1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon 
    Örnek: Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır. H. Taner
  2. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
  3. Karın zarı, periton.
  4. Tutam, avuç dolusu.
  5. Hlk. Sığır gövde etinde, kavram bölgesi kaslarından yapılan, dikdörtgen biçiminde, 1.0-1.5 kg ağırlığında pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
  6. 1. bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2. nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.
  7. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.
  8. Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.
  9. Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.