Yenişehir Wiki
Advertisement
Wikipedia-logo-tr.png
Kaymakam
ile ilgili daha fazla bilgiye ingilizce wikipedia'dan ulaşabilirsiniz.
Wikipedia-logo-tr.png
'den Kaymakam ile ilgili bir şeyler var.

Kaymakam çeşmesi

Talat Paşa'nın başbakan olarak Kaymakamlara tutumu : me üzerine bile derhâl azl ve tebdilleri örevden alınmaları ci etine I olunal idilme erek haklarında tahkîkat-ı ibtidâi ğa çıkmal ettikden sonra tebdil ve a azilleri hareketine idilmekde” oldu unu so le en 'Talat Cemal Pa a' a söz konusu aymakamı yalnız bir subayın raporu üzerine "mevki' me'mûriyetinden aldırılması”nın doğru olmadığım' bildirmek- "idam da a i değişik haDis ce- ettiğini ve kaymakamı görevine iade ettiğini söylemektedir.139 Belgenin önemi şuradadır ki, yine aynı belgede Talat, Ermenilerin sürgün işlerinin Dâhiliye Nezareti ve Halep Vilâyeti'nin sorumluluğu altında olduğunu hatırlatmakta ve bir anlamda Cemal Paşa'yı tehcir işlerine karışmaması için uyarmaktadır. Talat Paşa, daha sonra Adana Vilâyeti'ne de ayrı bir telgraf çekecek ve "Ermeni sevkiyatındaki su-i idaresinden dolayı merkeze aldırılan İslahiye kaymakamının gayreti sebebiyle memuriyete iadesinin gerekli olduğu ve bu gibi kaymakamların işten el çektirilmeyip tereddüt edildiği takdirde Nezârete sorulmasını" isteyecektir. 140 Bu bel enin, Ermenilere kar ı su işleyen devlet memurlarının

Kaymakam, Türkiye Cumhuriyeti idare sistemine göre mülkî taksimatta, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, Hükûmeti ilçede bizzat temsil eden, ilçenin en büyük mülkî idare amiri, kolluk makamı ve ilçedeki en yetkili kamu görevlisidir.


Etimolojisi[]

Kaymakam sözcüğü, Arapça'da "yerine" anlamına gelen kâim sözcüğüyle rütbe, mevki anlamına gelen makam sözcüğünün birleşmesinden oluşur. Kaymakam, osmanlı döneminde Padişahlık makamını temsil ederken, günümüzde ise Hükümeti temsil eder.

Eğitimi[]

Kaymakam olabilmek için, Siyasal Bilgiler, Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezunu olma şartı aranır. Kaymakamlar 3 yıl süren bir eğitimden sonra müşterek kararname ile atanırlar.

Kaymakamların Yabancı Dil Puanları[]

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirlerinin yabancı dil bilgi seviyelerinin tespit edilmesine esas olmak üzere, son 2 yıl içerisinde almış oldukları en az

 • 6.0 puan ve üzerindeki IELTS veya 66 TOELF (IBT) ,
 • 187 TOELF (CBT) , 517 (TOELF (PBT) puan ve üzerindeki sınav sonuçlarına ihtiyaç duyulduğu ekte bir örneği gönderilen ilgi yazı ile bildirilmiştir.

İlimizde görevli mülki idare amirlerinin 2 yıl içerisinde katılmış oldukları sınav sonuç belgelerini, yoksa istedikleri takdirde söz konusu sınavlara yeniden girerek belirtilen seviye ve üzerinde alacakları belgeleri 30/07/2010 tarihine kadar Valiliğimize göndermelerini rica ederim.

Yutr-dışı doktora master proğramları için gereken  yabancı dil puanları 2013

 • 5 doktora 24 ay
 • 9  master 12 ay

Sınav son iki yıl

IELTS[]

AkademikIELTS (AC) 6,0 ve üzeri 

TOELF[]

TOEFL(IBT ) 70 ve üzeri

TOEFL(CBT) 170 ve üzeri

Ekim 2013 e kadar geçerlidir.  

Kaymakam adaylığı[]

Kaymakam Adaylığı eğitimi aşağıdaki süreçlerden oluşur:

 • İl Merkez stajı 1 ay
 • Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay
 • Kaymakam Refikliği stajı 1 ay
 • Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay
 • Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay
 • Yurt dışı stajı 12 ay
 • Milli Güvenlik stajı 1.5 ay
 • Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay
 • Kaymakamlık Kursu 4 ay

Kaymakam adaylığı, Mülki İdare Amirliği hizmet sınıfının ilk rütbesi olup Kaymakamlık Kursundan sonra başarılı olanların, Kaymakam olarak kura ile atandıkları sürece verilen isimdir. Eski adı maiyet memurluğudur. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra müşterek kararname ile atanarak görev başına gelen kaymakamlar, valilere bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri atama yönetmeliklerindeki ilçe sınıflandırmasına göre değişir. Bu süreler 2 yıldan 5 yıla kadar çıkabilmektedir. Kaymakamlık bir meslek memuriyeti olup son Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde başka bir mesleğe mensup kişilerin vekaleten bile Kaymakamlık yapmalarına olanak sağlamaz.

İlçe görevlileri ve Kaymakam ilişkisi[]

Kaymakamlar, bakanlıkların İlçe Teşkilatları Kaymakama bağlı kuruluşlar olarak faaliyet gösterirler.

3046 Sayılı Yasa Madde 8 - Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir.

a) İl valisine bağlı il kuruluşları,

b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,

c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.

3046 Sayılı Yasa Madde 15/f -Bakanlıkların Taşra teşkilatı ilçe kuruluşları aşağıdaki şekilde düzenlenir:

Bakanlıkların Taşra teşkilatı ilçe kuruluşları[]

1. Kaymakam, 2. İlçe Müdürlüğü,

3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, 4. Şeflik,

5. Memurluk.

Yani Kaymakam ilçede her bakanlığın bir numaralı görevlisidir. Kaymakam ilçenin sorunlarını giderir ve ihtiyaçları karşılar.

Temsil yönü[]

 • Taşıt kanuna göre ilçede tek makam aracı kaymakama aittir.
 • Kaymakam ilçede Hükümetin temsilcisidir.

Şablon:Meslek-taslak

bg:Каймакам - de:Kaymakam - el:Καϊμακάμης - en:Kaymakam - es:Kaymakam - hr:Kaymakam - mk:Кајмакам - pl:Kajmakam

A kaymakam (also spelled kaimakam and caimacam; English: sub-governor) is the title used for the governor of a provincial district in the Republic of Turkey and in Lebanon; additionally, it was a title used for roughly the same official position in the Ottoman Empire.

Etimolojisi[]

The modern Turkish term kaymakam or kaimakam originally comes from two Arabic words as used in Ottoman Turkish: kâim (قائم), meaning "in the place of"; and makâm (مقام), originally used for "place" but, in this context, used with the sense of "office", "position", or "state". Thus, in Ottoman times, a kâim-makâm was a state officer who was considered a representative of the sultan at a local level; today, a kaymakam is a representative of the government or state at a local level.

Tarihçesi[]

According to some, the first kaymakam in history was ‘Alī ibn Abī Ṭālib, who is supposed to have been appointed by the Islamic prophet, Muhammad, as the first rightful caliph. Thus, ‘Alī was considered to be serving "in the place of" Muhammad.

The term has a more specific meaning in Moldavian and Wallachian history, where it refers to a temporary replacement for a Hospodar ("prince"), in and after Phanariote rule, as well as the delegates of the Oltenian Ban in Craiova after the main office was moved to Bucharest during the same period (1761). In this context, the word may be spelled caimacam, while the Romanian term for the office is căimăcămie.

In Arabia, four hakims (native rulers) of the later emirate of Qatar held the additional Ottoman title of kaymakam in their administrative capacity since 1872 of district administrator since the establishment of Ottoman sovereignty (as kazan [district] of Sandjak al-Hasa, within the vilayet of Baghdad, from 1875 Basra vilayet) till this was exchanged on 3 November 1916 with a British protectorate (as Sheikdom of Qatar, colonially under the chief political resident of the Persian Gulf, at Bahrein). Similarly, three ruling native hakims of the later emirate of Kuwait, were also also Kaymakam of a kazan in the same province, 1871 till a British protectorate, also on 3 November 1914.

In the Ottoman army, as well as in the Egypt of Muhammad Ali, the title of kaymakam came to be used for a lieutenant colonel; it was also applied to naval commanders in the same context. Mustafa Kemal, the founder of modern Turkey, also served as a kaymakam for the 57th regiment in the Battle of Gallipoli.

Kaymakams as an official rank[]

Kaymakams as a military rank[]

 • Mustafa Kemal
 • Kaymakam Şerif Bey

The rank is attested in use with a British officer commanding the Equatorial Battalion in East Africa, 1918: Kaimakam R F White DSO who was an officer of the Essex Regiment. 1

See also[]

 • Subdivisions of the Ottoman Empire

Sources and references[]

(incomplete)

1 WO 100/410 folio 283 - medal roll for "East Africa 1918" clasp to Africa General Service Medal, The National Archives, Kew

Kaymakam Vikisiz çeviri[]

Bir kaymakam (ayrıca Kaymakamı ve caimacam yazıldığından; İngilizce: sub-vali) Başlık Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan içinde ve içinde bir il ilçe ve vali için kullanılan; Ayrıca, bir başlık olarak kabaca aynı resmi konum için kullanılan bir Osmanlı İmparatorluğu. Contents Içeriği [hide]

  * 1 Etymology 1 Kökeni
  * 2 History 2 Tarihçe
  * 3 Kaymakams as an official rank Resmi bir rütbe olarak 3 Kaymakams
  * 4 Kaymakams as a military rank Askeri bir rütbe olarak 4 Kaymakams
  * 5 See also 5 Ayrıca bakınız
  * 6 Sources and references 6 Kaynaklar ve referanslar

Kökeni[]

The modern Turkish term kaymakam or kaimakam originally comes from two Arabic words as used in Ottoman Turkish : kâim (قائم), meaning "in the place of"; and makâm (مقام), originally used for "place" but, in this context, used with the sense of "office", "position", or "state". Modern türk terim kaymakam veya Kaymakamı başlangıçta iki Arapça kelime olarak Osmanlı türk kullanılan: (قائم) Kaim dan, "bir yerde" anlamına gelir ve Makâm (مقام), aslında "yer" için kullanılan, ancak, bu bağlamda, "ofis" anlamında kullanılan, "pozisyon" veya "ülke". Thus, in Ottoman times, a kâim-makâm was a state officer who was considered a representative of the sultan at a local level; today, a kaymakam is a representative of the government or state at a local level. Böylece, Osmanlılar zamanında, bir Kaim-Makâm eden padişahın bir temsilcisi olarak bir devlet memuru yerel düzeyde olduğunu bugün bir kaymakam yerel düzeyde hükümet veya devletin bir temsilcisidir. [ edit ] History [Değiştir] Tarihçe

According to some, the first kaymakam in history was 'Alī ibn Abī Ṭālib , who is supposed to have been appointed by the Islamic prophet , Muhammad , as the first rightful caliph . Bazılarına göre, tarihte ilk kaymakam 'Ali bin Ebi Talib, kim haklı ilk halife olarak İslam peygamberi, Muhammed, tayin edilmiş varsayılıyor oldu. Thus, 'Alī was considered to be serving "in the place of" Muhammad. Böylece, 'Ali kabul edildi "nin yerine" Muhammed hizmet gerekir.

The term has a more specific meaning in Moldavian and Wallachian history, where it refers to a temporary replacement for a Hospodar ("prince"), in and after Phanariote rule, as well as the delegates of the Oltenian Ban in Craiova after the main office was moved to Bucharest during the same period (1761). Terim Moldova ve Wallachian tarih, bir yerde bir Hospodar ( "prens"), ve bir geçici değiştirilmesi anlamına gelir daha özel bir anlam vardır ana ofis Phanariote kural gibi Craiova içinde Oltenian Ban ve delege sonra sonra Aynı dönemde (1761) sırasında Bükreş taşındı. In this context, the word may be spelled caimacam , while the Romanian term for the office is căimăcămie . Süre ofis için Romen terim căimăcămie olduğunu Bu bağlamda, kelime, caimacam yazıldığından olabilir.

In Arabia, four hakims (native rulers) of the later emirate of Qatar held the additional Ottoman title of kaymakam in their administrative capacity since 1872 of district administrator since the establishment of Ottoman sovereignty (as kazan [district] of Sandjak al-Hasa, within the vilayet of Baghdad, from 1875 Basra vilayet) till this was exchanged on 3 November 1916 with a British protectorate (as Sheikdom of Qatar, colonially under the chief political resident of the Persian Gulf, at Bahrein ). Türkiye, dört hakims sonra Katar ve Emirliği (yerel yöneticileri), idari kapasite ile 1.872 ilçe yöneticisinin beri Osmanlı egemenliğinin kurulması (as Kazan [ilçe] Sandjak al ve-Hasa, içinde bu yana kaymakam ve ek Osmanlı unvanını Bu 3 Kasım 1916 tarihinde bir İngiliz himayesi ile değiştirildi kadar 1.875 Basra vilayeti gelen Bağdat'ın vilayeti) (as Sheikdom Katar, sömürge Fars Körfezi'nin baş siyasi ikamet altında, Bahreyn de). Similarly, three ruling native hakims of the later emirate of Kuwait, were also also Kaymakam of a kazan in the same province, 1871 till a British protectorate, also on 3 November 1914. Benzer şekilde, daha sonra Kuveyt Emirliği üç iktidar yerli hakims vardı da da aynı ilinde bir kazan, 1871 İngiliz himayesi altına kadar, 3 ayrıca Kasım 1914 Kaymakam.

In the Ottoman army , as well as in the Egypt of Muhammad Ali , the title of kaymakam came to be used for a lieutenant colonel ; it was also applied to naval commanders in the same context. Mustafa Kemal , the founder of modern Turkey, also served as a kaymakam for the 57th regiment in the Battle of Gallipoli . Osmanlı ordusu içinde, hem de Mısır Muhammed Ali, kaymakam başlığı ile de bir yarbay için kullanılacak geldi, aynı zamanda deniz komutanları için aynı kapsamda. Mustafa Kemal, modern Türkiye'nin, aynı zamanda kurucusu uygulandı Battle of Gallipoli yılında 57. Alay için bir kaymakam olarak görev yaptı. [ edit ] Kaymakams as an official rank [Değiştir] Kaymakams resmi bir rütbe olarak

  * 'Alī ibn Abī Ṭālib 'Ali bin Ebi Talib
  * Boğazlıyan Kaymakamı Boğazlıyan, Yozgat Kaymakamı
  * Yalova Kaymakamı Yalova Kaymakamı

[ edit ] Kaymakams as a military rank [Değiştir] Kaymakams askeri bir rütbe olarak

  * Mustafa Kemal Mustafa Kemal
  * Kaymakam Şerif Bey Kaymakam Şerif Bey

The rank is attested in use with a British officer commanding the Equatorial Battalion in East Africa, 1918: Kaimakam RF White DSO who was an officer of the Essex Regiment. Rütbe kullanılan bir İngiliz subayı Doğu Afrika, 1918 yılında Ekvator Taburu komuta: Kaymakamı RF Beyaz DSO olan İstanbul Alay bir subaydı ile tespit olduğunu. 1 1 [ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

  * Subdivisions of the Ottoman Empire Osmanlı İmparatorluğu'nun Subdivisions

[ edit ] Sources and references [Değiştir] Kaynaklar ve referanslar

(incomplete) () eksik

  * WorldStatesmen- see present nations WorldStatesmen-günümüz ülkeleri görmek

1 WO 100/410 folio 283 - medal roll for "East Africa 1918" clasp to Africa General Service Medal, The National Archives, Kew 1 WO 100/410 folyo 283 - için madalya rulo "Doğu Afrika 1.918 Africa Genel Hizmet Madalyası, National Archives, Kew için" toka Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Kaymakam " "Http://en.wikipedia.org/wiki/Kaymakam" 'dan alındı Categories : Gubernatorial titles | Egyptian nobility | Ottoman civil servants | History of Romania | Military ranks | Turkish titles | Turkish words and phrases Sayfa kategorileri: valiye başlıkları | Mısır asalet | Osmanlı devlet memurlarının | Romanya tarihi | Askeri sırada | türk başlıkları | Türkçe kelime ve deyimleri

Kaymakam otomatik wikili çeviri[]

kaymakam (also spelled kaimakam and caimacam; English: sub-governor) is the title used for the governor of a provincial district in the Republic of Turkey and in Lebanon; additionally, it was a title used for roughly the same official position in the Ottoman Empire. ==Etymology== The modern Turkish term kaymakam or kaimakam originally comes from two Arabic words as used in Ottoman Turkish: kâim (قائم), meaning "in the place of"; and makâm (مقام), originally used for "place" but, in this context, used with the sense of "office", "position", or "state". Bir 'kaymakam (ayrıca ' ve 'caimacam Kaymakamı yazıldığından; İngilizce:alt valisi) başlığı için kullanılır [a vali ve [İl | il]] ilçe in Türkiye Cumhuriyeti ve [de [Lübnan]]; Ayrıca, bir başlık kabaca aynı resmi konumda kullanıldı Osmanlı İmparatorluğu. == Kökeni ilk iki Arapça gibi kelimeler gelir == [modern [türk dil | türk]] dönem kaymakam'veyaKaymakamıkullanılır in Osmanlı türk:Kaim(قائم), "bir yerde anlamı" veMakâm(مقام), aslında "yer" için kullanılan, ancak, bu bağlamda , "ofis" anlamında kullanılan, "pozisyon" veya "ülke". Thus, in Ottoman times, a kâim-makâm was a state officer who was considered a representative of the sultan at a local level; today, a kaymakam is a representative of the government or state at a local level. ==History== According to some, the first kaymakam in history was 'Alī ibn Abī Ṭālib, who is supposed to have been appointed by the Islamic prophet, Muhammad, as the first rightful caliph. Böylece, Osmanlılar zamanında, birKaim-Makâmolan [bir temsilcisi olarak bir devlet memuru [Osmanlı Hanedanı yerel düzeyde | padişah]] de bugün, bir kaymakam'bir temsilcisidir hükümet veya devlet yerel düzeyde. == Tarih == Bazı göre, tarihte ilk kaymakam' 'Abi Talib olan İbn varsayılır Ali edilmiş oldu İslam peygamber, Muhammed, ilk olarak haklı [[halife] tarafından atanan]. Thus, 'Alī was considered to be serving "in the place of" Muhammad. The term has a more specific meaning in Moldavian and Wallachian history, where it refers to a temporary replacement for a Hospodar ("prince"), in and after Phanariote rule, as well as the delegates of the Oltenian Ban in Craiova after the main office was moved to Bucharest during the same period (1761). Böylece, 'Ali kabul edildi "nin yerine" Muhammed. Terim [bir daha özel bir anlama sahiptir hizmet için [Moldavya]] n ve Eflak n tarihi, nerede bir için geçici bir yedek anlamına gelir [ [Hospodar]] ( "prens") [, ve Phanariote kural gibi [bir delege sonra [Oltenia]] n Ban yılında [Craiova]] sonra ana ofisi [için aynı dönemine (1761) [Bükreş]] sırasında taşınmıştır. In this context, the word may be spelled caimacam, while the Romanian term for the office is căimăcămie. In Arabia, four hakims (native rulers) of the later emirate of Qatar held the additional Ottoman title of kaymakam in their administrative capacity since 1872 of district administrator since the establishment of Ottoman sovereignty (as kazan [district] of Sandjak al-Hasa, within the vilayet of Baghdad, from 1875 Basra vilayet) till this was exchanged on 3 November 1916 with a British protectorate (as Sheikdom of Qatar, colonially under the chief political resident of the Persian Gulf, at Bahrein). Süre ofis için Romence terimcăimăcămie. Türkiye, dörtHakim lerBu bağlamda, kelime', caimacam yazıldığından olabilir daha sonra [ve Emirliği (yerel yöneticileri) [Katar]], idari kapasite ile 1.872 ilçe yöneticisinin beri Osmanlı egemenliğinin kurulması ([[Kazan] []] tarafından [bölge [Sandjak olarak yana kaymakam ve ek Osmanlı unvanını ]] El-Hasa, içinde vilayet Bağdat'ın, 1875 Basra vilayeti gelen) bu kadar 3 Kasım 1916 tarihinde ile alışverişinde bir [İngiliz [himaye]] (as Sheikdom of Qatar, sömürge altında baş siyasi Fars Körfezi yerleşik, [at [Bahreyn]]). Similarly, three ruling native hakims of the later emirate of Kuwait, were also also Kaymakam of a kazan in the same province, 1871 till a British protectorate, also on 3 November 1914. In the Ottoman army, as well as in the Egypt of Muhammad Ali, the title of kaymakam came to be used for a lieutenant colonel; it was also applied to naval commanders in the same context. Benzer şekilde, daha sonra Kuveyt Emirliği üç iktidar yerli hakims vardı da da aynı ilinde bir kazan, 1871 İngiliz himayesi altına kadar, ve 3 Kasım 1914 tarihinde de Kaymakam. [[Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri | Osmanlı ordusu] ], yanı sıra Mısır [of [Muhammad Ali of Egypt | Muhammed Ali]],kaymakambaşlığını bir [kullanılmak üzere geldi [Teğmen Albay | Yarbay]]; aynı zamanda donanma komutanlarına aynı bağlamda uygulandı. Mustafa Kemal, the founder of modern Turkey, also served as a kaymakam for the 57th regiment in the Battle of Gallipoli. == Kaymakams as an official rank == *'Alī ibn Abī Ṭālib *Boğazlıyan Kaymakamı *Yalova Kaymakamı == Kaymakams as a military rank == *Mustafa Kemal *Kaymakam Şerif Bey The rank is attested in use with a British officer commanding the Equatorial Battalion in East Africa, 1918: Kaimakam RF White DSO who was an officer of the Essex Regiment. Mustafa Kemal, modern Türkiye'nin kurucusu için de birkaymakamolarak Battle of Gallipoli. == Kaymakams 57. alayı bir resmi olarak görev rank == * 'Ali ibn Abi Talib * Boğazlıyan, Yozgat Kaymakamı * Yalova Kaymakamı == Kaymakams askeri bir rütbe olarak == * Mustafa Kemal * Kaymakam Şerif Bey rütbe kullanılan bir İngiliz subayı Doğu Afrika, 1918 yılında Ekvator Taburu komuta: Kaymakamı RF Beyaz DSO olan İstanbul Alay bir subaydı ile tespit olduğunu. 1 ==See also== *Subdivisions of the Ottoman Empire

Sources and references[]

(incomplete)

 • WorldStatesmen- see present nations 1 WO 100/410 folio 283 - medal roll for "East Africa 1918" clasp to Africa General Service Medal, The National Archives, Kew bg:Каймакам de:Kaymakam el:Καϊμακάμης es:Kaymakam hr:Kaymakam mk:Кајмакам pl:Kajmakam tr:Kaymakam 1 de == * Osmanlı İmparatorluğu'nun Subdivisions

Kaynaklar ve referanslar []

(eksik) * # Osmanlı WorldStatesmen-günümüze ülkelerin Bak bak == 1 WO 100/410 folyo 283 - için madalya rulo "Doğu Afrika 1.918 Africa Genel Hizmet Madalyası, National Archives, Kew Kategori için" clasp: valiye başlıkları

D


Kaymakam
Kaim-i makam
قاءم مقام

İlk Kaymakam Hz Ali

Sadaret Kaymakamı
Ordu Kaymakamı Tuğay Komutan Yardımcısı yerine
Bahriye Kaymakamı
Bahriye Kaymakamı Süleyman Nutki
Kaymakam ve İnsan
Sistemler insana ve ahlaka icra edilmiştir. Yasa anayasa var ama haramilerden geçilmiyor. İnsana bina edilince komünizm bile yumuşuyor. Ahlakımızı göstermeliyiz. açığımız olmamalı...
Kaymakam/Ahlakı
Patrikhane kaymakamı
Değabah

Şablon:Kaymakamlıkbakınız d


Kaymakam - Kaim - Makam
Kaim-i makam - Kaimakam
Kaymakamlık - Kaymakamlıklar

Kaymakamlık mevzuatı

Kaymakamlar - Kaymakamlar/Telefon
Kaymakamlar/Yabancı dil puanları

Kaymakam lojmanları
Kaymakam makam odaları
Kaymakam makam araçları

Kaymakamlıkların içkili lokal açma taleplerine karşı yaptıkları işlemler ve yazışmalar
Kaymakamlık Brifingi
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
Kaymakamlık kur'ası / 2011
Kaymakamlık personelinin uyması gereken ilkeler
Kaymakamlık personeli iş bölümü

Kaymakamlar Toplantısı
Kaymakamlar toplantısı/Mersin 2010 Eylül
Kaymakamlar Toplantısı/Ocak 2011
Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı
Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Kaymakam'ın hukuki durumu görev ve yetkileri
Kaymakamın görevleri
Kaymakamın yetkileri
Kaymakamın mali hakları
Kaymakamın sorumluluğu
Kaymakam'ın dikkat etmesi gereken hususlar
Kaymakam ve seçimler
Kaymakam ve denetim
Kaymakam ve Maliye
Kaymakam ve Yazı İşleri
Kaymakam ve Nüfus
Kaymakam ve Sağlık
Kaymakam ve Eğitim
Kaymakam ve Spor
Kaymakam ve Tapu
Kaymakam ve Özel İdare
Kaymakam ve Belediye
Kaymakam ve BİM Belediye Meclis kararlarını web siteisne ekle.
Kaymakam ve Proje
Kaymakam ve Aile
Kaymakam ve Asker
Kaymakam ve Halkla İlişkiler
Kaymakam ve Akademik kariyer
Kaymakam ve Harcamalar
Kaymakam ve KÖYDES
Kaymakam ve STK
Kaymakam ve Ligler

Kaymakamlık Büroları
Kaymakamlık birimleri

Kaymakam lojmanları
Kaymakam makamları
Kaymakam araçları
Kaymakam korumaları
Kaymakam özel kalemleri

Kaymakamlık Haberleri - İİB sitesinde [1]
Şablon:K
Şablon:YK
Şablon:Kaymakam
Şablon:Kaymakamlık Büroları
Şablon:Kaymakamlık mevzuatı
Şablon:Kaymakamlıkbakınız
Şablon:Kaymakamlık
Şablon:Kaymakamlıklar
Şablon:Kitapçık

İçişleri Bakanlığı
Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
İçişleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği Standart Dosya Planı
İçişleri Bakanlığı Nöbetçi Memurluğu Yönergesi

YARDIM EDİNİZ Kaymakamlar
Kaymakamlar/İletişim
Kaymakamlar/Telefon
Kaymakamlar/Email adresleri
MİA/Telefon
MİA/EMail


Yenişehir Kaymakamlığı Yenişehir Kaymakamlığı
Yenişehir Kaymakamlığı/Hükümet konağının eski ve yeni hali
Yenişehir ilçesinin kurulması
Yenişehir Kaymakamlığı kuruluş çalışmaları
Yenişehir Kaymakamlığı/Kuruluş çalışmaları
Kaymakam Eyüp Sabri Kartal


Yenişehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü
Yenişehir Kaymakamlığı/Özel Kalem

Şablon:Kaymakamadayları - d


Kaymakam Kaymakam adayı Kaymakam adayları
MİA
97. Dönem kaymakam adaylarını Gül kabul etti MİA/76 MİA/100 eğitimde MİA/101 61 kişi 2012 de alındı MİA/102 60 kişi 2013 MİA/103 55 mülakat aşamasında

Şablon:Kaymakamlar - d {{Kaymakamlar}}


Kaymakam Kaymakamlar Kaymakamlar/Telefon Kaymakamlar Toplantısı Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı
Müfettiş Mülkiye Müfettişi MM Mülkiye Baş Müfettişi Mülkiye Baş Müfettişleri
Vali yardımcısı Vali yardımcıları Vali Yardımcısı Vali yardımcısı/Mersin
Vali Valiler Valiler kararnamesi Valiler listesi
Dış görevdeki MİA Mia Mia/1.Sınıfa yükselenler Mia/Kararname Mia/Tayin MIA Atamalar 3/4/2011 Mi´de
Mülkiye Mülkiyeliler Birliği
Mülki İdare Amirlerinin Başkanlık Ettiği Özel Konulu Kurul ve Komisyonlar Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Mülki İdare Amirliği Mülki rütbeler
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi - 30.07.2010
Şablon:Valiler Şablon:Kaymakam Şablon:Kaymakamlar Şablon:Kaymakamlıkbakınız Şablon:Kaymakamlık Büroları Şablon:Kaymakamlık mevzuatı Şablon:MİAbakınız Şablon:MİA kurul ve komisyonlar Şablon:MİA mevzuatı Şablon:Mülkiyebakınız Şablon:Mülkiye Müfettişleri Şablon:MİA
https://groups.google.com/miasitesi Miasitesi, MİA grubu haberleşme sitesi https://groups.google.com/d/forum/miasitesi Miasitesi http://miasitesi.blogspot.com/ MİA blogu http://kolayidare.org http://idarecininsesi.org http://www.miaforum.net http://www.mulkiidare.com http://tid.icisleri.gov.tr http://rega.gov.tr e-içişleri http://icisleri.gov.tr

Advertisement