1.1. Tarihçe:

Yenişehir İlçesinin tarihi Mersin İlinin tarihi ile özdeştir. Mersin İlinde kentsel yerleşim arttıkça İlçemiz de gelişme göstermiştir. Mersin sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmıştır. MERSİN ismini de bu aşiretten almaktadır. Amerikan iç savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866 da demiryolu ağına bağlanması, Mersin'in kaderini değiştirmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmede öncelikle yerleşim Demirtaş Mahallesindeki Yumuktepe, Liman ve Demiryolu ağına yakınlığı nedeniyle merkez olmuştur.

İlçemizin kapsadığı coğrafi alan, Cumhuriyet döneminde Yumuktepe yerleşim merkezinin gelişimi ile oluşmuştur.

02.09.1993 tarih 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mersin Belediyesi 3030 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. 21.12.1993 tarih 93/5130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 504 sayılı K.H.K.'de belirtilen Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde alt kademe belediyelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 18 mahalleyi içine alacak şekilde Yenişehir alt kademe belediyesi kurulmuştur. 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu Yenişehir Belediyesinin ilk Belediye Başkanı ile meclis üyeleri belirlenmiştir.

İlçemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1. Maddesinin 36. fıkrasına istinaden ilçe haline getirilmiştir. İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşların yerleşimi için Valilik tarafından, Barbaros Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 463 adresindeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait Gündüz Çocuk Bakım Evi olan, ancak 7 yıldan beri kullanılmayan bina tahsis edilmiştir.

9. İLÇENİN ÖNEMLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI:

9.1. Kentsel Hizmetler:

Yenişehir İlçemiz % 98’ itibariyle kentli nüfus olup, kentsel hizmetlere ağırlık verilmelidir. İlçemiz 25 mahalle ve 8 köyden oluşmaktadır. İlçemiz alış-veriş merkezleri ile kültür ve eğitim merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu, genelde gelir seviyesi yüksek vatandaşlarımızın ikamet ettiği bir İlçedir. Bu nedenle zaman zaman aşırı yağışlardan etkilenen ilçemizin altyapı sorunu çözülmeli, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan arıtma tesisleri rehabilite edilerek koku yayması engellenmelidir. Ayrıca sahil şeridi dışında da spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapılmalıdır.

9.2. Eğitim Hizmetleri:

Yerel yönetimler tarafından desteklenmelidir. İlçemizde gelir seviyesi yüksek mahallerdeki okullarımızın ihtiyacı gerek merkezi yönetim bütçesinden gerekse Okul Aile Birlikleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak gelir seviyesi düşük olan bölgelerimizdeki okullarımızın ivedi ve önemli fiziksel yatırım ve eğitim materyali ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu okullarımızın bu ihtiyaçları 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediyelerce karşılanmalıdır.

9.3. Olimpiyat Merkezleri:

Akdeniz ve Dünya Olimpiyatlarına hazırlık için olimpiyat merkezleri ve olimpiyat köyleri oluşturulmalıdır. Ülkemizde sporun geliştirilmesinin öneminin bilincinde olan İlçemizde Sportif faaliyetlere önem verilmektedir. Bu amaçla yerel imkânlar kullanılarak, özellikle herkesimden insanımızın kolaylıkla yapabileceği Badminton sporunun geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmıştır. İlçemize olimpiyat vizyonu kazandıran bu projenin geliştirilmesi ve diğer bireysel spor dallarına da yaygınlaştırılması için İlçemize Olimpiyat Merkezinin kurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Yapılacak fiziksel sermaye yatırımlarına İlçemiz bütün kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri dahil olmak üzere manevi destek verecek ve sporun geliştirilmesine önemli katkıları olacaktır. Bu amaçla İlçemize Olimpiyat merkezi veya Olimpiyat Köyü kurulmalıdır.

9.4. Tarımsal Sanayi Tesisleri Kurulmalıdır:

Tarım Alanları genişletilmeli ve tarımsal sanayi tesisleri kurulmalıdır. İlçemiz çiftçilerinin sınırlı olan alanlardaki tarım faaliyetlerinin zorluğuna birde tarımsal sulama sorununu eklenmiştir. Bunun dışında; Tarımsal tesis sayısı arttırılarak İlçemizde üretilen ürünlerin işlenmek suretiyle ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca Çiftçilerimiz Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Üretici Birlikleri kapsamında örgütlendirilerek gerek nitelik gerekse niceliksel olarak tarımsal faaliyet arttırılmalıdır. Tarımsal sulama sorununu çözmek için baraj ve gölet yapımı hızlandırılmalıdır. Tarımsal işletmelerin kuruluşu desteklenmeli bu amaçla kredi sağlanmalıdır.

9.5. Bölge Hastanesine İhtiyaç Bulunmaktadır:

İlçemizin Batısına hizmet verecek 500 yataklı Bölge Hastanesine ihtiyaç bulunmaktadır. İlçemiz ve Batısında yer alan Mezitli, Erdemli, Silifke İlçelerinde gelen hastalara hizmet verecek tam teşekküllü bir Bölge Hastanesine ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde 1 A tipi Toplum Sağlığı Merkezi, 10 Aile Sağlığı Merkezi, 52 Aile Hekimi, ortalama her bir Aile Hekimine 3400–3500 arası nüfus öngörülerek 179.672 kişiye Sağlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır.(Aile Hekimliğine geçildiğinde). İlçemizin batısında bulunan ilçelere de hizmet verebilecek 500 yataklı bir Bölge Hastanesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hastane şehir merkezinde yoğunlaşan hasta trafiğini de azaltacaktır. İlçemizin Batısında tespit edilecek bir alanda 500 yataklı bir Bölge Hastanesi kurulmalıdır.

9.6. Okullarımızda Ek Dersliklere İhtiyaç Duyulmaktadır:

Milli Eğitim Bakanlığın çağı yakalama projesi kapsamında hedeflenen 30 kişilik sınıflar ve normal eğitime geçme konusunda istenen düzeyde değildir. Yeni dersliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Okullarımıza ek derslik ve donanımlarının yapılması gerekmektedir.

9.7. Değirmençay Beldesinde Sağlık Ocağına İhtiyaç Duyulmaktadır:

Değirmençay beldemizde 1997 yılında hizmete açılan sağlık ocağı, Bakanlar Kurulu’nun nüfusu 3.500’den az olan yerleşim birimlerinde bulunan sağlık ocaklarının kaldırılması kararı ile kapatılmış olup, Değirmençay Beldemize ayda bir gelen gezici ekiple sağlık hizmetleri verilmektedir. Yetersiz olan bu sağlık hizmetleri için hafta içi her gün sağlık ekibi gönderilmesi gerekmektedir. Geçici olarak gezici sağlık ekibinin haftada bir gönderilmesi, uzun dönemde Beldeye sağlık ocağı yapılması gerekmektedir.

9.8. Değirmençay Beldesinde Sulama Suyu Barajı Yapılmalıdır:

Değirmençay Beldesi sınırları içerisinde bulunan Erçel Deresi üzerinde 2000 yılında sulama suyu amaçlı baraj yapılması hususunda sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu sulama suyu barajının yapılması işinin hızlandırılarak sulama hizmetine verilmesi, belde halkı ile belde civarında bulunan Uzunkaş, Karahacılı, Emirler, İnsu ve Turunçlu Köylerinde yaklaşık 3.000 narenciye üreticisinin gelir düzeyini artırarak, bölge ekonomisini canlandıracaktır. Baraj yapımı işinin hızlandırılması gerekmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.