Sn. Kaya ÇELİK Vali Yardımcısı


ÖZGEÇMİŞ


01.03.1974 tarihinde Amasya'nın Taşova İlçesi'nde doğdu. İlköğrenimini İstanbul Anadolu Hisarı Ortaokulunda, orta öğrenimini İstanbul Beykoz Denizcilik ve Su ürünleri Meslek Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F'de 1992-1996 yılları arasında Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 1996-1997 yılları arasında askerlik görevi sırasında aldığı "İç Güvenlik Harekatı" kursunun ardından askerlik görevini Yenifoça Jandarma Komando alayında takım komutanı asteğmen olarak tamamladı.

1996 yılında başladığı Kaymakamlık stajı kapsamında değişik ilçelerde kaymakam vekilliği, Londra Midilsex University'de 7 ay süreli İngilizce eğitimi, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde 4 ay süreli Milli Güvenlik Akademisi kursunu tamamladı.

Sırasıyla Kütahya'nın Şaphane, Diyarbakır'ın Eğil, Mardin'in Savur, Adana'nın Karataş, Kırklareli'nin Demirköy İlçe Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

2011 yılında başladığı Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalındaki Yüksek Lisans eğitiminde tez aşamasındadır.

06.08.2012 tarihli müşterek kararname ile Sinop Vali Yardımcılığına atanan Kaya Çelik, Bahar Çelik ile evli olup 2 çocuk babasıdır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.


GÖREVLERİ ---- 1. BAŞBAKANLIK ve BAŞBAKAN YARDIMCILARINA AİT BİRİMLER
    - Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
    - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı 
    - Merkez Bankası Başkanlığı 
    - Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, 
      Eximbank, Kalkınma Bankası) 
    - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
    - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
    - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
       * Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) 
    - Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 
  2. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
    - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 
    - Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
    - Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
      Başkanlığı (KOSGEB) 
    - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
    - Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
    - Türk Akreditasyon Kurumu 
    - Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE) 
    - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
    - Şeker Kurumu 
  3. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
    - Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) 
    - Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) 
    - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 
    - Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı (MYK) 
    - Devlet Personel Başkanlığı 
    - Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
     (TODAİE) 
    - Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler 
  4. EKONOMİ BAKANLIĞI
    - Batı Karadeniz Samsun Bölge Müdürlüğü
    - Ürün Denetmenleri Samsun Grup Başkanlığı
    - Ekonomi Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
  5. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
    - İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 
    - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
      (YURTKUR) 
       * Sinop Yurt Müdürlüğü 
  6. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
    - Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü 
       * Sinop Gümrük Müdürlüğü 
  7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
    - İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 
    - Bayram, törenler ve protokol işleri 
  8. SAĞLIK BAKANLIĞI
    - İl Sağlık Müdürlüğü 
    - Sağlık Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler 
  9. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
    - Ulaştırma Samsun Bölge Müdürlüğü
    - Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü 
       * Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği 
       * Karayolları Boyabat 79. Şube Şefliği 
    - Denizcilik Samsun Bölge Müdürlüğü 
       * Sinop Liman Başkanlığı 
       * Gerze Liman Başkanlığı 
       * Ayancık Liman Başkanlığı 
    - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
       * Sinop Hava Meydan Müdürlüğü 
    - Sinop PTT Başmüdürlüğü 
    - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
       * Samsun Fenerler Başteknisyenliği 
       * Samsun Tahsilat Odası 
    - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
    - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
  10. İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
    - Valilik Kriz Merkezi 
  11. LİMAN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ
  12. HAVAALANI MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ 
  13. MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
  14. Kendisine bağlı kurum ve kuruluşlarla ilgili dernek, vakıf ve meslek
      kuruluşları ile ilişkiler.
  15. Kendisine bağlı kurum ve kuruluşlardan Valilik denetimine tabi
      olanların rutin mesai kontrolleri ile genel denetimlerini yaparak 
      rapora bağlamak. 
  16. Kendisine bağlı kurum ve kuruluşların teftiş raporlarının 
      gereklerinin takibine ilişkin iş ve işlemler. 
  17. Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinin iş ve işlemlerini koordine etmek.
  18. Valinin vereceği diğer iş ve işlemler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.