Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.582
pages

Bağlam: Sözcük ve sözcük gruplarının cümle içerisinde kazandıkları anlama bağlam denir. Bir başka tanım: Bir sözcüğün cümle, cümlenin paragraf, paragrafın metin içindeki yerini belirleyen, ondan önce veya sonra gelen sözkonusu sözcük, cümle ya da paragrafın anlamını, değerini belirleyen öğeler bütünü.

All items (7584)

A
Advertisement