FANDOM


Bakınız

Şablon:Kaymakamlıkbakınız d


Kaymakam - Kaim - Makam
Kaim-i makam - Kaimakam
Kaymakamlık - Kaymakamlıklar

Kaymakamlık mevzuatı

Kaymakamlar - Kaymakamlar/Telefon
Kaymakamlar/Yabancı dil puanları

Kaymakam lojmanları
Kaymakam makam odaları
Kaymakam makam araçları

Kaymakamlıkların içkili lokal açma taleplerine karşı yaptıkları işlemler ve yazışmalar
Kaymakamlık Brifingi
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
Kaymakamlık kur'ası / 2011
Kaymakamlık personelinin uyması gereken ilkeler
Kaymakamlık personeli iş bölümü

Kaymakamlar Toplantısı
Kaymakamlar toplantısı/Mersin 2010 Eylül
Kaymakamlar Toplantısı/Ocak 2011
Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı
Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Kaymakam'ın hukuki durumu görev ve yetkileri
Kaymakamın görevleri
Kaymakamın yetkileri
Kaymakamın mali hakları
Kaymakamın sorumluluğu
Kaymakam'ın dikkat etmesi gereken hususlar
Kaymakam ve seçimler
Kaymakam ve denetim
Kaymakam ve Maliye
Kaymakam ve Yazı İşleri
Kaymakam ve Nüfus
Kaymakam ve Sağlık
Kaymakam ve Eğitim
Kaymakam ve Spor
Kaymakam ve Tapu
Kaymakam ve Özel İdare
Kaymakam ve Belediye
Kaymakam ve BİM Belediye Meclis kararlarını web siteisne ekle.
Kaymakam ve Proje
Kaymakam ve Aile
Kaymakam ve Asker
Kaymakam ve Halkla İlişkiler
Kaymakam ve Akademik kariyer
Kaymakam ve Harcamalar
Kaymakam ve KÖYDES
Kaymakam ve STK
Kaymakam ve Ligler

Kaymakamlık Büroları
Kaymakamlık birimleri

Kaymakam lojmanları
Kaymakam makamları
Kaymakam araçları
Kaymakam korumaları
Kaymakam özel kalemleri

Kaymakamlık Haberleri - İİB sitesinde [1]
Şablon:K
Şablon:YK
Şablon:Kaymakam
Şablon:Kaymakamlık Büroları
Şablon:Kaymakamlık mevzuatı
Şablon:Kaymakamlıkbakınız
Şablon:Kaymakamlık
Şablon:Kaymakamlıklar
Şablon:Kitapçık

Bakınız

İçişleri Bakanlığı
Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
İçişleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği Standart Dosya Planı
İçişleri Bakanlığı Nöbetçi Memurluğu Yönergesi

Bakınız

YARDIM EDİNİZ Kaymakamlar
Kaymakamlar/İletişim
Kaymakamlar/Telefon
Kaymakamlar/Email adresleri
MİA/Telefon
MİA/EMail


Bakınız

Yenişehir Kaymakamlığı Yenişehir Kaymakamlığı
Yenişehir Kaymakamlığı/Hükümet konağının eski ve yeni hali
Yenişehir ilçesinin kurulması
Yenişehir Kaymakamlığı kuruluş çalışmaları
Yenişehir Kaymakamlığı/Kuruluş çalışmaları
Kaymakam Eyüp Sabri Kartal


Yenişehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü
Yenişehir Kaymakamlığı/Özel Kalem

Belediye - Belediyeler - Belediye Hizmetleri - Belediye Hizmetleri Rehberi

MakalelerEdit

BİLDİRİLER-MAKALELER { MEVZUAT }İDARİ VESAYET VE MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEKİ VESAYET UYGULAMALARI

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

ÖZEL İDARELER VE BELEDİYELERİN BORÇLARINA KARŞILIK YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN UYGULAMA

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

BELEDİYELERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM YETKİLERİ

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

MADEN İŞLETMELERİNE VERİLECEK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI KONUSUNDAKİ YENİ ESASLAR

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

TÜRK İDARE SİSTEMİ İÇERİSİNDE YEREL YÖNETİMLER VE YENİ MAHALLİ İDARE KANUNLARININ GETİRDİĞİ SİSTEM

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

BELEDİYE İDARESİNİN GÖREV, YETKİ VE İMTİYAZLARI

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

GEÇİCİ İŞÇİLERİN SÖZLEŞMELİ VEYA DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİNE DAİR UYGULAMA

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

BELEDİYELERİN SUNDUĞU ULAŞIM HİZMETLERİNDE İNDİRİMLİ VEYA ÜCRETSİZ TARİFE UYGULANMASININ ESASLARI

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNUN UYGULANMASINDA VALİ VE KAYMAKAMLARIN ROLÜ

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

YENİ MAHALLİ İDARE YASALARI KARŞISINDA YAPI DENETİM KANUNUNUN UYGULANMASI

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

YEREL YÖNETİMLER VE SUÇUN ÖNLENMESİ

Dr. Hasan Hüseyin CAN
Mahalli İdareler
Genel Müdür Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.