil kökleri yaklaşık 1300 yıl öncesine dayanan bilinen ilk yazılı kayıtları, Orta Asya izlenebilmektedir. To the west, the influence of Ottoman Turkish—the variety of the Turkish language that was used as the administrative and literary language of the Ottoman Empire—spread as the Ottoman Empire expanded. batısında, Osmanlı Türk etkisi Osmanlı İmparatorluğu olarak Osmanlı yayılan idari ve edebiyat dili olarak kullanılan Türk dili-çeşitli genişletti. In 1928, as one of Atatürk's Reforms in the early years of the Republic of Turkey, the Ottoman script was replaced with a phonetic variant of the Latin alphabet. 1928 yılında, [Türkiye] ve [Cumhuriyeti] ilk yıllarında Atatürk İnkılâpları olarak Osmanlı yazısının [[Latin alfabesi] bir fonetik varyantı ile değiştirildi ]. Concurrently, the newly founded Turkish Language Association initiated a drive to reform the language by removing Arabic and Persian loanwords in favor of native variants and coinages from Turkic roots. ve yerli çeşitleri lehine s [] yabancı sözcükler [] | ve [Farsça] [Farsça] | Aynı zamanda, yeni kurulan Türk Dil Kurumu [Arapça] [Arapça] kaldırarak dil reformu için bir sürücü başlattı Türk köklerinden coinages. The distinctive characteristics of Turkish are vowel harmony and extensive agglutination. Türk ve ayırt edici özellikleri ünlü uyumu ve geniş aglütinasyon vardır. The basic word order of Turkish is Subject Object Verb. Türk temel kelime sırası Konu Nesne Fiil şeklindedir. Turkish has no noun classes or grammatical gender. Türkçe yok isim class es veya gramatik cinsiyet vardır. Turkish has a strong TV distinction and usage of honorifics. Türk güçlü bir TV ayrım ve yüceltici kullanımı vardır s. Turkish uses second-person pronouns that distinguish varying levels of politeness, social distance, age, courtesy or familiarity toward the addressee. , Nezaket veya [[aşinalık | Türk kullanır zamir incelik, sosyal mesafe, [yaş] [yaşlanma], değişik düzeylerde ayıran s [] [ikinci kişi] muhatabı doğru.]] The plural second-person pronoun and verb forms are used referring to a single person out of respect. Çoğul ikinci şahıs zamiri ve fiil formları saygı tek bir kişiden söz kullanılır. In very formal situations, double plural second-person "sizler" may be used to refer to a much-respected person. çok resmi durumlarda, çift çoğul ikinci kişi "sizler" çok saygın kişi başvurmak için kullanılabilir. == Classification ==
  Turkish is a member of the Turkish, or Western, subgroup of the Oghuz languages, which includes Gagauz and Azeri. == Sınıflandırma ==
  | ve [[Türk [Gagauz] [Gagauz dili] içeren Oğuz dilleri, alt grubu,, Türk ve Batı üyesidir Azerice | Azeri.]] The Oghuz languages form the Southwestern subgroup of the Turkic languages, a language family comprising some 30 living languages spoken across Eastern Europe, Central Asia, and Siberia. Oğuz dilleri Güneybatı Türk dilleri, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Sibirya arasında konuşulan bazı 30 yaşayan dilleri kapsayan bir dil ailesinin alt grubu oluşturmaktadır. Some linguists believe the Turkic languages to be a part of a larger Altaic language family.<ref name="Ethnologue Altaic">{{cite web|author=Gordon, Raymond G., Jr. (ed.)|authorlink=Ethnologue|url=http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=90009%7Ctitle=Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Altay dil ailesi Bazı dilbilimciler Türk dilleri daha büyük bir parçası olduğuna inanıyorum. <ref Name="Ethnologue Altaic"> "Ethnologue: Dünya, On Beşinci baskı Dilleri. Language Family Trees - Altaic". 2005. http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=90009. Retrieved 2007-03-18. 
 8. "Language Materials Project: Turkish". UCLA International Institute, Center for World Languages. February 2007. http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=67&menu=004. Retrieved 2007-04-26. 
 9. Soucek
 10. Taeuber, Irene B. (April 1958). "Population and Modernization in Turkey". Population Index (Office of Population Research) 24 (2): 110. doi:10.2307/2731516. Şablon:OCLC. http://links.jstor.org/sici?sici=0032-4701%28195804%2924%3A2%3C101%3APAMIT%3E2.0.CO%3B2-Z. Retrieved 2007-04-27. Lay summary – JSTOR. 
 11. {{{başlık}}}.(Türkçe)
 12. Center for Studies on Turkey, University of Essen (2003). "The European Turks: Gross Domestic Product, Working Population, Entrepreneurs and Household Data" (PDF). Turkish Industrialists' and Businessmen's Association. Archived from the original on June 27, 2007. http://web.archive.org/web/20070627231539/http://www.tusiad.org/haberler/basin/ab/9.pdf. Retrieved 2007-01-06. 
 13. Turkish Language Association. "Türk Dil Kurumu - Tarihçe (History of the Turkish Language Association)". Archived from the original on March 16, 2007. http://web.archive.org/web/20070316024438/http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF2858DA18F4388CDD. Retrieved 2007-03-18. (Türkçe)
 14. Akalın, Şükrü Halûk (January 2003). "Türk Dil Kurumu'nun 2002 yılı çalışmaları (Turkish Language Association progress report for 2002)" (PDF). Türk Dili 85 (613). ISSN 1301-465X. Archived on June 27, 2007. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=Şablon:Namespace detect showall. http://web.archive.org/web/20070627231538/http://www.tdk.gov.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=2693&DOSYAISIM=calismalar2002.pdf. Retrieved 2007-03-18. (Türkçe)
 15. The vowel represented by ‹ı› is also commonly transcribed as IPA: ‹ɨ› in linguistic literature.
 16. In modern Turkish orthography, an apostrophe is used to separate proper names from any suffixes.
 17. , bir kesme işareti herhangi ekleri gelen isimleri ayırmak için kullanılır. </ ref>kapıdır ' '("bu kapı"), metgündür ("o gün"),paltodur ("o coat ") 'dir. There are some exceptions to the rules of vowel harmony. ses uyumu kurallarına bazı istisnalar vardır. In compound words, the vowels need not harmonize between the constituent words of the compound. Bileşik sözcük yılında, ünlü bileşik oluşturan sözcükler arasında uyum gerekmez. Forms like bu+gün ("today") or baş+kent ("capital") are permissible. Met + Is getting beter("bugün") ya daBaş + kent("sermaye") gibi Formlar izin veriliyor. In addition, vowel harmony does not apply in loanwords and some invariant affixes, such as -yor (present tense) and -bil- (potential). Ayrıca, ses uyumu yabancı sözcükler ler ve-yor(şimdiki zaman) ve gibi bazı değişmeyen ekleri, geçerli değildir-bi'l-(potansiyel). Some loanwords do, however, exhibit partial or even complete vowel harmony (eg mümkün "possible" < Arabic mumkin; and dürbün "binoculars" < Persian dūrbīn).<ref>In Lewis's marvellously precise formulation, "The effect of vowel harmony extends to non-Turkish words too, bringing as many vowels as possible of a foreign borrowing into one class, or pressing a foreign borrowing whose vowels happen to be all of one class still further into Turkish form." Bazı ayrımı yapmak ise, sergi ve hatta tam kısmi ünlü uyumu (örneğinmumkun"olası" <Arapçamumkinvedürbün"dürbün" <FarsçaDurbin).< Lewis'in Marvelously kesin formülasyonunda ref>, "ses uyumu olan etkisi, bir sınıfa bir dış borçlanmanın mümkün olduğu kadar çok sesli harfler olarak getirmek veya acil olan ünlüler sınıf bir bütün olmak ne bir yabancı borçlanma da Türk olmayan kelimeler kadar uzanır hala daha Türk forma. " Lewis (2001): 17.
 18. see Lewis (2001) Ch XIV.
 19. İmlâ Kilavuzu
 20. Lewis points out that "an indefinite izafet group can be turned into intelligible (though not necessarily normal) English by the use of a hyphen". Lewis (2001): 42.
 21. The examples are taken from Lewis (2001): 41-47.
 22. For other possible permutations of this vehicle, see Lewis (2001):46.
 23. "It is most important to note that the third-person suffix is not repeated though theoretically one might have expected Ankara [Kız Lisesi]si." Lewis (2001): 45 footnote.
 24. Note the similarity with the French phrase un m'as-tu-vu "a have-you-seen-me?", ie a vain and pretentious person.
 25. The term substantival sentence is Lewis's. Lewis(2001:257).
 26. See Lewis (2001):163–165, 260–262 for an exhaustive treatment.
 27. For the terms personal and relative participle see Lewis (1958):98 and Lewis (2001):163 respectively. Most of the examples are taken from Lewis (2001).
 28. This more complex example from Orhan Pamuk's Kar (Snow) contains a nested structure: [which he knew [were approaching]]. Maureen Freely's more succinct and idiomatic translation is the days in prison he knew lay ahead. Note that Pamuk uses the spelling hapisane.
 29. From the perspective of Turkish grammar yaklaştığını anladığı is exactly parallel to babasını gördüğüm ("whose father I saw"), and could therefore be paraphrased as "whose approaching he understood".
 30. Lewis (2001): 239–240.
 31. Büyük Türkçe Sözlük Turkish Language Association (Türkçe)
 32. "Güncel Türkçe Sözlük". Turkish Language Association. 2005. Archived from the original on March 21, 2007. http://web.archive.org/web/20070321023726/http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB40CE59E171C629F. Retrieved 2007-03-21. (Türkçe)
 33. "Türkçe Sözlük (2005)'teki Sözlerin Kökenlerine Ait Sayısal Döküm (Numerical list on the origin of words in Türkçe Sözlük (2005))". Turkish Language Association. 2005. Archived from the original on March 1, 2007. http://web.archive.org/web/20070301064559/http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1A46C5FBFA979D0C. Retrieved 2007-03-21. (Türkçe)
 34. Dilaçar, Agop (1977). "Atatürk ve Yazım". Türk Dili 35 (307). ISSN 1301-465X. http://www.dildernegi.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFC3C6D81741DBEB05. Retrieved 2007-03-19. (Türkçe) [dead link]
 35. Coulmas, pp. 243–244
 36. In modern Turkish spelling: elma ağaçtan ırak düşmez.
 37. Lewis (2001):3-7. Note that in these cases the circumflex conveys information about the preceding consonant rather than the vowel over which it is written.
 38. == References == Şablon:Col-breakPrinted sources * Akalın, Şükrü Haluk (January 2003). "Türk Dil Kurumu'nun 2002 yılı çalışmaları (Turkish Language Association progress report for 2002)" (PDF). Türk_Dili 85 (613). ISSN 1301-465X. Archived on June 27, 2007. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=Şablon:Namespace detect showall. http://web.archive.org/web/20070627231538/http://www.tdk.gov.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=2693&DOSYAISIM=calismalar2002.pdf. Retrieved 2007-03-18. (Türkçe) * Bazin, Louis (1975). "Turcs et Sogdiens: Les Enseignements de L'Inscription de Bugut (Mongolie), Mélanges Linguistiques Offerts à Émile Benveniste". Collection Linguistique, publiée par la Société de Linguistique de Paris (LXX): 37–45. Şablon:Fr icon * Brendemoen, B. (1996). "Phonological Aspects of Greek-Turkish Language Contact in Trabzon". Conference on Turkish in Contact, Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, 5–6 February 1996.  * {{{başlık}}}. ISBN 0631180281. * Dilaçar, Agop (1977). "Atatürk ve Yazım". Türk Dili 35 (307). ISSN 1301-465X. http://www.dildernegi.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFC3C6D81741DBEB05. Retrieved 2007-03-19. (Türkçe) * {{{başlık}}}. ISBN 0-19-517726-6. * Johanson, Lars (2001) (PDF). Discoveries on the Turkic linguistic map. Swedish Research Institute in Istanbul. Archived on February 5, 2007. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=Şablon:Namespace detect showall. http://web.archive.org/web/20070205070509/http://www.srii.org/Map.pdf. Retrieved 2007-03-18.  * {{{başlık}}}. ISBN 92-3-102846-4. * {{{başlık}}}. ISBN 978-0415250047. * {{{başlık}}}. ISBN 978-0340492314. (2nd edition 1989) * {{{başlık}}}. ISBN 0-19-870036-9. * {{{başlık}}}. ISBN 0-19-925669-1. * {{{başlık}}}. ISBN 975-418-868-4.(Türkçe)Şablon:Col-break * {{{başlık}}}. ISBN 9755181407.(Türkçe) * {{{başlık}}}. ISBN 978-0521651691. * Vaux, Bert (2001) (PDF). Hemshinli: The Forgotten Black Sea Armenians. Harvard University. http://www.uwm.edu/~vaux/hamshen.pdf. Retrieved 2007-04-24.  *Zimmer, Karl; Orgun, Orhan (1999), "Turkish", Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 154–158, ISBN 0-521-65236-7 On-line sources * Center for Studies on Turkey[dead link], University of Essen (2003). "The European Turks: Gross Domestic Product, Working Population, Entrepreneurs and Household Data" (PDF). Turkish Industrialists' and Businessmen's Association. Archived from the original on December 4, 2005. http://web.archive.org/web/20051204091302/http://www.tusiad.org/haberler/basin/ab/9.pdf. Retrieved 2007-01-06.  * Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Language Family Trees - Altaic". http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=90009. Retrieved 2007-03-18.  * Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Report for language code:kmr (Kurdish)". http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kmr. Retrieved 2007-03-18.  * Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Report for language code:tur (Turkish)". http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=tur. Retrieved 2007-03-18.  * "Güncel Türkçe Sözlük". Turkish Language Association. 2005. http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB40CE59E171C629F. Retrieved 2007-03-21. (Türkçe) * "Turkish Etymological Dictionary online". Sevan Nişanyan. 2006. http://www.nisanyansozluk.com. Retrieved 2007-09-11. (Türkçe) * "Language Materials Project: Turkish". UCLA International Institute, Center for World Languages. February 2007. http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=67&menu=004. Retrieved 2007-04-26.  * {{{başlık}}}. * Turkish Language Association. "Türk Dil Kurumu - Tarihçe (History of the Turkish Language Association)". http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF2858DA18F4388CDD. Retrieved 2007-03-18. (Türkçe) * "Türkçe Sözlük (2005)'teki Sözlerin Kökenlerine Ait Sayısal Döküm (Numerical list on the origin of words in Türkçe Sözlük (2005))". Turkish Language Association. 2005. http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1A46C5FBFA979D0C. Retrieved 2007-03-21. (Türkçe) |} == Further reading == * {{{başlık}}}. ISBN 975-7384-72-2.(Türkçe) * {{{başlık}}}. OCLC 18836678.(Türkçe) * {{{başlık}}}. ISBN 975-509-053-3.(Türkçe) == External links == Şablon:InterWikiŞablon:WiktionarylangŞablon:Wikibooks
  * Turkish dictionaries at the Open Directory Project * Turkish language at the Open Directory Project * Şablon:Ethnologue * Swadesh list of Turkish basic vocabulary words (from Wiktionary's Swadesh list appendix) * Turkish Language: Resources - University of Michigan * LT: LearningTurkish (non-commercial) * LT: Automatic Turkish Verb Declinations (non-commercial) Şablon:Altaic languages Şablon:Turkic languages Şablon:Turkey topics Şablon:Turkic topics Şablon:Featured article rue:Турецькый язык ace:Bahsa Tureuki af:Turks als:Türkische Sprache ar:لغة تركية an:Idioma turco arc:ܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ roa-rup:Limba turtseascã ast:Turcu av:Турк мацI az:Türk dili bn:তুর্কি ভাষা zh-min-nan:Türkiye-gí ba:Төрөк теле be:Турэцкая мова be-x-old:Турэцкая мова bar:Tiakische Sproch bs:Turski jezik br:Turkeg bg:Турски език ca:Turc cv:Турккă чĕлхи ceb:Pinulongang Turko cs:Turečtina cy:Tyrceg da:Tyrkisk (sprog) de:Türkische Sprache nv:Tʼóok bizaad et:Türgi keel el:Τουρκική γλώσσα es:Idioma turco eo:Turka lingvo eu:Turkiera fa:زبان ترکی استانبولی hif:Turkish bhasa fo:Turkiskt (mál) fr:Turc fy:Turksk ga:An Tuircis gv:Turkish gag:Türk dili gl:Lingua turca hak:Thú-ngí-khì-ngî xal:Түргдин келн ko:터키어 hy:Թուրքերեն hi:तुर्की भाषा hsb:Turkowšćina hr:Turski jezik io:Turkiana linguo id:Bahasa Turki os:Туркаг æвзаг is:Tyrkneska it:Lingua turca he:טורקית jv:Basa Turki ka:თურქული ენა csb:Tërecczi jãzek kk:Түрік тілі kw:Turkek rw:Igiturukiya ky:Анадолу Түркчөсү sw:Kituruki koi:Тюрк кыв kv:Туреч кыв ku:Zimanê tirkî lad:Lingua turkana lbe:Туркнал маз la:Lingua Turcica lv:Turku valoda lt:Turkų kalba li:Turks lmo:Lengua türca hu:Török nyelv mk:Турски јазик ml:തുർക്കിഷ് ഭാഷ mr:तुर्की भाषा arz:توركى ms:Bahasa Turki mdf:Туркань кяль nl:Turks ja:トルコ語 ce:Turkoyn mott no:Tyrkisk nn:Tyrkisk språk oc:Turc uz:Turk tili pnb:ترک بولی pms:Lenga turca pl:Język turecki pt:Língua turca crh:Türk tili ro:Limba turcă rm:Lingua tirca qu:Turku simi ru:Турецкий язык sah:Түрк тыла se:Durkkagiella sc:Lìngua turca sco:Turkis leid sq:Gjuha turke simple:Turkish language sk:Turečtina sl:Turščina szl:Turecko godka ckb:تورکی sr:Турски језик sh:Turski jezik su:Basa Turki fi:Turkin kieli sv:Turkiska tl:Wikang Turko ta:துருக்கிய மொழி tt:Törek tele th:ภาษาตุรกี tg:Забони туркӣ tr:Türkçe tk:Türk dili udm:Турок кыл uk:Турецька мова ur:ترک زبان ug:تۈرك تىلى vec:Lengua turca vi:Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ wa:Trouk (lingaedje) war:Tinurkiya yo:Èdè Túrkì diq:Tırki bat-smg:Torku kalba zh:土耳其语
  Altı isim durumda vardır ünlü uyumu (kısaltma kullanarak tabloda gösterildiği üstsimge gösterimde Aşağıdaki tüm sonlar ile, Türkçe. çoğul marker- ler² hemen her durumda ya da diğer ekleri (örneğin"köy" köylerin) önceki isim şöyle {| class = "wikitable" border = "1" | -. rowspan = "2" |! Case ! rowspan = "2" | Bitiş colspan = "2" | Örnekler rowspan = "2" | Anlamı | -!!köy"köy"Ağaç"ağaç" | - | yalın | Ø (yok) |köy|Ağaç| () köy / ağaç | - | genitif |-de 4 </ sup> |Koyun|ağacın| / ağaç köy köy / ağaç
  | - | dolaylı nesne |-e² |Koye|ağaca| köy / ağacına | - | i hali |-i 4 </ sup> |köyü|ağacı| köy / ağaç | - | Ablatif |- den² |köyden|ağaçtan| köyden / ağaç | - | ismin |-de² | köyde|ağaçta| köyünde / ağaç üzerinde |} akuzatif marker kesin nesneleri için kullanılır; (Bir) Ağaç gördük'karşılaştırmak "Lewis terim kullanırağacı gördük ileaynı zamanda belirsiz hali için kullanıldığı için <ref>." biz' ağaç gördüm "" biza ağaç gördüm " . yalın "Lewis (2001)" tercihan "mutlak olgusu. 28 çoğul marker-ler² </ ref> genellikle bir sınıf ya da kategori içindir kullanılır değil:Ağaç gördükolabilir eşit olarak iyi demek "biz [biz orman boyunca yürüdü] ağaçları gördüm"-olarakkarşı ağaçları gördük"biz [söz] ağaçları gördüm.Ağaç ve çekimiiki önemli özellik gösterir türk sesbilim ünsüz asimilasyon sonek es (ağaçtan, ağaçta) ve . ünlüler önce son ünsüz dile (ağacın, ağaca, ağacı) Ayrıca, örneğin-imiz 4 </ sup>, "bizim" fiil eklenmesiyle (: | [kişi] [gramer kişi] isimler atamak ekleri alabilir. Örneğin- 4 </ sup> im için, tam cümleler kurdu olabilir) "I am" soru. parçacıkmi 4 </ sup > hemen sorgulanıyor kelime şöyle:Koye mi"köye [devam]?",Ağaç mi"ağaç [Bir olan]" {| class = "wikitable" border?. = "1" | - Türkçe İngilizce | - |ev| () ev | | = "right" align - |!'Evler | () evler | | = "right" align - ''eviniz | | sizin (lev. / resmi) ev | | = "right" align - | - | |Evin| Kendi (sing.) ev | = "right" alignEvim | align = "right" | evime | - |evimde| align = "right" | evimde | - |evlerinizin| = "right" align | senin evlerin | - | evlerinizden| Kendi evlerden | | = "right" align - |.evlerinizdendi| (o / o) sizin evlerinden oldu | | = "right" align - |.evlerinizdenmiş| align = "right" | (o / o) olarak sizin evlerden (görünüşte / söyleniyor) | - |..Evinizdeyim| = "right" align | Ben senin evinde am | - | ' . 'Evinizdeymişim| = "right" align | Ben senin evinde (görünüşte) idi | - |.?Evinizde miyim| = "right" align | Am evinizin ben de |} Türk şahıs zamirleri yalın durumda olanben(1'ler),siz sen(2s), o (3s), biz (1pl), (2pl veya resmi / kibar 2s), ve Onlar . (3pl) Bazı istisnalar dışında düzenli olarak reddedilir: (. 1s gen)Benim,Bizim(1pl gen.)bana(1s dat.)sana (2s dat.) veo eğik şekillerikök'kullanmak tüm diğer zamirleri (dönüşlüKendive benzeri) düzenli olarak reddedilir ==== (isimler Bağlama.. Tamlama) ==== İki isim veya isimlerin gruplar, iki yoldan biriyle katıldı olabilir. * kesin (iyelik) bileşik (belirtili tamlama) ÖrnTürkiye'nin sesi ' '"Türkiye (radyo istasyonu) iki ses", ikinci isim Türkiye'ye ait ses Burada ilişki genitif biten- 4 </ sup> ilk isim ilave olarak gösterilmiştir. üçüncü şahıs ekivar -. (ler) i 4 </ sup> * belirsiz (eleme) bileşik (belirtisiz tamlama) ÖrnTürkiye Cumhuriyeti"Türkiye-Cumhuriyeti. . <ref> Lewis (2001) Lewis "belirsiz bir izafet grup (gerçi mutlaka normal değil) bir tire kullanımı ile İngilizce anlaşılır dönüştürülebilir" dikkat çekiyor. 42 </ ref> = Türkiye "Cumhuriyet: türkiye ait cumhuriyet, ancak Türkiye'nin bir Cumhuriyet İşte ilk isim de bir son vardır değil;. fakat ikinci isim bitenvar - (ler) i 4 </ sup>-aynı . kesin bileşikleri Aşağıdaki tabloda bu ilkeleri göstermektedir örnekleri (2001) Lewis alınır <ref>:.. 41-47 </ ref> bileşiklerin bileşenlerinin kendilerini bileşiklerdir Bazı durumlarda: Bu yan bileşikler ile işaretlenir [köşeli parantez] {| class = "wikitable" border = "1" style = "margin-left: 1em" | + Bağlantılı isimler ve isim grupları | - Belirli (iyelik) | | Belirsiz (eleme) | | Kompleman |.! | Anlamı | - |kimsenin| | | |yanıtı| | kimsenin cevap | - | | |"Kimse"| |yanıtı| | Cevap "kimse" | - |Atatürk'ün| | | |evi| | Atatürk evi | - | | |Atatürk| |Bulvarı| | Atatürk Bulvarı (adını, ait değil Atatürk) | - |Orhan'ın| | | |adi| | Orhan adını | - | | |"Orhan"| |adi| | adı "Orhan "| - | | |r| |sessizi| | ünsüzr| - | [r sessizi] nin| | | |söylenişi | | ünsüzrtelaffuz | - | | |Türk| | [Dil Kurumu] | | Türkçe dil-toplum | - | | | [Türk Dili ' '] | |Dergisi| | Türk-dil incelemesi | - | | |Ford| | [aile arabası] | | Ford aile otomobili | - |Ford'un | | | | [aile arabası] | | (Bay) Ford'un aile otomobili | - | [Ford Ailesi] nin| | | |arabası| | Ford ailesinin . | - | | |Ankara| | [Kız Lisesi] <ref> "Öyle 46 </ ref>: Bu aracın diğer olası permütasyon için araba <ref>, Lewis (2001) bakın .. | Ankara Kız Lisesi | | 45 dipnot </ ref>: en çok üçüncü şahıs eki teorik bir halde tekrar edilmez unutmayın Ankara [Kız Lisesi'nde] si"Lewis (2001)beklenen olabilir - | | | [Yıl sonu] | |sınavları| | yıl sonu sınavları | - |Bulgaristan'ın| | | | [İstanbul Başkonsolosluğu] | | Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu (İstanbul'da bulunan, ancak Bulgaristan ait) | - | | | [[İstanbul Üniversitesi] [Edebiyat Fakültesi]] | | [[Türk Edebiyatı] İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Profesörü | |Profesörü] | - | | |ne Oldum| |Delisi| | "ne-I-oldu ! bir-sen-gördüm-me? ", bir nafile ve iddialı kişi yani. </ ref> deli = [" <ref>un m'as-tu-vuFransız ifade ile benzerlik Not " :} Son örnekte görüldüğü gibi, eleme ifade isimlerden oluşan cümle yerine bir isim veya isim grubu olabilir terimisimlerden oluşan cümle <ref>olduğunu Lewis Lewis (2001 | kendisi verir [zıpçıktı]] gerçekleştirilecektir.. . 257) </ ref> === Sıfatlar === değil Türk sıfatlar [[isim çekimi |] reddedildi] Ancak en sıfatlar da bu durumda reddedilir, isimler olarak kullanılabilir: örneğin,Güzel(. "güzel") →güzeller("() güzel olanları / insanlar"). attributively kullanılan sıfatlar da değiştirmek isimlerin önüne. sıfatlarvar("mevcut") veyok ("var olmayan") İngilizce, ya da "var" var "mesela'SÜT yok(kullanım nerede birçok durumda kullanılan" hayır süt yok ",yaktı. ) "() süt varolmayan (olan)"; inşaat "isim 1-GENisim 2-POS var / yok" tercüme edilebilir "isim1 / değil var 'yoktu2isim ";imparatorun elbisesi yok" imparator çıplak var "(" () imparator-ofgiysi-hisvar olmayan "); kedimin ayakkabıları yoktu("benim kedi hiç ayakkabıları vardı"yaktı.kedi-my-ofayakkabıplur .- onun varolmayan-past gergin"). === Fiiller === Şablon:Ayrıca bkz Türk fiiller kişi göstermektedir. Onlar (olumsuz yapılabilir " olabilir ") veya (impotential" olamaz ") Ayrıca, Türk fiiller gergin göstermektedir. ( mevcut, geçmiş, gelecek ve aorist), ruh ( şartlı, zorunludur, çıkarımsal, necessitative ve [[istek kipi |]] istek kipi) ve boy Olumsuzluk]]-me ² [[tutturmak tarafından ifade edilir -hemen kök aşağıdaki {.. | class = "wikitable" border = "1" | - Türkçe İngilizce | - |jel| (kadar) gelmek | | = "right" align - |!gelebil-| "align = right "| (kadar) gelmek mümkün | - | align = |Gelme-" right "| (için) gelmedi | - |geleme-| align =" right "| (için) gelememiş| | = "right" align | Anlaşılan (lar) o gelemedi | - | - | gelmek mümkün olabilirgelebilecek| (lar) o olacak | = "right" align gelebilmiş | - |gelmeyebilir| align = "right" | (lar) o (muhtemelen) gelmeyebilir | - |'gelebilirsen | = "right" align | sen gelebilirsin eğer | - | "Doğru | Çünkü sen gelmek mümkün olmuştur | - | |gelinir| align =" |gelebilmeliydinalign = bir geliyor) sağ "|( pasif, insanların gelip "- | ' 'gelebilseydin| = "right" align | sen gelmiş olabilir, eğer | - |gelmeliydin| = "right" align |} Tüm Türk fiiller dışında, aynı şekilde konjuge vardır | Çünkü sen geldin düzensiz ve kusurlu fiili-, Türk fiil (karşılık İngilizce'edilecek) olan (bileşik formlar da kullanılabilir, kısaltılmış şekli) bir önceki sözcükle birleşen denir:Gelememişti=Gelememiş İdi=Gelememiş + i-+-di==== niteleyici fiiller (sıfat) ====. türkçe fiiller niteleyici formları var da dahil olmak üzere (karşımıza biten-²), gelecekte en (-ecek²), dolaylı / çıkarımsal geçmiş (-mis 4 </ sup>) ve aorist (-er² veya -. 4 </ sup>ir) Bu formlar ya sıfat ya da isim gibi işlev görebilir :oynamayan Cocuklar', "çocuk kim oynamak istemiyorum" oynamayanlar"o kim oynamak istemiyorum";Okur Yazar"okuyucu-yazıcı = okur",Okur yazarlar"okur ". sıfat fiiller, en önemli işlevi çoğu Avrupa dillerinde bulunan var. Bu yapılarda kullanılan niteleyici formları gelecekte (-ecek²) ve ifadeler vardır göreceli madde eşdeğer değiştirerek oluşturmaktır eski bir formu (-dik 4 </ sup>), <ref> Bkz Lewis (2001) :163-165, kapsamlı bir tedavi için 260-262 <hem şimdiki hem de geçmiş anlamları kapsar.. / ref>, aşağıdaki tabloda gösterildiği hangi örnekler eşdeğer İngilizce göreceli fıkrasında görülecektir gramer duruma göre sunulmuştur bu "kişisel veya göreceli sıfat" kullanımı. açısındaniçin <ref> .. class = "wikitable" border | 163 sırasıyla örnekler çoğu Lewis (2001) 'den alınmıştır </ ref> {: 98 ve Lewis (2001):vekişiselgöreceli sıfat Lewis (1958) bakın = "1" | - colspan = "2" |! İngilizce eşdeğer rowspan = "2" | Örnek colspan = "2" | Çeviri | -!! ilgi zamiri zamiri Birebir Deyimsel Örneği | - | yalın | kim / o ki |simdi konuşan adam| "Şimdi adam konuşan" | şimdi konuşan adam (kim) | - | genitif | olan (nom.) |babası simdi konuşan adam| "baba- onun artık konuşan adam "| babası şimdi konuşuyor adam | - | | olan (göre) |babasını Dün gördüğüm adam|" baba-onun-ACC dün-benim adamım "görülme | babası adam dün gördüm | - | | de kimin |baktığımız Ressam resimlerine| "resimleri-kendi-için-bizim sanatçı baktı" | olan resimleri biz baktı sanatçı | - | | hangi |muhtarı seçildiği köy | "belediye başkanı-Bayagi seçilmiş-köyüne" | olan o belediye başkanı seçildi köy | - | | hangi |muhtarı seçilmek istediği köy| "belediye başkanı-its--köyüne isteyen seçilecek -my mektup "yazılı | harf () yazdım | - | |" | (dahil edatlar) Kalan olguların | kime, hangi | |yazdığım Mektupköyün o belediye başkanı seçilmek istiyor "- | | hangi |çıktığımız Kapı| hangi biz ortaya kapı | | "-bizim kapı ortaya çıktı" - | | hangi |geldikleri vapur| "gel-kendi gemi" | gemi gelip on | - | | + alt fıkra |yaklaştığını anladığı hapishane Günleri| "yaklaşımı onların-ACC anlaşılmadı-hapis-gün onun" | cezaevi gün (ki) o <ref> yaklaştığını biliyordu Bu daha karmaşık Orhan Pamuk '|: <nowiki> [</ nowiki>hangi bildiği Kar ]]) yuvalanmış bir yapı içeren sKar([[ Kar (roman)' dan bir örnek '<nowiki> [</ nowiki>'yaklaşıyorlardı <nowiki>]] </ nowiki>. Maureen Freely' daha özlü ve deyimsel Çeviriolduğunu bildiği hapiste gün önlerinde s ' '. Pamuk'un Türkçe dilbilgisi'yaklaştığını anladığı açısından bakıldığında yazımhapisane.</ ref> <ref> kullandığını unutmayın ("Babası gördüm" tambabasını gördüğümparalel ) ve bu nedenle "olan yaklaşıyor o anladı" olarak yorumlanmıştır olabilir </ ref> |.} === Kelime sırası === basit Türkçe cümlelerde Kelime sırası genellikle Kore gibi Konu Nesne Fiil ve [ . [Latince]] İngilizce, ancak farklı olarak daha karmaşık cümlelerde, temel kural eleme nitelikli önce gelir ki: bu ilke önemli bir özel durum, ortaç nitelemeler Yukarıda sözünü kesin öncesinde belirsiz. böyleceçocuğa hikâyeyi anlattıama, "dedi çocuk hikayesini anlattı"hikâyeyi Bir çocuğa anlattı"diye bir çocuk hikayesini anlattı" <ref>. Lewis (2001). 239-240 </ ref> Belli bir kelime veya cümlenin önemini vurgulamak için kelime düzeni değiştirmek mümkündür ana kural fiil önce sözcüğü istisnasız stres olmasıdır Örneğin.. tek söylemek istiyorsa "HakanOkulaGitti" olacağını (Okul, dolaylı nesne) kelime "okul" ile ilgili bir stres ile "Hakan okula gittim." stres If "Hakan" (konu) yerleştirilir, bu demektir "OkulaHakanGitti" olacağını "o Hakan kim okula gitti's" == Kelime ==.
  Dosya:TurkishVocabulary.png

  Bu rakamın yaklaşık% 86 ve% 14 Türk ve yabancı kökenli] "Büyük Türkçe Sözlük" nın] Son 2010 baskısının olup 104.481 sözcük içeren Türkçe kelime, kelimelerin kökeni ( Büyük Türkçe Sözlük), resmi [Türk Dil Kurumu] [] tarafından yayımlanan Türk dilinin sözlük 616.767 sözcük, ifade, terim ve isimler. <ref> içerir bts / Büyük Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu (Türkçe) </ ref>Güncel Türkçe Sözlükile 2005 baskısı, resmi [Türk Dil Kurumu [

  tarafından yayımlanan Türk dili sözlüğü, 104.481 içerir bir deyişle, hangi yaklaşık% 86 ve% 14 Türk ve yabancı kökenli <ref name="Dictionary"> www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB40CE59E171C629F "Güncel Türkçe Sözlük". Archived from the original. Error: If you specify |archiveurl=, you must also specify |archivedate=Şablon:Namespace detect showall. http://web.archive.org/web/20070321023726/http:// www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB40CE59E171C629F. Retrieved 2007-03-21.  (Türkçe) </ ref> Arapça, Fransızca, Farsça, İtalyanca, İngilizce ve Yunan . <ref name="Loanwords"> [http:// web.archive.org/web/20070301064559/http: / / www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1A46C5FBFA979D0C "Türkçe Dictionary (2005) 'teki Sözlerin Kökenlerine Ait Sayısal Döküm (Türkçe Sözlük kelimelerin kökeni (2005 ))"]. Archived from the original on 1 Mart 2007. http:// web.archive.org/web/20070301064559/http: / / www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1A46C5FBFA979D0C. Retrieved 2007-03-21 tarihinde Sayısal listesi.  (Türkçe) </ ref> === Kelime yapımı === türk yaygın kullandığı için aglütinasyon. | Ad ve sözlü kaynaklanıyor [[Kelime yapımı yeni kelimeler] form] Türkçe kelimelerin çoğunluğu türev eklerinin uygulanmasından kaynaklanan görece çekirdek kelime küçük set asli kökten türetilmiş kelimeler kümesi bir örnek: {| class = "wikitable" border = "1" | - Türk Bileşenleri İngilizce Kelime sınıf | - |Göz|.!! 'Göz| göz | İsim | - |Gözlük|Göz +-luk| gözlük | İsim | - |gözlükçü|Göz +-luk +-Cu| gözlükçü | İsim | - |gözlükçülük|Göz +-luk + CU +-luk| gözlükçü ticaret | İsim | - |Gözlem|Göz +-lem| gözlem | İsim | - |gözlemci|Göz +-lem +-ci| gözlemci | İsim | - |gözle|Göz +-le| Fiil (sipariş) | gözlemlemek | - |gözlemek|Göz +-le+-mek | sözlü bir kökten başlayarak} Başka bir örnek, | Fiil (mastar) | gözlemlemek için: {| class = "wikitable" border = "1 "| - Türk Bileşenleri İngilizce Kelime sınıf |!! - |yatmak| |yat-mak - |yat-|yat-| Fiil (sipariş) | yatmak | Fiil (mastar) | | yatmak - |yatık|yat-+ - (ı) k| yaslanmış | Sıfat | - |Yatak|yat-+ -ak| yatak, yer uyumaya | İsim | - |Yatay|yat-+-ay| yatay | Sıfat | - |yatkın|yat-+-gin | meyilli; bayat (çok uzun yalan dan) | Sıfat | - |yatır-|yat-+ - (ı) r-| Fiil (sipariş) | | uzandı - | ' 'yatırmak|yat-+ - (ı) r-mak| Fiil (mastar) | | terketmeyi - |Yatırım|yat-+ - (ı) r-+ - (ı) m| bırakmasını, mevduat, yatırım | İsim | - |yatırımcı|yat-+ - (ı) r-+ - (ı) m +-ci| mudi, yatırımcı | Ad |} Yeni kelimeler de sık sık Bileşik oluşturduğu olarak Almanca, yeni bir içine mevcut iki kelime bileşik kelimelerin birkaç örnek aşağıda verilmiştir:. {| class = "wikitable" border = "1" | -!! Türkçe İngilizce Kurucu kelimeler Birebir anlam | - |pazartesi| Pazartesi |Pazar("Pazar") veertesi("after") | Bilgisayar| | Bilgisayar |Bilgi("bilgi") vedemek-("saymak") | bilgi counter | - | - |Gökdelen| gökdelen | Pazar sonra gök("gökyüzü") vedel("delmek için") | sky piercer | - |başparmak| thumb |Baş("prime") ve parmak("finger") | birincil parmak | - |önyargı| önyargı |Ön("önce") veYargı("bölme; yargı") | | ön-yargılamak } == Yazma sistem ==
  Ana madde: Türk alfabesi
  [[Dosya: Atatürk-20 Eylül 1928.jpg | thumb | right | 180px | [[Mustafa Kemal Atatürk | yeni Türk alfabesini tanıtan Atatürk'ün .. Sinop, Türkiye halkına | Sinop]] 20 Eylül 1928 (FransızL'Illustration Kapakdergisi)]] Türk bir [[Türk alfabesi kullanılarak yazılmıştır | modifiye versiyonu] [[Mustafa Kemal Atatürk | Atatürk] tarafından 1928 yılında tanıtıldı Latin alfabesi bir]] [[Arap alfabesi | Arapça] yerine.] tabanlı Osmanlı Türk alfabesinin Osmanlı alfabesi hatalar sadece üç farklı (Türkçe ama Arapça değil seçkin idi)ztürevleri gibi ünlüler sürenà, ¾veī ve dahil birçok gereksiz sessizler. kısa ünlülerinin ihmali Arap harfli özellikle Türk için, hangi vardır uygunsuz yapmak iddia edildi sekiz ünlüler betiğin reformu önemli bir adımdı. | dönemi [[Atatürk İnkılâpları] kültürel reformlar]. . tanınmış dilbilimciler, akademisyenler ve yazarlar oluşan yeni Türk Ticaret giriş | yeni alfabenin hazırlanması ve gerekli değişiklikleri seçme görev [Dil Komisyonu] [Türk alfabesi # Çağdaş Türk alfabesi] emanet edildi Türk özgü sesleri alfabe ülke genelinde açılan halk eğitim merkezleri, yayınevleri ile işbirliği ve teşvik halka yeni harflerle öğretim ülke gezdi Atatürk'ün kendisi tarafından desteklenmiştir <ref name="Dilacar"> Şablon:Dergi cite (Türkçe) Şablon:Ölü bağlantı </ ref> orijinal Üçüncü Dünya seviyeleri. <ref> Coulmas, s. </ ref> Latin alfabesinin 20. yüzyıl reform bile önce eğitim amaçlı Türk diline uygulanan 243-244 arası okur yazarlık dramatik bir artış vardı. Örneklerini de bir 1635 Latin-Arnavut işine (bir ek olarak da Türk dilinde birkaç sözler dahil Frang Bardhi, sözlüğe örneğinalma agatsdan irak duschamasmodern Türkçe yazım olarak <ref>: Şablon:. lang.</ ref> -) 'Bir elma kadar onun ağaçtan düşmez' Türk şimdi dilin sesleri uygun bir alfabe vardır: yazım büyük ölçüde fonetik. | [dʒ]}, her fonem bir mektup karşılık gelen mektupların çoğu, yaklaşık olarak İngilizce ifade <C>, {{IPA olmanın ana istisna kullanılır } (<j> için kullanılan IPA: [ʒ] Farsça ve Avrupa kredileri bulunan) ve undotted <ı>, temsil IPA: [ɯ] Almanca, <ö gibi. ve |> ve <ü> {[ø]} {IPA} temsil IPA: [y] mektup <ğ>, ilke olarak, ifade IPA: [ɣ]. fakat özelliği var önceki sesli uzatma ve sonraki sesli asimile harfler <ş> ve <ç> IPA: [ʃ] temsil eder. ve IPA: [tʃ], sırasıyla A şapka yazılmıştır. IPA: [ɟ] ve IPA: , back ünlü aşağıdaki <k>, <g> veya bu ünsüz {[c]} {IPA} temsil <l> bitti -neredeyse sadece Arapça ve Farsça [l] krediler <ref> Lewis (2001) :3-7 sesli harf üzerinden ziyade bu durumlarda sirkumfleks önceki ünsüz hakkında bilgi aktarıyor unutmayın.. bu da yazılı olan bir kesme </ ref> herhangi ekleri arasından [] [özel isimler] ayırmak için kullanılır: örneğin İstanbul'da 'İstanbul'.. özellikle Türk harfleri ve yazımın bu tabloda gösterilmiştir Yukarıda tanımlanan! {| class = "wikitable" border = "1" | - Türkçe yazım Telaffuz Anlamı | - | {{lang | tr |[[ Cağaloğlu] ]}} | IPA: dʒa ː ɫo ː ɫu | [İstanbul ilçe] | - | çalıştığı | IPA: tʃaɫɯʃtɯɣɯ | / s / Ludovic'in tr | IPA: myʒde | iyi haber | - | - | lazim | IPA: / çalıştı lazɯm | gerekli | - | Mahkum | IPA: mahcum | kınadı |} == Örnek ==Dostlar Beni HatırlasınAşık Veysel tarafından Şatıroğlu (1894-1973), Türk halk edebiyatı geleneğinde bir ozan ve saygın şair {| border = "0" style = "width: 100%; font-family:. serif ; font-size: 115%; text-align: center; "|! - width ="% 25 "|! İmla width =" 35 %"| IPA width = "% 40" | Çeviri | - | Dostlar beni hatırlasın | | IPA: d̪ost̪ɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn | Mayıs Dostlar beni hatırlasın | | - Ben Giderim Adım kalır | IPA: ben ɟid̪eɾim ad̪ɯm kaɫɯɾ | ben ayrılmak, benim adım kalır - | Düğün Olur Bayram Gelir | IPA: d̪yjyn oɫuɾ bajɾam ɟeliɾ | düğün var, şölenler var | | - Dostlar beni hatırlasın | IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn | Mayıs Dostlar beni hatırlasın | - |
  | - | IPA: , dʒan kafest̪e d̪uɾmaz utʃaɾ | ruh kafesli kalmayacak, onu uçar | Durmaz Uçar kafeste Can | - Dünya Bir Han Konan göçer | IPA: d̪ynja biɾ han Konan ɟøtʃeɾ | Dünya bir han, sakinleri yola | | - Ay dolanır yillar Geçer | IPA: aj d̪oɫanɯɾ jɯɫ ː aɾ ɟetʃeɾ | Ay dolanır, yıllar geçmesine | - | Dostlar beni hatırlasın | IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn | Mayıs arkadaş hatırlıyorum bana | - |
  | - | ayrılacak bedenden Can | IPA: dʒan bed̪end̪en ajɾɯɫadʒak | vücut bırakacaktır ruh | - | Tütmez baca Yanmaz ocak | IPA: t̪yt̪mez badʒa janmaz odʒak | baca duman olmaz, fırın yanmaz | | - Selam olsun kucak kucak | IPA: Sela ː m oɫsun kudʒak kudʒak | tüm Goodbye elveda | | - Dostlar beni hatırlasın |
  | | - | - | Kimler Gülmüş | - | Açar solar TÜRLÜ çiçek | IPA: atʃaɾ solaɾ t̪yɾly tʃitʃec | Çeşitli çiçekler ve solmaya IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn | Mayıs Dostlar beni hatırlasın {| muɾat jaɫan ølym ɟeɾtʃec} {IPA |} | Dilekler yalan, ölüm gerçek | Murat yalan Olum GERÇEK | - | - | kim gülecek | IPA: cimleɾ ɟylmyʃ cim ɟyledʒec | Biri güldü, biri gülecek Dostlar beni hatırlasın | IPA: d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn | Mayıs arkadaş hatırlıyorum bana | - |
  | - | Gün ikindi Akşam Olur | IPA: ɟyn icindi akʃam oɫuɾ | gece Sabah ve öğleden sonra dönüş | - | Gor ki Başa neler Gelir | IPA: ɟøɾ ci baʃa neleɾ ɟeliɾ | Ve birçok şey zaten bir kişi başına | - | Veysel yola | Veysel gider adi kalır | IPA: βejsel ɟideɾ ad̪ɯ kaɫɯɾ == * Türk alfabesi * Türk halk edebiyatı * [[Ayrıca bakınız ==} | IPA: , d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn | Mayıs Dostlar beni hatırlasın Dostlar beni hatırlasın | | - Onun adı kalır Türk Dili Olimpiyatları]] * Türk edebiyatı * Türk adı * Türk İşaret Dili * Türk kökenli İngilizce kelimeleri Liste * Türk]] yerini ayrımı [[Listesi . == Kaynakça == Şablon:ColBasılı kaynaklardan * Şablon:Dergi cite Turkish Language Association progress report for 2002)(Türkçe) * Bazin, Louis (1975). "Turcs et Sogdiens: Les Enseignements de L'Inscription de Bugut (Mongolie), Mélanges Linguistiques Offerts à Émile Benveniste". Collection Linguistique, publiée par la Société de Linguistique de Paris (LXX): 37– 45. Şablon:Fr icon * Brendemoen, B. (1996). "Phonological Aspects of Greek-Turkish Language Contact in Trabzon". Conference on Turkish in Contact, Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, 5–6 February 1996.  * {{{başlık}}}. ISBN 0631180281. * Dilaçar, Agop (1977). "Atatürk ve Yazım". Türk Dili 35 (307). ISSN 1301-465X. http://www.dildernegi.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFC3C6D81741DBEB05. Retrieved 2007-03-19. (Türkçe) * {{{başlık}}}. ISBN 0-19-517726-6. * Johanson, Lars (2001) (PDF). Discoveries on the Turkic linguistic map. Swedish Research Institute in Istanbul. Archived on February 5, 2007. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=Şablon:Namespace detect showall. http://web.archive.org/web/20070205070509/http://www.srii.org/Map.pdf. Retrieved 2007-03-18.  * {{{başlık}}}. ISBN 92-3- 102846-4. * {{{başlık}}}. ISBN 978-0415250047. * {{{başlık}}}. ISBN 978 -0340492314. (2nd edition 1989) * {{{başlık}}}. ISBN 0 -19-870036-9. * {{{başlık}}}. ISBN 0-19-925669-1. * {{{başlık}}}. ISBN 975-418-868-4.(Türkçe) Şablon:Col-break * {{{başlık}}}. ISBN 9755181407.(Türkçe) * {{cite book|last=Soucek|first=Svat|title=A History of Inner Asia|publisher=Cambridge University Press|year=2000|month=March|isbn=978-0521651691} } * Vaux, Bert (2001) (PDF). /~vaux/hamshen.pdf Hemshinli: The Forgotten Black Sea Armenians. Harvard University. http://www.uwm.edu /~vaux/hamshen.pdf. Retrieved 2007-04-24.  *{{citation |last=Zimmer |first=Karl |last2=Orgun |first2=Orhan |year=1999 | chapter=Turkish |title=Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet |place=Cambridge |publisher=Cambridge University Press |isbn=0-521-65236-7 |pages=154–158 } } On-line sources * Center for Studies on Turkey[dead link], University of Essen (2003). /basin/ab/9.pdf "The European Turks: Gross Domestic Product, Working Population, Entrepreneurs and Household Data" (PDF). Turkish Industrialists' and Businessmen's Association. Archived from the original on December 4, 2005. http://web.archive.org/web/20051204091302/http://www.tusiad.org/haberler /basin/ab/9.pdf. Retrieved 2007-01-06.  * Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). ethnologue.com/show_family.asp?subid=90009 "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Language Family Trees - Altaic". http://www. ethnologue.com/show_family.asp?subid=90009. Retrieved 2007-03-18.  * Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Report for language code:kmr (Kurdish)". http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kmr. Retrieved 2007-03-18.  * Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Report for language code:tur (Turkish)". http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=tur. Retrieved 2007-03-18.  * "Güncel Türkçe Sözlük". Turkish Language Association. 2005. http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB40CE59E171C629F. Retrieved 2007-03-21. (Türkçe) * "Turkish Etymological Dictionary online". Sevan Nişanyan. 2006. http://www.nisanyansozluk.com. Retrieved 2007-09-11. (Türkçe) * Profile.aspx?LangID=67&menu=004 "Language Materials Project: Turkish". UCLA International Institute, Center for World Languages. February 2007. http://www.lmp.ucla.edu/ Profile.aspx?LangID=67&menu=004. Retrieved 2007-04-26.  * {{{başlık}}}. * Turkish Language Association. "Türk Dil Kurumu - Tarihçe (History of the Turkish Language Association)". http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF2858DA18F4388CDD. Retrieved 2007-03-18. (Türkçe) * "Türkçe Sözlük (2005)'teki Sözlerin Kökenlerine Ait Sayısal Döküm (Numerical list on the origin of words in Türkçe Sözlük (2005))". Turkish Language Association. 2005. http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1A46C5FBFA979D0C. Retrieved 2007-03-21. (Türkçe) |} == Further reading == * {{{başlık}}}. ISBN 975 -7384-72-2.(Türkçe) * {{{başlık}}}. OCLC 18836678.(Türkçe) * {{{başlık}}}. ISBN 975-509-053-3.(Türkçe) == External links == Şablon:InterWiki Şablon:Wiktionarylang Şablon:Wikibooks * Turkish dictionaries at the Open Directory Project * Social_Sciences/Linguistics/Languages/Natural/Altaic/Turkic/Turkish/ Turkish language at the Open Directory Project * Şablon:Ethnologue * Swadesh list of Turkish basic vocabulary words (from Wiktionary's Swadesh list appendix) * Turkish Language: Resources - University of Michigan * LT: LearningTurkish (non-commercial) * LT: Automatic Turkish Verb Declinations (non-commercial) Şablon:Altaic languages Şablon:Turkic languages Şablon:Turkey topics Şablon:Turkic topics Şablon:Featured article rue:Турецькый язык ace:Bahsa Tureuki af:Turks als:Türkische Sprache ar:لغة تركية an:Idioma turco arc:ܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ roa-rup:Limba turtseascã ast:Turcu [[av:Турк мацI] ] az:Türk dili bn:তুর্কি ভাষা zh-min-nan:Türkiye-gí ba:Төрөк теле be:Турэцкая мова be- x-old:Турэцкая мова bar:Tiakische Sproch bs:Turski jezik br:Turkeg bg:Турски език ca:Turc cv: Турккă чĕлхи ceb:Pinulongang Turko cs:Turečtina cy:Tyrceg da:Tyrkisk (sprog) de:Türkische Sprache nv:Tʼóok bizaad et:Türgi keel el:Τουρκική γλώσσα es:Idioma turco eo:Turka lingvo eu:Turkiera fa:زبان ترکی استانبولی hif:Turkish bhasa fo:Turkiskt (mál) fr:Turc fy:Turksk ga:An Tuircis gv:Turkish gag :Türk dili gl:Lingua turca hak:Thú-ngí-khì-ngî xal:Түргдин келн ko:터키어 hy:Թուրքերեն hi:तुर्की भाषा hsb:Turkowšćina hr:Turski jezik io:Turkiana linguo id:Bahasa Turki os:Туркаг æвзаг is:Tyrkneska it:Lingua turca he:טורקית jv:Basa Turki ka:თურქული ენა csb:Tërecczi jãzek kk:Түрік тілі [ [kw:Turkek]] rw:Igiturukiya ky:Анадолу Түркчөсү sw:Kituruki koi:Тюрк кыв kv:Туреч кыв ku:Zimanê tirkî lad:Lingua turkana lbe:Туркнал маз la:Lingua Turcica lv:Turku valoda lt:Turkų kalba li:Turks [ [lmo:Lengua türca]] hu:Török nyelv mk:Турски јазик ml:തുർക്കിഷ് ഭാഷ mr:तुर्की भाषा arz:توركى ms: Bahasa Turki mdf:Туркань кяль nl:Turks ja:トルコ語 ce:Turkoyn mott no:Tyrkisk nn:Tyrkisk språk oc:Turc uz:Turk tili pnb:ترک بولی pms:Lenga turca pl:Język turecki pt:Língua turca crh :Türk tili ro:Limba turcă rm:Lingua tirca qu:Turku simi ru:Турецкий язык sah:Түрк тыла se:Durkkagiella sc:Lìngua turca sco:Turkis leid sq:Gjuha turke simple:Turkish language sk:Turečtina sl:Turščina szl:Turecko godka ckb:تورکی sr:Турски језик sh:Turski jezik su:Basa Turki fi:Turkin kieli sv:Turkiska tl:Wikang Turko ta:துருக்கிய மொழி tt:Törek tele th:ภาษาตุรกี tg:Забони туркӣ tr:Türkçe [ [tk:Türk dili]] udm:Турок кыл uk:Турецька мова ur:ترک زبان ug:تۈرك تىلى vec:Lengua turca vi :Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ wa:Trouk (lingaedje) war:Tinurkiya yo:Èdè Túrkì diq:Tırki bat-smg:Torku kalba [ [zh:土耳其语]]

  All items (1121)

  A
  B
  C
  D
  E
  Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.