Yenişehir Wiki
Advertisement

Bağlam: Sözcük ve sözcük gruplarının cümle içerisinde kazandıkları anlama bağlam denir. Bir başka tanım: Bir sözcüğün cümle, cümlenin paragraf, paragrafın metin içindeki yerini belirleyen, ondan önce veya sonra gelen sözkonusu sözcük, cümle ya da paragrafın anlamını, değerini belirleyen öğeler bütünü.

All items (7583)

A
Advertisement